Klubs – karjeras izvēlei19.11.2019

Socionikā ir izpētītas apmēram 35 mazās grupas. Viena no nozīmīgākām aiz kvadras ir grupa „klubs”, kurā arī ietilpst 4 sociotipi, starp kuriem ir spoguļa, pilnīgi pretējās, vienādās un šķietami vienādās attiecības. Klubs veidojas no četrām interešu grupām, kurās sociotipi apvienoti pēc spējām efektīvi risināt tikai noteiktu sociālu uzdevumu. Četrās atsevišķās grupās sociotipiem kopējas divas spēcīgākās rakstura iezīmes, tomēr katra sociotipa raksturs ir krasi atšķirīgs. Nav piemēroti kopdzīvei.

Arī klubs dalās četrās grupās. Katru grupu var uzskatīt par tādu kā „prāta vētras” klubu, tipus var sapulcināt kādas noteiktas problēmas atrisināšanai. Katrs klubs problēmu ierauga, izjūt un uztver atšķirīgi. Katrs piedāvā efektīvāko un veiksmīgāko risinājumu nozarē, kurā ir kompetents. Taču darba tempi vienas grupas sociotipiem ir atšķirīgi, tāpēc fiziskām aktivitātēm šādas grupas neder. Kopā darbojoties viņi sajūt, ka nepietiek enerģijas un ka ir atšķirīgas darba veikšanas metodes, kas nogurdina. Toties diskusijām, sarunu vešanai un teorētisku risinājumu izstrādei enerģijas pietiek, lai spētu sniegt kompetentus ieteikumus. Šādas grupās pulcējas  visdažādākie interešu klubi.

Sociālā grupā ietilpst sociotipi, kuriem spēcīgākās funkcijas ir R E ētika un S F sensorā.
Humanitārā grupā ietilpst sociotipi, kuriem spēcīgākās funkcijas ir R E  ētika un T I intuīcija.
Tehnologu grupā ietilpst sociotipi, kuriem spēcīgākās funkcijas ir L  P  loģika un T I intuīcija.
Pārvaldnieku grupā ietilpst sociotipi, kuriem spēcīgākās funkcijas ir L P loģika un S F sensorā.

Sociālais klubs

Pārvaldnieku klubs

S E   Dimā               ISFP
E S   Igo                   ESJF
F R   Napoleons    ESFP
R F Draizers          ISFJ

F L   Žukovs          ESTP
L F   Maksims      ISTJ
P S   Štirlics          ESTJ
S P   Gabēns         ISTP

Humanitārais klubs

Tehnologu klubs

E T   Hamlets              ENFJ
T E   Jeseņins             INFP
R I   Dostojevskis     INFJ
I R   Hakslijs              ENFP

I L   Donkihots       ENTP
L I   Robespjērs     INTJ
T P   Balzaks            INTP
P T   Džeks                ENTJ

Sociālais klubs

Spēj katram cilvēkam atrast vietu sabiedrībā, viegli pamana katra cilvēka individuālās, arī sabiedrības kopējās problēmas, bez grūtībām tiek ar tām galā, labi tās izprot un gādā par to risināšanu. Viņiem nepieciešams pastāvīgi atrasties sabiedrības informācijas apritē, tāpēc tuvākajā apkaimē vienmēr zina sabiedriskās dzīves notikumus. Viņi nepieciešami visur, kur ir vajadzība stabilizēt sabiedrības pulsu.
Visideālākie pirmsskolas un pirmo četru klašu bērnu audzinātāji, labākās bērnu aukles, jo tāda vecuma bērnam vispirms nepieciešama uzraudzība par viņa fizisko stāvokli, pašsajūtu, par adoptēšanos svešā vidē. Viņi prot ieaudzināt bērnā pirmās komunicēšanās iemaņas, skatīt pasauli krāsās, pieradināt pie higiēnas ievērošanas, ieaudzināt kārtības un tīrības iemaņas.
Ideāli sabiedrisko pasākumu organizētāji, īpaši ekstravertie. Vispiemērotākie biroju menedžeri, jo iestādes birojs parasti atrodas pirms priekšnieka kabineta, kas arī uzskatāms kā iestādes „spogulis”, vai tās vizītkarte. Sociālais klubs veiksmīgi pārdzīvo krīzes situācijas un sociotipi spējīgi izdzīvot ekonomiski spiedīgos apstākļos.

Humanitārais klubs

Viņu intereses un talants saistīts ar sabiedrības attīstību un kultūras jautājumiem, Viņiem dots talants izpausties dramaturģijā, teātra mākslā, scenāriju radīšanā žurnālistikā un visur, kur saikne ar cilvēcisko faktoru. Ir labi diplomāti. Iedvesmo sabiedrību labdarībai un harmoniskām savstarpējām attiecībām.
Kā pedagogi, vispiemērotākie humanitāros priekšmetu pasniegšanai pamatskolas vecākajās klasēs, vidusskolās un augstskolās. Pamana cilvēka individuālos talantus, spējas un motivē attīstīt garīgumu. Mazāk piemēroti pirmsskolas vecuma un pamatskolas bērnu audzināšanai, jo vājās sensorās funkcijas dēļ grūti pamana bērna fiziskās nepieciešamības, nespēj ieaudzināt kārtības, higiēnas ievērošanu, jo tā pašiem klibo. Ir tie, kuri ātri un gandrīz bez kļūdīšanās pamana cilvēka radošumu, iedzimtos talantus.

Tehnologu klubs

Viņu talants izpaužas ar spējām izgudrot, atklāt jaunus sasniegumus tehnoloģijā, objektu, ciparu pasaulē, patentēšanā, juristu, advokātu profesijās, ekonomikā, grāmatvedībā, statistikā, inženierijā. Veiksmīgi veido ekonomiskās attīstības plānus, izstrādā globāla mēroga projektus. Tehnologi atbalsta un pamato jauninājumu nepieciešamību, bieži ir racionalizācijas priekšlikumu izstrādātāji. Uz viņu pleciem gulstas visi tehnoloģijas jauninājumi. Viņiem mazāk ir nepieciešams cilvēciskais faktors.
Saimnieciskā darbība nav viņu stiprā puse, toties augstā līmenī viegli apgūst ekonomiskās un juridiskās profesijas, pat bez priekšzināšanām izprot sarežģītas tehnoloģijas, kas šodiena – tehnoloģiju laikmetā ir ļoti aktuāli.
Vispiemērotākie ir eksakto priekšmetu pasniedzēji vidusskolās, augstskolās. Taču mazākās klasēs savas sarežģītās valodas dēļ, nav ieteicami kā eksakto priekšmetu pasniedzēji, jo skolēni nespēj izprast viņu skaidrojumu.

Pārvaldnieku klubs

Dzimis vadītājs. Viņu talants izpaužas lielu organizāciju pārvaldīšanā,

vadīšanā, svarīgu procesu uzraudzīšanā, kontrolē, administrēšanā. Pārvaldītāji ievieš dzīvē gatavus risinājumus (kurus visbiežāk sniedz tehnologu klubs. Veic pielāgojumus apkārtējai videi. Ne katrreiz viņiem ir nepieciešams cilvēciskais faktors, kaut arī skaidri saprotams, ka, vadot lielu iestādi, vai pat valsti, bez cilvēciskā faktora neiztikt. Savas valdonīgās dabas dēļ, bieži nonāk konfliktos ar sabiedrību. 
Visveiksmīgāk pārdzīvo krīzes situācijas un viegli izdzīvot arī ekonomiski spiedīgos apstākļos. Spēj izvest sabiedrību no krīzes, sakārtot pasauli, virzīt masas.
Pārvaldnieku klubs nav piemēroti pirmsskolas un mazāko klašu bērnu audzināšanai, toties sekmīgi parāda vidusskolās, augstskolās un īpaši dažādās pāraudzināšanas iestādēs, armijas daļā, robežsardzē.

Izvēloties profesiju
Ir lietderīgi apzināt, kurai grupai cilvēks piederīgs. Ja dominē ētiskā funkcija, tad vispiemērotākās ir humanitārās un sociālās profesijas, bet, ja dominē loģiskā funkcija, tad piemērotākās būs tehniskās un eksaktās profesijas. Taču sniegt noteiktas rekomendācijas, zinot tikai sociotipu, būtu neobjektīvi. Profesijas izvēli bieži nosaka psihosofiskais tips.
Kvalitatīvs un produktīvs darbinieks būs tas, kurš izvēlēsies studēt pēc savām spēcīgajām funkcijām, pretējā gadījumā, pārslogojot vājās funkcijas, cilvēks sagurst un nespēj sasniegt augstus darba rezultātus. Darba tirgū viņš var palikt nepieprasīts. Turklāt šobrīd studijas augstskolas maksā dārgi. Ja jaunietis izvēlējies savām spējām neatbilstošu specialitāti, naudas līdzekļi tik nevērtīgi izniekoti.