Praktiķu klubs20.06.2020

Kluba devīze: Īstenība un dzīves jēga iet roku rokā!

       
Izprot naudas vērtību.                      Pamana lietu kvalitāti.

Praktiķu klubā – apvienoti tipi, kuriem spēcīga Loģika (L) un Fizika (P), vājās Emocija (E) un Griba (W).

Starp sešiem psihosofiskiem klubiem ir vispraktiskākais klubs. Praktiķi apveltīti ar augstu tehnisko izpildījumu, viegli un veiksmīgi risina sadzīves un izdzīvošanas problēmas. Vislabprātāk atrodas visur, kur nepieciešams kvalitatīvs roku darbs, kur jārisina tehniskas dabas problēmas.

Praktiķu runa satur konkrētus norādījumus. Ātri apgūst jaunās tehnoloģijas, izprot to uzbūvi, saprot, kur praktiski tās vislabāk pielietojamas. Zina katras skrūvītes vietu. Turklāt bieži paši spējīgi ieteikt savas metodes, kā kvalitatīvāk un efektīvāk risināmi dažādi praktiskie jautājumi, sākot ar mājas celtniecību līdz pat ienākumu gūšanai.

Praktiķi neizprot bezjēdzīgas izpriecas, neapzinās to jēgu un lietderīgumu. Viņiem nav pieņemama bezjēdzīga ideoloģija un teorijas, kuras nav pielietojamas praksē. Kuras tiek izteiktas runāšanas pēc, bet neko taustāmu nedod cilvēkiem.

Darba saistībās viņu rīcība ir pārdomāta un nesasteigta, reti iebilst, bet raugās, lai darba noteikumi būtu izdevīgi sastādīti. Nepūlas paveikt kaut ko īpašu, lai saņemtu uzslavu. Savu vērtību viņu apzinās paši. Piemīt tieksme dot savas rīcības paskaidrojumus.

(E;W vājais aspekts). Praktiķi kultūras dzīvi uztver, kā iespēju izglītoties, bet ne nodarbi, kurai jāveltī mūžs. Nav tie, kuri veido jaunus – radošus scenārijus, bet prot pietuvināt radošas idejas reāliem apstākļiem.

Atvērt dvēseles noslēpumus nespēj un pat nevēlas, taču morāles un sirdsapziņas jautājumos uzticas jau izstrādātiem šabloniem. Viņus piesaista aktīvi, radoši un dvēseliski cilvēki, kuri dažkārt ir, atrauti no realitātes, kuriem Praktiķi vēlas iemācīt saprātīgu domāšanu un radīt stabilitāti. Neuzskata, ka mīlestība jāapliecina vārdos, bet tās apliecinājums jāpierāda darbos.