Starptipu attiecību tabula16.07.2010

Starptipu attiecību tabulu veidojis V.Laškavičus Aušras Augustinavičūtes vadībā, un to sauc par A tabulu. Papildinājumi – apzīmējumi krāsās V.L. Miķelsone.

Jaunums!
Precīzākas skaidrības un izpratnes devēja savstarpējo attiecību jomā ir psihosofijai, tā ir socioniku papildinoša.

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā ļoti nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips. Psihosofiskais tips ir cilvēka patieso talantu atklāšanas instruments, cilvēka enerģijas atklājējs, materiālo vēlmju un precīzāks savstarpējo attiecību atspoguļotājs.

Lai izprastu savstarpējo saderību pēc psihosofijas, ir izstrādātas nosacītās komforta balles, lai izprastu komfortu vai diskomfortu ar partneri.

Vairāk par savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: Atrodi sevi! Tajā ietverta arī psihosofija.
Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā Izdzīvot mūžu saskanīgi! 

P.S. Abas grāmatas ir izpārdotas. Tās var izlasīt tikai bibliotekās. Pēc lasītāju pieprasījuma, esmu sarakstījusi atkārtotu “Atrodi sevi!” grāmatu, šoreiz elektroniskā veidā. To vari iegādāties J. Rozes grāmatu bāzē e-grāmatas, cena 15 Eiro.