“Gamma” kvadras vērtības, misija17.11.2019

Trešās kvadras sociotipi:

ESFP Napoleons – Virzītājs; INTP – Balzaks – Kritiķis; ENTJ Džeks – Eksperimentētājs; ISFJ Draizers – Sargātājs. 

“Gamma” kvadrai raksturīga privātā īpašuma prioritāte pār valsts īpašumu. Vadības stils demokrātiskais Arī “Betas” kvadras tipiem īpašums var piederēt vienai personai, bet tikai lietošanā, nevis galīgā valdījumā. To vienmēr var ar spēka metodēm atņemt, nodot citai personai, nacionalizēt utt. Trešās kvadras princips ir tāds: valsts personībai, nevis personībai valstij.

Trešā kvadra arī tiecas pārvaldīt lielas teritorijas, piesaistot blakus esošās, bet tas notiek drīzāk ekonomisku apsvērumu dēļ. Viņiem svarīga preču-naudas apgrozībā lielās teritorijās. Valsts pārvaldīšana centralizēta, neierobežota, bet ekonomiskais tirgus legalizēts.

Varas dalīšana. Brīvas attiecības ģimenē. Īpašumu privatizācija. Individuālisms. “Gammas” sociotipi vērsti sadarbībai ar savu kvadru.

Trešās kvadras sociāli ekonomiskie aspekti – vērtības, kvadras misija.

Lai īstenotu šo principu, vēsturiski ir radusies pretstatu sistēma. Lai kvadrā novērstu varas uzurpāciju, savulaik Džons Loks izstrādāja varas sadalīšanas koncepciju. Tā tiek pielietota 3. kvadrā.
Valsts iekārta, “Gamma” kvadras vadīšanas laikā tiek strukturizēta pēc atsevišķu teritoriju autonomijas. Savstarpējo saistību nosaka ekonomiskie, mazāk politiskie apsvērumi Tas dod priekšroku federālisma valdīšanas principiem. Parlamentā ir divpalātu sistēma. Reģionālie vadītāji ir vēlēti bet ne iecelti. Ja atceramies, ka otrās “Beta” kvadras ideologi, uzstājīgi vēlas centralizētu valsti, lai vara nonāktu tikai 2. kvadras pārvaldījumā.

Saimnieciskajā dzīvē “Gammai” pastāv preču un naudas attiecības. Viņiem piemītošā stihija izpaužas brīvajā tirgus ekonomikā. Šis daudznozīmīgais termins ir jāsaprot šādi:

 • ierobežota valstiska līdzdalība ekonomikā, jo īpaši likumības nodrošināšanā;
 • makroekonomiskā regulēšana;
 • sociālās programmas – nekomerciālas;
 • veselīga konkurence-bez monopola;
 • mafijas, rekets, ēnu kapitāla spiediens un citi no “Betas” valdīšanas laika palikušie iestatījumi;
 • atvērta tipa ekonomika, t.i., zemi nodokļi, zemas importa nodevas;
 • brīvais darba tirgus ar mobilo darbaspēku;
 • banku sistēmas attīstība;
 • ātra kapitāla pārvietošana uz ienesīgākām nozarēm.

Saprotams, ka šāda veida ekonomika ir tieši pretēja salīdzinājumā ar mobilizācijas 2. kvadras tipa ekonomiku: preču daudz naudas maz. No šejienes izriet nepieciešamība pēc spēcīgas reklāmas, kad tiek izstrādāti visdažādākie veidi, kā pārdot pārlieki saražoto un iegādāto pārprodukciju. Tiek izsludinātas izpārdošanas, ik sezonas, svētku, tiek sludinātas dažādas atlaides, balvas, daudzlīmeņu mārketings u.c., it viss, lai veicinātu preču un pakalpojumu izpārdošanu. Visprecīzāk “Gammas” kvadru raksturos termins – Patērētāju sabiedrība.

Socionika: Cilvēku egoisms kā viņa natūras dabiska iezīme vairs netiek slēpts, bet tiek uzskatīts par normu. Ģimenes institūcija izzūd, brīvas attiecības ģimenē jau vairs nav pārsteigums.

Nākamā nozīmīgākā “Gammas” kvadras dabiskā pazīme ir sabiedriskās dzīves dinamizācija. Jebkura valsts parasti pēc reformām strauji sāk attīstīties, uzsākot vērienīgu īpašuma privatizāciju. Tas arī vēsturiski ir daudzkārt apliecinājies.

Kā liecina vēsturiskā prakse, ilgi šāds stāvoklis nevar turpināties, jo var novest pie satricinājumiem, nemiera, pat kara – “visi pret visiem”. Sabiedrībā notiek sociālās spriedzes saasināšanās starp bagātajiem un trūcīgajiem. “Nolaist tvaikus” var tikai pārdalot nacionālo produktu un, apliekot ar augstiem nodokļiem (sociāldemokrātijas princips). Lai dotu tiem, kas pieprasa, kādam jāatņem. Taču tā diemžēl ir ekonomiskās izaugsme bremze. Ilgstoši pastāvot šādai situācijai, tiek izsmelts “Gammas” vērtību dzinējspēks.

Dvēseliski psiholoģiskais aspekts.

“Gammas” vērtības, misija – Liberāli-pragmatiskais, galvenā “Gammas” vērtība – individuālisms.
Tā ir orientēšanās uz sevi, nevis uz citiem. Egoisms kā cilvēka rakstura iezīme netiek slēpts, vai izskausts, bet tiek uzskatīts par normu. Vēlme gūt drīzu peļņu aizņem visas cilvēka dzīves pozīcijas līdz pat ģimenes attiecībām. Ģimene paliek ik kā starp citu.

Nauda šeit pastāv kā galvenā prece, ko var apmainīt pret jebkuru citu preci. Tā kļūst par cilvēka panākumu simbolu. Ja otrai “Beta”, kvadrai nauda ir postoša (korupcija sagrauj jebkurus “Betas” kvdras impērijas pamatus), tad tā, kā izaugsmes avots ir labvēlīga “Gamma” kvadrai.

Raksturīgākās šī perioda tendences:

 • tuvākie radinieki, pat draugi vēlas saglabāt individuālu autonomiju;
 • mīlestībai nav nozīmes, jo sabiedrību pārņēmušas aprēķina laulības;
 • autonomijai raksturīga laulības līgumu slēgšana – nedalīšos tajā, ko nopelnīju viens;
 • pieaug gados jaunu bērnu aiziešana no vecāku mājām;
 • pieaug personu nevēlēšanās sekot sabiedriskajiem stereotipiem;
 • tas ir uzradies kā mērķis ikdienas neatkarības nostiprināšanai.

Ar šādām “Gammas” kvadrai piemītošām vērtībām nebūs iespējams ievilināt savos tīklos “Betas” “kolektīvisma un taisnīguma” kvadras tipus. Tātad nepiederīgie turpinās pamest valsti.

“Gammas” kvadras pamatvērtība ir pragmatisms. Uz tā balstīta tradicionālā antīko-sakšu valstu ideoloģija. Trešās kvadras valdošās elites, kā arī izglītojošo aprindu vidū novēro nepatiku pret strukturālo loģiku, kurai liela nozīme visaptverošo sistēmu veidošanā. Līdz ar to valstī pieaug ekonomiskā un sociālā nestabilitāte, likumu, lēmumu nespēja funkcionēt. Par pieņemamu atzīstams itin viss, kas dod kādu materiālu labumu (pragmatisma filozofija). Absolūta patiesība vai pat tiekšanās pēc tās tiek noraidīta.

Viens no “Gammas” kvadras ideoloģiskajiem balstiem ir liberālisms. Funkcionāli tas saprotams kā neierobežota izvēles brīvība. Ir skaidrs, ka citādi domājošie šādu stāvokli nespēs ilgtermiņa paciest, turklāt ne tikai politikā. Visas dogmas kādreiz sabrūk, un “Gammas” aizliegumi vairs netiek ievēroti, jo tie zaudējuši spēku. Ar laiku liberālisms arvien vairāk izpaužas tieksmē visu nostādīt uz galvas, savienot nesavietojamo.

Liberālisms rada draudus intīmi-personiskajai sfērai, sekas – ģimenes institūcijas izzušana. Brīvas attiecības ģimenē vairs nav pārsteigums. Seksuālās minoritātes droši iznāk no pagrīdes. Ar pilnām tiesībām notiek sieviešu emancipācija, jo sieviete jūtas atbrīvojusies no visiem apgrūtinājumiem. Sajucis gan dzimuma, dzimtas, gan vecuma lomas, kas patriarhālai “Betas” valdīšanas laikā ieviestai morālei dod galējo triecienu. Orientācijas zaudējums galu galā apdraud sabiedrības psihiski garīgo veselību.

Dzīve pārvēršas bezgalīgos svētkos. Visur spēlē mūzika, spilgtās krāsās uguņo reklāmu izkārtnes un skatlogi. Cilvēkiem patīk hedoniskā (pārspīlēta vēlēšanās baudīt dzīvi) patērētāja morāle. Kad cilvēks pārsātināts ar izmeklētiem ēdieniem vai dzērieniem, viņš tos sāk sajaukt un pārlieku pierast pie tiem. Un neatšķirt. Tāda raksturīga iezīme kā “eklektisma maisījums” (dažādu stilu sajaukums) ir nobriedis “Gammas” kvadrā.

Intelektuālajā dzīvē notiek kritiski un anti dogmatiski procesi – tas, ko mūsdienās sauc par postmodernismu. Postmodernisms ir plaša filozofiska elektriskā sprieduma mācība, kuras pamatā ir žanru sajaukums un robežu nodzēšana. Postmodernismu estētika teātrī, kino, glezniecībā, literatūrā kā spogulī atspoguļo “Gamma” kvadras ideoloģisko sistēmu, ko mēdz dēvēt par Rietumu vērtībām. Briest situācija nākamā posma ienākšanai kultūrā – ceturtās “Deltas” kvadras laiks.

Darba autors: Viktors Guļenko 

P.S. V.L. Miķelsone. Latvijas etnosa sociotips ir Draizers, piederīgs 3. “Gammas” kvadrai. Kultūrā šobrīd rit 3. “Gammas” kvadras laiks. Viena kvadra valda 72 gadus, to sadala četros soļos- katrs solis atbilst vienam kvadras sociotipam. “Gammas” kvadras laiks sākās līdz ar pārbūvi , vai PSRS sabrukšanu 1989. gadā, ko paredzēja Kijevas socionikas zinātnieki. Lai Tu labāk izprastu kvadru valdīšanas vai nomaiņas ciklus, izlasi šo rakstu!