Četras rakstura pamatiezīmes20.07.2010

Rediģēts 3. decembrī, 2023. gadā.

 

To, ka cilvēki ir ļoti atšķirīgi, piekritīs ikviens. Senie pētnieki par to aizdomājās jau tālu pagājušajos gadsimtos. Viņi meklēja likumsakarības, kāpēc ar katru nevar rast kopēju valodu. 19. gadsimta vidū, lietuviešu pētniecei Augustinavičūtei izdevās paveikt līdz šim neiespējamo.  Rakstura iezīmju īsai apzīmēšanai viņa ieviesa ģeometriskos simbolus un radītajā psihes modeli, tos ievietoja. Tas pavēra iespēju izskaitļot un aprēķināt atšķirību iemeslus.

Autors: Emuers eLVe -“Psiholoģijas atšķirības”

 

Dzima jauna, bet ļoti interesanta zinātne – socionika.  Socionika nozīmē – sabiedrības mācība. To apgūstot, viss kļūst saprotams. Bija iespējams izdalīt tikai 16 socioniskos tipus. Tika izdalītas četras atšķirīgas rakstura iezīmju kombinācijas (dihatomas), kuras ietvertas tipa četru burtu kodā (zinātniskajā nosaukumā).

Katram sociotipam dominē tikai viena pāra puse, kas arī veido šo četru burtu kodu, kurš tāpat kā asins grupa, dzīves laikā nemainās. Šīs iezīmes atspoguļosim uz skalas (kā redzams zīmējumā), kuras vienā pusē ir viena iezīme, bet pretējā – otra. Izvēles prioritāte nevar nostāties uz 0 punkta, ir jādabū vienas puses pārsvaram. 

Ekstraverts E ————0————– Introverts I 

Pirmais iezīmju pāris raksturo enerģijas apriti, kur un kādā veidā cilvēks gūst enerģiju. Šis pāris ir ekstraversija vai introversija. No 16 sociotipiem 8 ir intravertie un 8 ekstravertie tipi. 

Raksturīgākais introvertajiem sociotipiem: 

 • nepieciešama ilgāka atrašanās vienatnē;
 • regulāra uzturēšanās masveida pasākumos viņus iztukšo;
 • mazkustīgs, savu enerģiju taupa, neko lieku nedara;
 • sabiedrībā mazāk pamanāmi, kluss, reizēm pat paliek neievērots;
 • nepozicionē savu darbību un ģimeni sabiedrībā;
 • bez vajadzības kontaktus neuzsāk;
 • nav svarīga attiecību kvantitāte, bet to kvalitāte;
 • regulē attiecību satuvināšanās robežu;
 • piemīt augstas koncentrēšanās spējas

Raksturīgākais ekstravertajiem sociotipiem:

 • vientulība viņus iztukšo un atņem enerģiju;
 • masveida pasākumi viņus uzlādē;
 • neprot taupīt savu enerģiju, bieži dara lieku un pārcenšas;
 • enerģisks, kustīgs, skaļš, tāpēc sabiedrībā pamanāms;
 • tieksme paplašināt savu darbības lauku;
 • viegli, pat bez īpašas vajadzības, paplašina savu paziņu loku;
 • bieži iegūst daudz draugu, bet attiecības ir virspusējas;
 • neprot novilkt robežu attiecībās, pietuvinoties par ātru;
 • nеprot glabāt noslēpumus (tas attiecas uz ētiskajiem);
 • ar grūtībām koncentrējas, spēj uztvert plašu informāciju apjomu, bet uztver virspusēji.

Introvertajiem sociotipiem pirmais burts kodā ir “I”, bet ekstravertajiem sociotipiem pirmais burts kodā ir “E”.


Otrais iezīmju pāris raksturo veidu, kā cilvēks uztver un atceras pasauli, kas viņam paliek atmiņā. Tā ir sešas maņas. Šis pāris ir: intuīcija vai sensorika, katra no tām piemīt 8 sociotipiem. Piemēram:

Sensors S ————0————– Intuīts

Raksturīgākais intuitīvajiem T I sociotipiem:

 • pasauli uztver kā vienotu veselumu, nojauš apslēpto lietu būtību;
 • viegli uztver abstrakto informāciju un nojauš atbilstošo brīdi, kad to pielietot;
 • pamana kopīgās un atšķirīgās pazīmes, kas rada asociācijas ar līdzīgiem priekšmetiem un parādībām;
 • savās pārdomās bieži vien pārceļas laikā un telpā (pagātnē, nākotnē);
 • bieži maina sadzīviskos paradumus, jo ir jaunumu meklējumos;
 • nepilnīgi izjūt savas maņas, iedziļināšanās to niansēs ir mazsvarīga;
 • neaizdomājas par lietu kārtību ap sevi un apkārtnē;
 • nespēj izšķirot vajadzīgās un nevajadzīgās lietas, tendence uzkrāt praktiski nolietojušās lietas;
 • Ir aizsākumu devēji daudzām idejām, bet tikai dažas no tām realizē paši, labprātāk uzticas citiem.

Raksturīgākais sensorajiem S F sociotipiem:

 • pasauli uztver konkrēti un reāli;
 • vispārinātu un nekonkrētu informāciju pielieto ar grūtībām;
 • visur pamana sīkumus un redz neprecizitātes;
 • dzīvo šeit un tagad, viņu nesaista nereālas lietas;
 • konservatīvs savos paradumos;
 • savas maņas pārvalda līdz niansēm;
 • uztur regulāru lietu kārtību ap sevi un apkārtnē;
 • atbrīvojas no visa liekā un savu laiku nokalpojušā;
 • savā radošajā izpausmē vairāk atdarina citus, nekā rada kaut ko jaunu,
 • veiksmīgi un pedantiski ievieš dzīvē citu (intuītu) radītās idejas.

Intuitīvajiem sociotipiem otrais burts kodā ir “N“, bet sensorajiem sociotipiem otrais burts kodā ir “S”.
Jau esam atraduši divus koda burtus: I vai E un S vai N.


Trešais iezīmju pāris raksturo vērtības, kas ietekmē lēmumu pieņemšanu. Tā ir loģika L P  vai ētika, R E  katra no tām piemīt astoņiem sociotipiem. 

Ētiskais F ————0————– Loģiskais T

Kas raksturīgs loģiskajiem L P sociotipiem:

 • katru situāciju izskata no veselā saprāta pozīcijām;
 • visu informāciju  uzskaita, strukturē un klasificē;
 • pamana galveno un būtiskāko, nekavējas pie faktiem, kas uz lietu neattiecas;
 • nedara to, kas nenes pievienoto vērtību;
 • nekārto darījumus ar svešu cilvēku starpniecību, labāk izdara to pats;
 • stingri vadās pēc saviem principiem un taisnības;
 • neprasmīgi izpauž savas jūtas un emocijas, distancējās no tām;
 • līdzjūtību pret otru cilvēku izprot tiešā palīdzībā, bet ne emocionālā;
 • neizprot cilvēcisko faktoru, it īpaši, ja tiek aizskartas materiālās intereses.

Kas raksturīgs ētiskajiem R E sociotipiem:

 • katru situāciju komentē pēc sava skatījuma;
 • lēmumus pieņem izsverot simpātijas, ieklausās, ko saka viņa sirdsbalss;
 • sarežģītā informācijā apjūk, labprāt tādai neķeras klāt;
 • informāciju strukturē un klasificē ar grūtībām, jo to visdrīzāk neizprot;
 • nepamana galveno un būtiskāko, ietekmējas no mazsvarīgiem faktiem;
 • labprāt darījumu kārtošanu uztic citiem cilvēkiem, vai iekļauj tos līdzdarbībā;
 • viņa principi un pārliecība var krasi mainīties, jo ietekmējas no citiem;
 • veiksmīgākais manipulators jūtu pasaulē, apgalvojumi var būt nepatiesi;
 • empātija ļauj izprast  cilvēkus, atrod individuālu pieeju katram;
 • mīlestības joma ir viņas stiprā puse, viegli iemīlas, viegli šķiras.

Loģiskajiem sociotipiem trešais burts kodā ir “T”, bet ētiskajiem sociotipiem trešais burts kodā ir “F”.


Ceturtais iezīmju pāris nosaka dzīves ritma izvēli, laika sadalījumu. Tā ir racionalitāte vai iracionalitāte, katra no tām piemīt astoņiem sociotipiem. 

Racionālais J  ————0————– Iracionālais P 

Raksturīgākais racionālajiem sociotipiem:

 • negaidītu situāciju pavērsienos apjūk, ar grūtībām pārorientē savus plānus;
 • savus pienākumus veic apzinīgi, neņemas pildīt citu pienākumus;
 • svarīgiem notikumiem gatavojas savlaicīgi, paredzot laika rezervi;
 • kad ir nepieciešamās zināšanas, lēmumu pieņemšana grūtības nesagādā;
 • piemīt tendence pabeigt iesākto darbu;
 • ir stabila dzīves veida piekritējs, kurā nejūt apdraudējumu; 
 • tic likumu un līgumu spēkam, kas nodrošina viņa interešu aizsardzību un drošību;
 • ar grūtībām atslābinās, ķermenim trūkst lokanības, vijīguma.

Raksturīgākais iracionālajiem sociotipiem:

 • negaidītās situācijās neapjūk, automātiski spēj pārslēgties uz citu darbību;
 • nav nepieciešama iepriekšēja gatavošanās, jo ir spontāna reakcija uz visu;
 • vienmēr šaubās, vai ir pietiekami daudz informācijas, lai pieņemtu lēmumu;
 • grūtības sagādā sevi mobilizēt, lai pabeigtu iesākto;
 • var uzņemties paveikt citu nepabeigtos darbus, uzņemties viņu pienākumu izpildi;
 • viegli pielāgojas mainīgai iekārtai un pēkšņām mainīgām  situācijām, tas viņam dod adrenalīnu;
 • uzskata, ka likumi un līgumi negarantē, lai atturētu krāpšanu;
 • viņa ķermenis atrodas atslābušā stāvoklī, kustīgs, lokans, elastīgs.

Racionālajiem sociotipiem ceturtais burts kodā ir “J”, bet iracionālajiem sociotipiem ceturtais burts kodā ir “P”.

Beidzot iegūta visu koda burtu kombinācija, piemēram, ESTJ – Štirlics. 


Saliekot kopā iegūto četru burtu kombināciju un būsim atraduši sava tipa zinātnisko apzīmējumu. Piemēram, ENFJ  Hamlets. Sociotipu MK tabulā atradīsim arī pseidonīmu, kurš vieglāk pielietojams ikdienā. Šinī gadījumā tas ir Koriģētājs.  

Socionika neapgalvo, ka šis sociotipa noteikšanas veids ir vienīgais  un pareizais. Novērots, ka bieži cilvēki paši sevi slikti pazīst, tad nepareizi iegūtā burtu kombinācija, neatbildīs Tavam socioniskajam raksturojumam. 

Novērots, ka pieredzējis socioniķis nosaka kāda cilvēka piederību noteiktam sociotipam, bet cilvēks to pieņem ar grūtībām. Tipu uzspiest nevajag! Nepieciešams cilvēka apstiprinājums raksturojuma atbilstība. Bet, ja cilvēks sevi neatpazīst? Tad jāmeklē papildinošais sociotips pēc psihosofijas. Pieredze liecina, ka tieši psihosofiskais tips neļauj cilvēkam sevi ieskaitīt socioniskajā tipā. Piemēram, ētiskais sociotips ar augstu loģiku pēc psihosofijas sajūt sevi vairāk nekā loģisko. Un otrādi.  

Raksturojumu ir iespējams noteikt arī ar dažādu automātisko cipara testu palīdzību. Ja vairākos variantos sociotips sakrīt, rodas pamats domāt, ka tas noteikts pareizi. Atliek izlasīt iegūtā sociotipa raksturojumu. Tam jāatbilst vismaz par 75%. Ja neatbilst – sociotips noteikts nepareizi. Cilvēka garastāvokli var mainīt dažādi faktori, pat vairākas reizes dienā – prieks, pārdzīvojumi, laika apstākļi, slimība… Tāpēc ar testiem ne vienmēr var precīzi noteikt sociotipu. Tiem ticamība mēdz nepārsniegt 45%.

Visdrošākā metode – konsultācija pie pieredzējuša socionikas speciālista. Teorijas apgūšana vēl nedod iemaņas noteikt tipu praksē.

Līdz šim nav izstrādāta vienota metode sociotipa noteikšanai. Kad tas beidzot notiks, socionika kultūrā ienāks sprādzienveidīgi, tā savulaik prognozēja Aušra.