“Gamma” kvadras talanti, trūkumi16.11.2019

 Ko spēj un nespēj paveikt trešā “Gammas” kvadra.

“Gammas”kvadras sociotipi

 

Misija: vecās 2. kvadras sistēmas reorganizācija, to pieļauto kļūdu labošana, kardināli uzlabojumi, humānas sabiedrības veidošana.

 • Gadalaiks: rudens;
 • Stihija: ūdens;
 • Vecums: briedums;
 • Sabiedrības uztvere: demokrātisms;
 • Lēmumu īstenošanas veids: izlēmība; 
 • Attieksme: subjektīva (individuāla pieeja).
 • Vērtības: darbošanās, pienākums, uzņēmība, veiksme, konkurence, mobilizēšanās, nelokāmība, bagātība, greznība, mantiskums, cilvēciska attieksme.

Ko spēj paveikt trešā “Gammas” kvadra 

 • veikt sabiedrības reformu un radīt demokrātijas iedīgļus;
 • attīstīt ekonomiku, sagraujot agrāk iedibinātos ierobežojumus;
 • apzināt, iegūt, pārvaldīt un uzkrāt materiālos resursus;
 • atbrīvoties no birokrātiskā sloga, no cenzūras un publiskā viedokļa ietekmēšanas spēka;
 • sargāt un atjaunināt mieru savās un tai pieguļošās teritorijās;
 • radīt sociālās aizsardzības iestādes un veidot sociālo politiku;
 • diplomātiski un elastīgi sasniegt nosprausto mērķi (materiālās apgādes un drošības jomā);
 • veikt, sekmēt un izplatīt zinātniskos sasniegumus;
 • ieviest sabiedrībā goda un cieņas veicinošu attieksmi;
 • novērst postījumu sekas un labot iepriekšējo periodu kļūdas;
 • krasi mainīt dabas ainavas;
 • atgūt agrāk iedibinātās tradīcijas;
 • darbības un tirdzniecības veicināšanai ieviest reklāmas sistēmu;
 • darbības gaitā gūt materiālo labumu. Tieši tādēļ mūsdienu kultūras dzīve-svētki, ātrā laika periodā, tika pārvērsti par komerciālu darījumu.

Ko nespēj paveikt trešā “Gammas” kvadra:

 • darboties kā vienots veselums;                                                                     pielaisto kļūdu labošana uz ceļiem
 • radīt kvalitatīvi jaunus un dzīvotspējīgus likumus;
 • apturēt pamatiedzīvotāju aizplūšanu;
 • radīt jaunas darba vietas;
 • gādāt, kas aizstās aizplūdušo darbaspēku;
 • radīt jaunas attiecību formas;
 • noturēt un iedibināt sabiedrībā morāles normas;
 • rūpēties un saglabāt ģimenes modeļa neiziršanu;
 • reformēt izglītības un veselības sistēmu, nepieļaujot tās iziršanu;
 • saglabāt kontroli par naudas līdzekļiem valsts pārvaldībā (bankas, valūtas maiņas punkti tika nodoti privātpersonām);
 • apturēt sabiedrības noslāņošanos;
 • novērtēt un saglabāt vēsturisko mantojumu;                                           sociālisma laikā celto ēku atjaunošana
 • ieaudzināt mīlestību pret dzimteni un panākt tautas vienotību;
 • saudzēt dabu, jo aktīvi iejaucas dabas procesos.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  restaurācija piešķir ēkai modernu izskatu