“Alfas” kvadras vērtības, misija26.10.2019

 Socionikas skatījumā

Alfas kvadras sociotipi: Donkihots – ENTP; Dimā – ISFP, Igo – ESFJ, Robespjērs – INTJ.

Alfas kvadrai piemīt milzīga tieksme pēc vārda brīvības. Tās sociotipiem organiski piemērots ir neliels bizness, kad katrs ģimenes loceklis padara tik, cik spēj. Viņi spēcīgi orientēti tikai uz savas kvadras pārstāvjiem. Kvadrā savstarpējie strīdi nenotiek, neviens neizvairās no darba. Viņi necenšas uzkrāt virsprodukciju, bet saražo tieši tik, cik ģimene var patērēt. Tāds saimniekošanas veids ir pilnīgi piemērots Alfas kvadras garam.

Sociāli ekonomiskais aspekts 

Parasti Alfas kvadru varas gaiteņos nemana, viņi arī netīko pēc tiem. Reti sastopami gadījumi, kad kāds pārstāvis ieņemtu augstu posteni. Alfas tipiem nav ne spēka resursu, ne prasme savās rokās saturēt finanšu gigantus, lai efektīvi vadītu tādas milzīgas organizētas grupas.

Valsts institūti nonākuši Alfas sabiedroto rokās parasti ir vāji attīstīti, visbiežāk to vada vecākais pēc autoritātes un vecuma. Tas tāpēc, ka šajā kvadrā nav vadošo sociotipu – līderu, kuriem ir spēcīga loģika un sensorā funkcija. Visbiežāk valsts vai institūcijas izpildvaru veic “svešinieki” no citām kvadrām, pretēji tur valda anarhija.

Pirmās kvadras gaisotnē noturēsies tas “svešais”, kurš necentīsies pakļaut viņus. Tāds, kura dzīves uztveres principi būs demokrātiski, kurš ar savu harizmu spēs ieinteresēt, aizraut, un ar savām zināšanām veikt uzlabojumus.

Šāda sabiedrība teorētiski var pastāvēt neierobežoti ilgi, bet iet bojā stihisku nelaimju vai katastrofu rezultātā, vai arī ja ir ļoti agresīvi kaimiņi. Izdzīvot pirmajai kvadrai iespējams tikai ļoti aizsargātas perifērijas apstākļos, ar īpašu paralēlo pasauli, kas zina par civilizētās pasaules eksistenci un, pat saskaroties ar to, tomēr paliek ārpus tā tiešas ietekmes.

Garīgi psiholoģiskais aspekts. Kvadras vērtības –ģimenes izzināšana, izglītošana.

Alfa kvadras tipiem piemīt orientācija uz tuvākajiem cilvēkiem uz savu mazo grupu. Alfas sociotipi pieskaitāmi pie mēreniem individuālistiem. Tas daļēji izskaidrojams ar pirmās kvadras bērnišķīgo egocentrismu – “bērna” nespēja uz situācijām raudzīties no cita, sveša cilvēku pozīcijām. Tā arī ir spēcīga atkarība no savas tuvākās apkārtnes, kas neļauj Alfas tipiem pievērsties anti-kolektīvistiem.

Sabiedrībā, kura ir tipiski karojoša un kurā valda naidīga uzvedība, ģimene praktiski ir vienīgais labsirdības un mīlestības avots. Alfas kvadrā un arī visā sabiedrībā visģimeniskākie ir Dimā un Igo tipi. Savukārt Donkihots un Robespjērs ir tipi, kuriem ģimenes ietvaros ir nepieciešama individuāla rūpēšanās par viņiem.

Alfas kvadras saentistu (Donkihots, Robespjērs) izzināšanas formām nav merkantils raksturs, tas galvenokārt pamatojas uz vienkāršu ziņkāri. Tas nekad nepārvēršas par dogmu vai par mistisku ticības mācību, kam ir nosliece uz fantastiku, kā Beta kvadrai. Tā neizvirza priekšplānā lietišķās zinātnes ne arī materiālās intereses, tiešu naudas labumu gūšanu, kā Gamma kvadra.

Alfas kvadras izzināšanai nav nepieciešami pārspīlēti smalki speciāli tehniskie instrumenti un dārgi aprīkotas pētniecības laboratorijas. Kad Alfa kvadrai, savā darbībā jāsaskaras ar pētāmo materiālu, viņa apzinās fundamentālos likumus. Tādēļ viņas radītiem likumiem nepiemīt cietsirdīgums. Tiem ir vispārinoši apkopojumi, kuros notikumi bieži atkārtojas. Taču, bez šāda prāta apsvēruma nebūtu iespējams nobriest specifiskām zinātnēm.

Jebkurā kvadrā ir likti pamati ne tikai potenciālai virzībai uz priekšu, bet ielikts arī pašlikvidācijas mehānisms. Alfas kvadru pie pašlikvidēšanās noved viņas neaprobežotā ziņkārība. Būdami pārāk atklāti un bez ierobežojumiem, tverot arvien jaunu informāciju, Alfas tipi kā naktstauriņi, lido pretī savai bojāejai. Ja Alfas kvadrā iekļūst citu kvadru tipi ar moderniem mehānismiem vai laicīgiem piedāvājumiem, kas strauji atmodina (paaugstina) darba ražīgumu, izrādot varas pārņemšanas pazīmes – tas skaidri liecina, ka līdz klasiskam šķiru noslāņojumam un palicis tikai viens solis. Lai no 1 kvadras valdījumu pārņemtu regulāra – diktatoru vara, to spējīga paveikt tikai Beta kvadra.

Alfas kvadra ir tuvu harmoniskam dzīvesveidam, jo tajā apvienojušies cilvēki ar līdzīgu dzīves uztveri un vērtībām. Tie ir pietiekami darbīgi, lai ar visu nepieciešamo nodrošinātu sevi un savus pēcnācējus. Bet tie ir vāji pamudinātāji, konkurēt nespējīgi, lai spētu paplašināt teritoriju un saražoto nepieciešamo primāro produktu. Laiks iestājies par labu otrajai – Beta kvadrai.

Viktora Guļenko autordarbs. Kijevas humanitārā skola. 

Автор статьи Виктор Гуленко https://socioniks.net/article/?id=16