Vai mēs par sevi zinām visu?15.07.2010

Daba cilvēkam dāvājusi daudz iespēju savas personības pilnveidošanai. Visi zinām, ka cilvēks piedzimst ar  noteiktu asins grupu, kura dzīves laikā nemainās. Cilvēkam tiek dots vārds, uzvārds, kuru  dzīves laikā var mainīt pat vairākas reizes. Parasti cilvēks ar savu vārdu lepojas un par to nekautrējas. Bet, vai visiem zināms, ka cilvēks piedzimst ar noteiktu psihes struktūras kodu? Šis kods saglabājas mūža garumā un nemainās.

 Vai visi cilvēki ir vienādi? Kas viņus atšķir un kas vieno?

Ikdienā mēs satiekamies un sadarbojamies ar daudziem cilvēkiem – mājās, darbā, uz ielas, ceļojumos, veikalā un citur sabiedrībā. Katram veidojas sava saskarsmes pieredze, jo mēs atšķirīgi kontaktējamies ar citiem. Ja mums nepatīk citu rīcība vai nav saprotama viņu attieksme, bieži atļaujamies teikt, ka tas otrs ir dīvainis. Taču patiesība slēpjas citur.

Socionika ir attiecību zinātne par 16 atšķirīgiem sociotipiem un attiecībām starp tiem. Sociotipa četru burtu kods, kura pamatā ir četras rakstura pamatiezīmes, paver iespēju izveidot ticamu un precīzu cilvēka raksturojumu. Galvenā socionikas priekšrocība –  tā dod precīzas prognozes par attiecībām starp 16 sociotipiem, aprakstot katru no tām. Asins grupu iespējams noteikt, veicot analīzi, vārds un uzvārds ikvienam ierakstīts personu apliecinošā dokumentā, bet sociotips ierakstīts cilvēka psihē. Cilvēkam piedzimst jau ar noteiktu sociotipu, kurš dzīves laikā nemainās.

Jau 19. gadsimta beigās austrietis Zigismunds Freids, psihoanalīzes pamatlicējs, apstiprināja hipotēzi, ka cilvēka psihe ir daudzslāņains veidojums. Psihes uzbūve, jeb struktūra sastāv no kanāliem, kuros darbojas psihes funkcijas (apmainās uztvertā informācija par visu apkārt notiekošo). Līdz ar to radās iespēja izveidot psihes darbības modeli. To paveica viņa darbu turpinātājs K.G.Jungs – psihiatrs, analītiskās psiholoģijas pamatlicējs. Viņš apstiprināja psihes struktūras esamību un pamatoja funkciju virzību tajā, kas noteica cilvēka rakstura tipa veidošanos.

Lietuviešu pētniece – matemātiķe Aušra Augustinavičūte atšifrēja Junga sarežģīto zinātnisko terminoloģiju, un veica uzlabojumus un  papildinājumus. Tajā skaitā papildināja Junga psihes modeli. Cilvēka psihi viņa sāka aplūkot neatrauti no apkārtējās vides un attiecībām ar citiem cilvēkiem. Līdz ar to, viņa psiholoģiju papildināja ar informātiku un socioloģiju, radot jaunu zinātnes virzienu, ko nosauca par socioniku.