Superego – nogurdināšanas attiecības16.07.2010

Daudzi lasītāji ir vēlējušies uzzināt īsu un konkrētu starptipu attiecību skaidrojumu, ko izdarījām, cerot, ka lasītājs vieglāk sapratīs to būtību.

Komfortu starp partneriem iespējams noteikt nosacītās ballēs. Tabulā par pamatu ņemtas T. Filatovas baļļu korekcijas. Savukārt pēc savas pieredzes un vērojumiem, uzlabojumus veikusi biedrība Socionika (V.L. Miķelsone un E. Krūmholcs).

Savstarpējās attiecībās saskarsmē parādījušies mīnusi, tas nozīmē, ka tās jau tiek dēvētas par diskomfortablām.

 

Superego attiecību pāri

Donkihots – Napoleons Dimā – Balzaks
Igo – Džeks Robespjērs – Draizers
Hamlets – Štirlics Maksims – Dostojevskis
Žukovs – Hakslijs Jeseņins – Gabēns

 

11. “s.e.” Superego – nogurdināšanas attiecības
Sociotips Koeficients Sociotips
Donkihots -3 Napoleons
Napoleons -2 Donkihots
Dimā 6 Balzaks
Balzaks 4 Dimā
Igo 0 Džeks
Džeks 9 Igo
Robespjērs 4 Draizers
Draizers -3 Robespjērs
Hamlets 3 Štirlics
Štirlics 0 Hamlets
Maksims 9 Dostojevskis
Dostojevskis -4 Maksims
Žukovs 6 Hakslijs
Hakslijs -10 Žukovs
Jeseņins -6 Gabēns
Gabēns 5 Jeseņins

Igors Kaļinauskas superego attiecības dēvē par anti-papildinošām jeb anti-duālām attiecībām. Viņš to pamato tā ja partneri spētu veselīgi uzņemt otra partnera atšķirīgo skatījumu uz lietām, ņemt vērā viņa ieteikumus, tad superego partneri varētu pielīdzināt duālajam. Diemžēl superego partneris to pasaka samērā aizskarošā balss intonācijā. Viņa ieteikumu tonis izklausās drīzāk pārmetošs, nekā labvēlīgs. Tas praktiski netiek pieņemts, bet izjusts kā pārmetums. Dialogā tūdaļ seko aizsardzības reakcija.

Kaut arī no kontakta šajās attiecībās partneris neatsakās, taču ilgstošas sarunas atņem spēkus. Šķiet, ka partneris ir centies novilkt skalpu, pēc kontakta pat var sāpēt galva. Tādēļ mēs viņas nodēvējām par Nogurdināšanas attiecībām.

Attiecību sākumā partneris pievelk ar savu savdabīgo un atšķirīgo dzīves uztveri. Tiek apbrīnotas partnera iemaņas un prasmes, viņš vienlaikus šķiet valdzinošs, biedējošs, tas neatstāj vienaldzīgu. Partneri pamazām iepatīkas viens otram. Attiecību turpinājums veidojas atturīgi, bet katrs otrā saskata daļu tās īpašības, kuras vēlētos attīstīt sevī.

Viss, ko es negribu, nevēlos, jeb no kā es baidos, vai arī ko es klusībā vēlētos piepildīt – šīs sajūtas rada superego partneris. Viņas var arī nosaukt par zemapziņas apslēpto vēlmju piepildīšanas attiecībām. Taču mana pieredze liecina, ka šādas vēlmes rodas vienam no partneriem. Man, kā Napoleona tipam, nav pavīdējusi doma kaut ko pārņemt no Donkihota. Taču es nenoliedzu, viņš ir radošs un interesants cilvēks.

Partneri ar interesi seko otra panākumiem, un viens no viņiem skaudīgi reaģē, ja otrs apsteidz. Ja šīs attiecības vieno ģimenes pāri, tās nemēdz būt ilgstošas. Sarežģījumi rodas ātri pēc kopdzīves uzsākšanas. Neveidojas dziļāka interese par partnera dzīves svarīgākām norisēm. Partneri nespēj attīstīt otrā izaugsmi, drīzāk parādās skaudība. Funkciju izvietojums psihes modelī skaidri norāda, ka partneri viens otru nepapildina, bet kacina. Partneri no otra gaida konkrētus norādījumus, no pusvārdiem un mājieniem otru nesaprot (kā duālajās). Jāievēro distance, pretēji abi nonāk stresā. Līdz viens otru pamazām sāk uzskatīt par egoistu.

Superego bieži ir aprēķina attiecības, kuras veidojas materiālo apsvērumu dēļ. Bet ļoti reti. Attiecību sākumā partneri rūpējas par otru, bet vēlāk saprot, ka otram nevar uzticēties, jo intereses un mērķi ir dažādi. Šīs attiecības veidojas ar diagonālās kvadras partneri, tādēļ, lai cik piepūlētos, saskaņu rast gandrīz neiespējami. Arī kopējās intereses ir diagonālas-pilnīgi pretējas kvadras partneri otram nav pieņemamas. Partneri domā, ka otrs rīkojas it kā spītējot. Bet tas nav tiesa, katrs rīkojas savas kvadras ietvaros. Šajās attiecībās, lai izsargātos no skaidrošanās, partneri viens otram bieži melo. Strīdi un izskaidrošanās notiek bieži. Pilnīgi neieteicamas laulībām.

Novērots, ka visbiežāk par savu dzīves partneri izvēlas Džeka vīrieši ar Igo sievieti. Kaut arī Igo atgādina Napoleoni, bet viena pieder 1. un otra 3. kvadrai. Tikpat bieži šie pāri šķiras.

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā ļoti nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

Vairāk par savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: Atrodi sevi! Tajā ietverta arī psihosofija.
Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā: Izdzīvot mūžu saskanīgi!