Tavs nemainīgais kods07.06.2010

 Tā ir četru burtu kombinācija – Tavs personas indikators (PIK)   

Rediģēts 09.01.2024. g. 

Socionikā izdala 16 rakstura tipus (sociotipus). Zinātniskais sociotipa nosaukums sastāv no četriem angļu nosaukumu pirmajiem burtiem. Cilvēka rakstura “pamatu” veido četru rakstura iezīmju pāru (dihotomiju) dominējošā puse.

Сilvēks nevar būt vienlīdz spēcīgs visās jomās. Cilvēkiem, kuriem viena smadzeņu puslode teicami un bez grūtībām pārvalda eksakto pasaules daļu (ciparus, shēmas, tabulas, likumus, tehniku) ir uzskatāmi par loģiskiem sociotipiem. Otrā smadzeņu puslodes daļa – cilvēciskais faktors loģiskajiem tipiem ir, vāji attīstīta.

Cilvēkiem, kuriem viena smadzeņu puslode ļauj viegli dibināt kontaktus, sarunāties ar citiem, radīt patīkamu gaisotni, rūpēties par miera saglabāšanu kolektīvā, ģimenē (uz pasaules) pārvalda pasaules humanitāro jomu, un ir uzskatāmi par ētiskiem tipiem. Viņiem otra smadzeņu puslodes daļa ir imūna uz cipariem, likumiem, shēmām, tehniku, jo ir vāji attīstīta.

Līdz ar to katrs cilvēks ir spēcīgs tikai vienā noteiktā jomā. Tā ir uzbūvētas cilvēka smadzenes. Cilvēka tips veidojas jau mātes organismā un ir zināms jau piedzimstot

Atrodot piederību pāra vienai pusei, iegūstam četru burtu kombināciju, piemēram – ESTP, tas ir sociotipa kods, kurš tāpat kā asins grupa, dzīves laikā nemainās.

Kā iegūstam šo kodu? Testos atbildam uz virkni jautājumu, kas tiek sniegti pāra pusēs. Katrā pārī vienai pusei atbilžu jābūt pārsvarā. Tas, kurš ir intraverts, nevar būt ekstraverts un tas pats citos pāros. Piemēram,

Ekstraverts E ————0————– Introverts  

  • E – norāda uz ekstraversiju (Exstravert),      I – uz intraversiju (Introvert),
  • N – norāda uz intuīciju (INtuitive),                S  – uz sensoriku (Sensing),          
  • T – norāda uz loģiku (Thinking),                     F – uz ētiku (Feeling),
  • P – norāda uz iracionalitāti (Perceiving)       J – uz racionalitāti. (Juding).

Šo četru burtu kodu var viegli aizmirst vai sajaukt ar cita tipa kodu. Samainot tikai jebkuru vienu burtu, uzreiz rodas cits tips. Pavērojiet piemērā – ESTP, vai ISTP – pirmais ir ekstravertais, otrai intravertais tips. Jeb INFJ vai ESTJ. Šajā piemērā mainās trīs burti, un līdz ar to tie ir trīs dažāda tipa cilvēki.
Lai cilvēkiem vieglāk paliktu prātā savs sociotips, Aušra pētīja vēsturiskās personības pasaulē, lasīja viņu biogrāfijas un aizvietoja zinātnisko četru burtu kodu ar šo personu uzvārdiem. 

Par cik Aušra, kā socionikas pirmssācēja, socioniskos pseidonīmus (slavenu cilvēku vārdus) izvēlējās laika periodā, kad vēl par populārām personām nebija pieejama plaša literatūra un nebija iespējas skrupulozai personas izpētei, daudzi raksturojumi neatbilst prototipa raksturam. Biedrība “Socionika” veica pētījumus un laboja populāro cilvēku vārdā nosauktos pseidonīmus. Daži jau ir izpētīti un ievietoti mājaslapā, piemēram,
rakstnieks Onre de Balzaks, kurš ir Jeseņina tips;
zinātnieks Einšteins, kurš ir Balzaks;
dzejnieks Sergeja Jeseņins, kurš ir Napoleons;
Alfrēds Nobelis, kurš ir Dostojevskis,
Pjērs Kirī – kurš ir Dostojevskis, 
Marija Kirī – kura ir Gabēna.

Trešā kvadra, kurai pieder autore, uzskata, ka atklāt un pētīt pasaulē slavenas zināmas personas raksturu ir svarīgs process socionikas fundamentālā vēsturē. Trešās kvadras loma ir kļūdu labošana, iespējams, tādēļ autorei V. Miķelsonei ir svarīgi veikt šo darbu. Arī piederība psihosofiskam tipam Ļeņins – pētnieks noteikti bija veicinoša šajā izpētes jomā.