V.Megedjas un A.Ovčarova ciparu tests02.08.2010

Tests tulkots no krievu valodas.

Pirms sāc aizpildīt testu, ņem vērā, ka vienā kartiņā sniegtais apraksts ir pilnīgi pretējs apgalvojums citiem aprakstiem. Izvēlies to, kurš Tev atbilst visvairāk!

Brīdinājums: testa rezultāta ticamība ir robežās no 30% līdz 95%, tāpēc neuztver testa rezultātu kā viennozīmīgu spriedumu par savu sociotipu. Ja ar testu noteiktā sociotipa apraksts sakrīt vismaz par 75% ar tavu būtību, Tavs sociotips noteikts pareizi. Taču, ja apraksts nesakrīt vairāk kā par pusi, tad Тev jāmēģina noteikt savs sociotips ar citu metodi. Vislabāk – ar intervijas metodi, griežoties pie socionikas konsultantiem. Un ja izmēģini aizpildīt visus trīs mājas lapā sniegtos testus, un dabū vienu un to pašu rezultātu, tad, iespējams, pareizi būsi noteicis sociotipu. Un arī tā man garantija! Galvenais akcepts Tavs – lasot raksturojumu.

 

1.jautājums

Jums patīk skaidrība un noteiktība visās dzīves jomās, tādēļ nemēdzat mainīt savus plānus, uzskatus un paradumus. Iesāktos darbus vēlaties pabeigt nekavējoties un protat vienmērīgi sadalīt slodzi, iekļaujoties plānotajā laikā. Priekšroku dodat precīzi noteiktiem darba uzdevumiem un konkrētiem termiņiem.

   

Jums nepatīk plānot savu dzīvi un pakļauties konkrēti izstrādātiem uzdevumiem. Patīk darboties bez iepriekšējas sagatavošanās un iekļauties situācijā, paļaujoties uz savu apķērību un veiksmi. Nenoteiktība Jūs nenomāc, gluži otrādi – dod papildus iespēju izvēlēties alternatīvus problēmas risinājumus. Spējat viegli mainīt uzskatus, lēmumus, darbības veidus un darba gaitu. Vienmuļš darbs, ko ierobežo plāni un grafiki, Jūs nogurdina.