Pētnieku klubs20.06.2020

Devīze: Mūsu prāts ir neuzvarams! Cīnīties un meklēt, atrast un nepadoties! 

           
Atrast kaut ko neparastu.                                                 Interese jau no mazotnes. 

Pētnieku klubā – apvienoti tipi, kuriem spēcīga griba (W), loģika (L), vājās funkcijas fizika (P) un emocija (E).  Pētniekiem ir augsta motivācija zinātnes ieviešanā un popularizēšanā.

Pētnieku klubs raksturojas ar augstu intelektu, talantu iedziļināties cilvēku globālajās problēmās, uzskatot tās par daudzkārt nozīmīgākām un svarīgākām, nekā ikdienišķie sīkumi. Ar milzīgu pacietību un izturību pārvar gan dvēseliskas, gan fiziskās neērtības, lai sasniegtu savu mērķi.

Nereti viņu prātus nodarbina vēlme izdarīt cilvēcei daudz laba, mudinot viņus paplašināt zināšanas, skaidrojot, ka zināšanas palīdzēs tiem dzīvot. Viņiem bieži uzrodas jaunas idejas, kuras vēlas maksimāli ātri realizēt. Bieži to realizēšanā saskaras ar materiālas dabas grūtībām, taču meklēt palīdzību viņi neprot. Tas liedz savu pieredzi realizēt ātrāk, kā vēlētos. Labprāt dalās un aizgūst citu pieredzi. Rezultātus gūst, pateicoties neatlaidībai un gara spēkam. 

(P;E vājais aspekts) Pētnieku kluba domātāji un filozofi, vienmēr gatavi meklēt taisnību. Mobilizācijas brīžos, kad visa viņu uzmanība pilnībā veltīta mērķa sasniegšanai, viņu patiesais dvēseliskais stāvoklis nav pamanāms. Vājās Fizikas un Emocijas iespaidā viņi raksturojas ar skopu emocionalitāti, – aukstasinīgo klubs. Visticamāk tādēļ viņi ne labprāt apmeklē sabiedriskus pasākumus, bet zinātnē un valdībā ir ļoti nepieciešami un noderīgi. Jūsmošana, koķetēšana viņiem, ir otršķirīga, kaut gan paši saprot, ka pozitīvās emocijas atstāj spēcīgi ietekmi uz apkārtējiem. Paši ik pa laikam jūtās emociju badā, jo vienatnē tās nespēj radīt.

Kvadra

Loma
kvadrā

Sociālā
loma

Psihosofiskais tips

3.

Sistēmu veidotājs, pārliecinātājs

Koordinators,
projekta galvenais vadītājs

Ļeņins – WLPE
Saprātīgs resursu administrētājs. Šaura darbības joma, to noslīpē līdz pilnībai. Zinātnes papildinātājs, uzlabotājs.

 5.

Sistēmu veidotājs, analizētājs

Apgaismotājs,
vienlīdzīgu tiesību aizstāvis

SokrātsWLEP
Savas taisnības, ideju aizstāvis, to vārdā var doties nāvē. Prasmīgs faktu sasaistītājs. Viņa darbus izmanto paaudzēs. Neuzpērkams tiesnesis.

2

Popularizētājs,
likumsakarību meklētājs

Konstruktors,
objekta veidošanas plānotājs

Lao-dzi – LWPE
Jaunumu pamanītājs, ātri aptver to lietderību, atrod tehniskus risinājumus, bet ne to praktisks izpildītājs. Aktīvs cīnītājs par citu tiesībām sabiedrībā.

 6.

Popularizētājs,
analizētājs

 

Projektētājs,
skaidrojumu meklētājs

Einšteins – LWEP
Dziļu problēmu, to cēloņu meklētājs. Atrodot sakarīgus skaidrojumus. Nozīmīgu zinātnisku teoriju izstrādātājs. Neuzpērkams tiesnesis.

Pavirši viņus pazīstot dažkārt var rasties jautājums – vai šiem tipiem pastāv personīgā dzīve? Ja arī ir, tad daudzi par to neko būtisku neuzzina. Zemapziņā izjūt nepieciešamību pabūt jautrā un bezbēdīgā sabiedrībā. Taču nokļuvis tādā, cenšas vērtēt cilvēku intelektu, intereses, zināšanas. Zema intelekta sabiedrību neizvēlas, labāk izvēlas vienatni, jo jūtas pašpietiekami. Īpaši priecājas, ja atrod sev līdzvērtīgu, ar kuru iespējams padalīties zināšanām.

 

Tekstā izmantoti Filipa Pļehanova materiāli