Tavs nemainīgais kods07.06.2010

 Tā ir četru burtu kombinācija – personas indikators (PI)   

Raksts papildināts pēc Kijevas konferences – 2019. gada 19 septembrī.

Socionikā izdala 16 rakstura tipus (sociotipus). Pirmatnējais tipa nosaukums sastāvēja no četriem angļu burtiem. Cilvēka rakstura “pamatu” veido četru rakstura iezīmju pāru (dihotomiju) dominējošās puses apzināšana.
Сilvēks nevar būt spēcīga visās jomās. Cilvēkiem, kuriem viena smadzeņu puslode teicami un bez grūtībām pārvalda eksakto pasaules daļu (ciparus, shēmas, tabulas, likumus, tehniku) ir uzskatāmi par loģiskiem tipiem. Otrā smadzeņu puslodes daļa – cilvēciskais faktors šiem cilvēkiem ir, vāji attīstīta.
Cilvēkiem, kuriem viena smadzeņu puslode ļauj viegli dibināt kontaktus, sarunāties ar citiem cilvēkiem, radīt patīkamu gaisotni, rūpēties par miera saglabāšanu kolektīvā, ģimenē (uz pasaules) pārvalda pasaules humanitāro daļu un ir uzskatāmi par ētiskiem tipiem. Tādiem cilvēkam otra smadzeņu puslodes daļa ir imūna uz cipariem, likumiem, shēmām, tehniku, jo ir vāji attīstīta.

Līdz ar to katrs cilvēks ir spēcīgs tikai vienā jomā. Tā ir uzbūvētas cilvēka smadzenes. Cilvēka tips veidojas jau mātes organismā.
Atrodot prioritātes, veidojas četru burtu kombinācija, piemēram – ESTP, kas ir cilvēka kods, kurš tāpat kā asins grupa, dzīves laikā nemainās.
Kā iegūstam šo kodu? Atbildam uz virkni jautājumiem, kas tiek sniegti katra pāra abās pusēs. Katrā pārī vienai pusei atbilžu jābūt pārsvarā. Tas, kurš ir intraverts, nevar būt ekstraverts un tas pats citos pāros. Piemēram,

Ekstraverts E ————0————– Introverts  I – dominē intraversija. 

  • E – norāda uz ekstraversiju (Exstravert),      I – uz intraversiju (Introvert),
  • N – norāda uz intuīciju (INtuitive),                S  – uz sensoriku (Sensing),          
  • T – norāda uz loģiku (Thinking),                     F – uz ētiku (Feeling),
  • P – norāda uz iracionalitāti (Perceiving)       J – uz racionalitāti. (Juding).

Taču šo četru burtu kodu var viegli aizmirst vai sajaukt ar cita tipa kodu. Samainot tikai jebkuru vienu burtu, uzreiz ir tips ar citu raksturojumu. Pavērojiet piemērā – ESTP, vai ISTP – pirmais ir ekstravertai, otrai intravertais tips. Jeb INFJ vai ESTJ. Šajā piemērā mainās trīs burti, un līdz ar to tie ir trīs dažāda tipa cilvēki.
Ak!, Kas to visu lai patur prātā! Tādēļ, lai cilvēkiem vieglāk paliktu prātā savs tips un lai nesajauktu ar citu tipu, Aušra aizvietoja ar pseidonīmiem.

Kā radās sociotipu pseidonīmi?

Aušra pētīja vēsturiskās personības pasaulē, lasīja viņu biogrāfijas un pievienoja šo personu pie atbilstošā koda.
Savukārt Viktors Guļenko pētīja cilvēka lomu sabiedrībā. Sociālā loma netika piešķirta kā apbalvojums, bet kā cilvēka iedzimtais talants. Tas nozīmē, kā bija jāpēta un jāizprot kāds darbs, vai darbība katram tipam paveicas bez grūtībām, pat neiegūstot speciālu izglītību tajā. Sociālā loma ir iedzimta un tā katram tipam izpaužas kā talants, kuru mākslīgi attīstīt nevar. Ja jaunietis studijas uzsāk citā virzienā, bet ne tajā ko paredz viņa sociālā loma, faktiski viņš dzīvē nejūt gandarījumu. Un nav apmierināts ar izvēlēto profesiju.

Kādā 2013. gada Kijevas konferences laikā nobrieda doma, ka arī sociālie pseidonīmi ir novecojuši un ne visi ir atbilstoši tipam.

Rīgas socionikas skola, kopdarbībā ar Kijevas V.Guļenko vadīto humanitāro skolu, izstrādāja projektu: «Sociotipu sociālo nosaukumu saskaņošana». Biedrība “Socionika” 2014. gadā izdotajā grāmatā: “Atrodi sevi!” iekļāva kopdarbībā izstrādātos sociālos pseidonīmus un lietos tos arī turpmāk. Ērtāk būtu tipus dēvēt pēc katra sociālās lomas un pieņemt tos turpmākā lietošanā. Vairāk par šo projektu rakstā: “Starptautiskais kopdarbības projekts”.
Par cik Aušra, kā socionikas pirmssācēja, socioniskos pseidonīmus (slavenu cilvēku vārdus) izvēlējās laika periodā, kad vēl par populārām personām nebija pieejama plaša literatūra un nebija iespējas skrupulozai personas izpētei, daudzi raksturojumi neatbilst prototipa raksturam. Biedrība “Socionika” veic pētījumus un labo populāro cilvēku vārdā nosauktos pseidonīmus. Daži jau ir izpētīti un ievietoti mājaslapā, piemēram, Balzaks, Einšteins, Nobelis Pjērs un Marija Kirī. Turpmāk tiks pētīti un aprakstīti arī citi tipi, kā piemēram, Igo, Jeseņins, Hamlets.

Trešā kvadra, kurai pieder autore, uzskata, ka atklāt atbilstošas slavenas un pasaulē zināmas personas raksturu ir svarīgs process socionikas fundamentālā vēsturē. Trešās kvadras loma ir kļūdu labošana. 

Sociotipu iedalījums kvadrās. Lasi Raksturojumus!

 

2019. gada 16. septembrī, uzstājoties  35. Kijevas Starptautiskajā Socionikas konferencē V. L. Miķelsone prezentēja minētos sociālos pseidonīmus ar mērķi – aizstāt patreizējos Aušras ieviestos pasaulē slavenu cilvēku vārdos. Tie tika izstrādāti jau 2013. gadā, kopdarbība ar Viktoru Guļenko vadībā – Kijevas humanitārā skola.  Pseidonīmi tika sniegti apspriešanai, ar domu, lai nākotnē ieviestu vienotus pseidonīmus.