“Delta” kvadras talanti, trūkumi11.12.2019

Misija: ideju un procesu kvalitatīva uzlabošana un novadīšana līdz patērētājam. 
Uzlabot dzīves kvalitāti!                                    Rūpēties par piesārņojuma mazināšanu!

Gadalaiks: ziema;
Stihija: zeme
Vecums: senatne
Sabiedrības uztvere: aristokrātiska
Lēmumu īstenošanas veids: svārstīgums
Attieksme: subjektīva (individuāla pieeja).
Vērtības: reālisms, skarbums, konservatīvisms, personības vērtības, draudzīgums, līdzsvars, harmonija, miers, individuālisms, ērtības, kvalitāte, ekoloģiska vide, oriģinalitāte.

Ko spēj ceturtā “Deltas” kvadra

 • gādāt, lai sabiedrībā tiktu ievērotas morāles un ētikas normas;
 • pielāgot esošās morāles normas pastāvošā laikmeta īpatnībām;
 • atjaunot, novērtēt un saglabāt vēsturisko mantojumu;
 • pieņemt jauninājumus un ieviest progresīvās tehnoloģijas;
 • veicināt katra cilvēka personisko izaugsmi;
 • ļaut katram cilvēkam paust savu viedokļa un rīcības brīvību;
 • paaugstināt izglītības līmeņa kvalitāti;
 • atklāt radošumu un attīstīt talantus;
 • veicināt sabiedrībā interešu grupu veidošanos;
 • dot katram domu un rīcības brīvību;
 • rūpēties par vides aizsardzību un ekoloģisko tīrību, saglabāšanu, tās vienreizīgumu;
 • veidot sabiedrībā kvalitatīvu infrastruktūru, atvieglojot cilvēka ikdienu (bērnudārzi, pansionāti, skolas, dažādi sadzīves pakalpojumi.

Ko nespēj ceturtā “Deltas” kvadra

 • tiešā veidā ietekmēt cilvēkus;
 • darboties riska, avārijas, haosa un pārslodzes apstākļos;
       
  Vispirms jāsakārto, lai spētu strādāt!                                    Riskēt tikai saprāta robežās!
 • prognozēt situāciju attīstības scenārijus;
 • radīt valsti kā brīvības apspiešanas aparātu;
 • veikt pastāvīgu ideoloģisko propagandu;
 • paplašināt savu ietekmi globālajā mērogā;
 • izdomāt jaunu filozofiju vai zinātni;
 • radīt personu neaizskaramības slieksni;
 • apturēt nemainīgu paradumu veidošanos, kas pāriet konservatīvismā un stagnācijā;
 • sagraut ekonomisko uzkundzēšanos, radot patērētāju sabiedrību;
 • darboties stingra režīma ietvaros.