Sociālais klubs20.06.2020

Kluba devīze: Ļauties mirkļa burvībai!

          
Patiesi dzīves skaistuma baudītāji.                                 Vienmēr nomodā par tiem, kam vajadzīga aprūpe.

Sociālam klubam piemīt augsta atbildība sfērās, kurās tiek skarts cilvēciskais faktors.
Sociālā klubā apvienoti psihosofiskie tipi, kuriem spēcīga Emocija (E) un Fizika (P), vājās funkcijas Griba (W) un Loģika (L).

Sociālais klubs psihosofijā

Kvadra

Loma
kvadrā

Sociālā
loma

Psihosofiskais
tips

3.

Izklaides
ideju
ģenerētājs

Animators, izklaidētājs

 

Buharins – EPLW
Dabīgas, nepiespiestas gaisotnes radītājs. Nekautrējas pasmieties par sevi. Dažādas dzīves nebūšanas pārvērš smieklīgos atgadījumos.

2.

Izklaides pasākumu veicējs

Sabiedrības uzkarsējs

 

Puškins – EPWL 
Emocionālais publikas uzlādētājs, kurš sabiedrībā ienes jautrību, uzlādē atmosfēru, izkustina vienaldzīgos, neapmierinātos.

5.

Starpnieks,
situācijas līdzsvarotājs

 

Lietu – fiziskās
pasaules labiekārtotājs

Bordža – PELW 
Savdabīgs humorists un komiķis. Patiess dzīves baudītājs, taču viegli pakļaujas citiem. Darbībā bīdāms.

6.

Savedējs,
starpnieks
(cilvēku)

 

Aģents,
emocionālās atmosfēras izzinātājs

Dimā – PEWL 
Publikas atraisītājs. Atrod katram individuālu pieeju. Viņu motivē labklājība. Talantīgs, bet laisks. Mēdz būt divkosīgs.

Sociālais klubs no citiem klubiem atšķiras ar to, ka viņi ir vistalantīgākie sabiedrības iekustinātāji. Starp pārējiem pieciem ir visdzīvīgākais klubs, apveltīti gan ar spēcīgām emocijām, gan praktiskumu.

No malas raugoties, šķiet, ka dzīvi viņi uztver kā izpriecu, cilvēki, kuriem pietrūkst nopietnības un, ir nenopietna attieksme pret darbu. Taču dienās viņi kļūst teicami sociālie darbinieki, reklāmas aģenti, aktieri, mākslas darbinieki. Noderīgi tajās jomās, kurās nepieciešama izteiksmīga valoda. Savdabīgi interesanti prot atstāstīt kuriozus notikumus, anekdotes. Labprāt stāsta arī kuriozus no savas dzīves, tos izpušķojot, lai izklausās interesantāk. Parasti viņiem ir skaisti veidots augums, izceļas ar savu ārējo pievilcību. Izprot modi (pēc sava prāta) un regulāri seko savam izskatam. Prot katrā vietā uzvesties tā, kā pienākas.

 (W;L – vājais aspekts). Viņu spēks izpaužas ķermenī, bet ne dvēselē, jo garīgi viegli aizvainojami. Nerisina globālas dabas jautājumus, nemīl sarunas par nopietnām tēmām. Viņus interesē šī brīža notikumi, kuri tieši saistīti ar viņiem. Nemīl spriest par attālu nākotni, par sadzīvi un praktiskām lietām. Viņus piesaista tikai tas, kas notiek un nepieciešams šobrīd. Tīko pēc augsta līmeņa komforta, materiālā nodrošinājuma, un publikas, kurā viņi jūtas nepiespiesti un var brīvi priecāties. Viņu ideālākais partneris ir vēsais tips, tādēļ zemapziņā pēc tāda tiecas.

Rakstā izmantoti Filipa Pļehanova materiāli.