Vienādo – skaidrības attiecības16.07.2010

Daudzi lasītāji ir vēlējušies uzzināt īsu un konkrētu starptipu attiecību skaidrojumu, ko izdarījām, cerot, ka lasītājs vieglāk sapratīs to būtību.

Komfortu starp partneriem iespējams noteikt nosacītās ballēs. Tabulā par pamatu ņemtas T. Filatovas baļļu korekcijas. Savukārt pēc savas pieredzes un vērojumiem, uzlabojumus veikusi biedrība Socionika (V.L. Miķelsone un E. Krūmholcs).

7. “V” Vienādo – skaidrības attiecības
Sociotips Koeficients Sociotips
Donkihots 0 Donkihots
Dimā 21 Dimā
Igo 19 Igo
Robespjērs 9 Robespjērs
Hamlets 2 Hamlets
Maksims 12 Maksims
Žukovs 18 Žukovs
Jeseņins 5 Jeseņins
Napoleons 19 Napoleons
Balzaks 11 Balzaks
Džeks 10 Džeks
Draizers 15 Draizers
Štirlics 20 Štirlics
Dostojevskis 12 Dostojevskis
Hakslijs 1 Hakslijs
Gabēns 22 Gabēns

 

Vienādo attiecību partneri

Donkihots – Donkihots
Dimā – Dimā

Igo – Igo
Robespjērs – Robespjērs

Hamlets – Hamlets
Maksims – Maksims

Jeseņina – Jeseņins
Žukovs – Žukovs

Napoleons – Napoleons
Balzaks – Balzaks

Džeks – Džeks
Draizers – Draizers

Štirlics – Štirlics
Dostojevskis – Dostojevskis

Hakslijs – Hakslijs
Gabēns – Gabēns

 

Igors Kaļinauskas šīs attiecības raksturo kā informācijas izsīkšanas, slāpējošas attiecības, kurās partneris ir labākais skolotājs, bet sliktākais palīgs. Taču informācija, kuru sniedz vienādais, ir labi uztverama un saprotama, tādēļ mēs tās nodēvējām par skaidrības attiecībām.

Attiecību sākums ir patīkams, jo rodas vilinošs iespaids, ka otrs ir labi pazīstams un izprotams. Partneriem vienādi ir ne tikai dzīves uzskati, bet pat humora izjūta, ieradumi, ģērbšanās stils, izteiksmes veids. Bieži sarunās izmanto vienādas frāzes. Tas rada sajūtu, ka abi ātri kļūst kā tuvi cilvēki. Partnera līdzība attiecību sākumā aizrauj un sajūsmina, bet tikpat ātri tas viss zūd. Ja abiem mērķi un ieceres liekas daudzsološas, tad to realizēšana gandrīz apstājas.

Arī vājās funkcijas ir vienādas, tāpēc nenotiek papildināšanās, bet informācijas izsīkšana. Abi partneri ir viena sociotipa pārstāvji, bet tas tomēr nenozīmē, ka partneru raksturs un uzvedība būs identiski. Atšķirīgs var būt personību attīstības līmenis, jo to ietekmē audzināšana, izglītība un sociālā vide, kurā tas ilgstoši atradies.

Šīs attiecības var salīdzināt ar vilciena sliedēm, kas visu laiku iet blakus, bet nekad nekrustojas. Divi loģiskie sociotipi prot veiksmīgi kārtot darījumus, taču viņiem drīz vien beidzas sarunu tēmas. Turpretī diviem ētiskajiem sociotipiem vienmēr būs par ko parunāt, taču ar laiku šīs sarunas šķitīs apnicīgas un, pārvērtīsies strīdos. Vienādajiem arī problēmas ir vienādas, viņi nesaņem atbalstu jautājumos, ar ko paši nevar tikt galā.

Viņiem vienīgajiem šķiet, ka sabiedrība nemana viņu jūtu atsalumu, jo viņi cenšas uzlikt masku, taču tā ātri krīt, jo arī sabiedrībā nespēj noslēpt savu neapmierinātību pret otru.

Par savstarpējām attiecībām

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

Vairāk par savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: “Atrodi sevi!” Tajā ietverta arī psihosofija.
Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā “Izdzīvot mūžu saskanīgi!”