Psihosofisko tipu iedalījums klubos23.05.2020

Pēc kāda principa savieto klubā?

Līdzīgi kā socionikā, arī psihosofijā vienā klubā ietilpst četri psihosofiskie tipi. Par cik psihotipa galveno lomu nosaka 1. un 2. kanālā atrodošos funkciju salikums, tātad 24 tipus pēc pirmajiem diviem elementiem var savietot 6 klubos. Katrs cilvēks ir augsts profesionālis kādā noteiktā jomā, un viņš ir piederīgs tikai vienam noteiktam psihosofiskajam klubam.

Seši psihosofiskie klubi

Viena kluba pārstāvjus vieno kopējas intereses, līdzīgas dzīves pozīcijas un, bieži arī joma, kurā izpaužas līdzīgs iedzimts talants. Arī draudzība bieži notiek viena kluba ietvaros, jo tāds draugs ir interesants sarunu biedrs. Tāpat lietišķajās attiecībās iedzimtā talanta jomā ir samērā interesanta sadarbošanās. 

Starp viena kluba  psihotipiem notiek visvieglākā saskarsme. Tie ir veiksminieki, kuri savu dzīvesdraugu atrod kluba robežās. Jeb kuru b;erni arī pieder vienam klubam. 

 • Vadītāji: WP un PW             Napoleons; Tvardovskis; Gēte; Čehovs.
 • Pētnieki: WL un LW            Ļeņins; Sokrāts; Lao-dzi; Einšteins.
 • Praktiķi: PL un LP                Epikūrs; Aristips, Bertjē; Platons.
 • Komunikatori:EL un LE     Ruso; Andersens; Augustīns; Paskāls.
 • Sociālie: EP un PE                Buharins; Puškins; Bordža; Dimā. 
 • Ideologi: WE un EW           Tolstojs; Ahmatova; Pasternaks; Gazali. 

Kādam nolūkam kalpo kluba partneru attiecības?

Klubs nav kvadra un, tādēļ izvēlēties dzīvesdraugu sava kluba ietvaros pastāv liels risks, jo partneris ārpus kluba interesēm ātri kļūst neinteresants. Viena kluba partneriem kopdzīvē traucēs atšķirīgās vērtības, jo vienā klubā ietilps psihotipi no atšķirīgām kvadrām. Ar kluba partneri ir interesanti pavadīt brīvo laiku, būt kopā hobijā, interešu klubā. Ne velti šdas grupas guvušas nosaukumu – klubs. 

Turpmāk plašāks apraksts par klubiem, jo klubs norāda iedzimto talantu un profesijas virzienu daudz konkrētāk nekā socioniskais klubs.  

 1. Psihosofija – palīgs profesijas izvēlē
 2. Ideologu klubs
 3. Komunikatoru klubs
 4. Pētnieku klubs
 5. Praktiķu klubs
 6. Sociālais klubs
 7. Vadītāju klubs