Otrās psihosofiskās kvadras loma – uzdevumi24.05.2020

Otrās kvadras apraksts no civilizācijas attīstības pirmsākumiem.

Otrās kvadras uzdevums: saimniecības radīšana un attīstīšana, zemkopības un lopkopības iedibināšana. 

Psihosofiskais tips

Kods

Sociālā loma

Uzdevums kvadrā

Lao-dzi
taisnīguma paraugs

LWPE

Konstruktors,
izgudrotājs

          Kvadras līderis,
           Pārvaldnieks 

Puškins
izklaides radītājs

EPWL

Emocionālais
karsētājs

             Mobilizētājs, 
emocionālais uzturētājs

Pasternaks
misijas cilvēks

EWPL

Misionārs

         Harmonijas
        nodrošinātājs

Platons
tehnologs

LPWE

   Auditors,
   visacīgākais

      Likumu izdevējs,
   mantiskuma regulētājs

Otrās kvadras uzdevums – ciemu  un ciematu veidošana.

Pirmatnējo kopienu nomaina ciemi. Šajā periodā ideoloģijai nav tik liela nozīme kā risinājumu iestrādei un ieviešanai, rezultāts pēc Loģikas (L). Stāvēšanu sardzē nomaina aktīva rīcība, process pēc Fizikas (P). Ideoloģijai šeit ir mazāka ietekme kā iepriekšējā 1. kvadrā (jo līderis ir pētnieku kluba pārstāvis), taču tās nozīmība saglabājas.

Kvadras līderis ir Lao-dzi, uz viņu gulstas atbildība par taisnīgu resursu sadali un taisnīguma nodrošināšanu. Vienlaikus nepieciešami likumi, kas regulē mantiskās attiecības. Platons – likumu izdevējs (visticamāk, romiešu tiesības, kas paredzēja maksimāli daudz notikumu attīstības scenārijus, ir Platonu izgudrojums). Par harmonijas nodrošināšanu atbildība gulstas uz Pasternaku. Pāreja uz jaunu ekonomisku veidojumu nevar iztikt bez emocionālā atbalsta, kuru nodrošina Puškins. Tā kā Fizika (P) 2. kvadrā ir uz procesu orientēta, šo tipu ietekmē rodas pirmās kultūras iezīmes – izpriecas, dejas, kuras, visticamāk, ieviesa Puškins.
Ciematu rašanās rada nepieciešamību pēc centralizētas pārvaldes organizēšanas, kas iespējama tikai kvadrā ar rezultatīvu Gribu – 3.kvadrā.

Otrā kvadra mūsdienās

 Pirmo kvadru nomaina otrā, ienesot jaunas vērtības, gatavībā pildīt dzīves uzliktos uzdevumus. Otrajā kvadrā Loģika (L) kļūst par rezultatīvo, bet Fizika (P) uz procesu vērstā.

Kāpēc to notiek? Sabiedrība primitīvajos apstākļos ir tikusi galā ar izdzīvošanas pirmšķirīgiem uzdevumiem. Turpmāk nepieciešams uzlabot un labiekārtot sadzīvi, padarīt dzīvi komfortablāku, tas ir process, ko veic Fizika (P). Par šī brīža izdzīvošanu rūpējas Loģiskais (L) aspekts

Emocija (E), arī kā 1.kvadrā ir, uz rezultātu vērsta, kuras pienākums cilvēkus emocionāli uzlādēt. Entuziasms lādiņš nepieciešams tonusa uzturēšanai, lai spētu izdzīvot sarežģītos apstākļos. Sabiedrības procesiem nepieciešams nepārtraukti uzlaboties, uzkrāt zināšanas, tādēļ Griba (W) arī paliek uz procesu vērsta.

Pozitīvās iezīmes: 2.kvadrā augsti tiek vērtēts apkārtējo sociālais statuss un pārticība ģimenē, kurus šī kvadra rada paši. Taču viņi neatzīst nepārtrauktu darbošanos, jo pietrūkst fiziskās izturības (Fizikas aspekts). Nav nepieciešamības baudīt izsmalcinātu komfortu (kā 1.kvadrai). Otrajā kvadrā lielāka interese ir – uzturēt fiziski spēcīgu ķermeni, tādēļ cieņā fiziskās nodarbības, dejas (šīs kvadras darbības rezultātā dzimusi deja un sports).

Arī 2.kvadra iecienījusi emocionālas dabas izklaides, taču tās nokrāsa krasi atšķiras no 1.kvadras. Otrās kvadras tipi norobežojas no vardarbības, bet pozitīvas emocijas un prieku gūs no visa, kas sniedz taustāmu labsajūtu Fizikas aspektā (P) – jaunas lietas dzīvoklī, jauni tērpi, ģimene, bērni, sekss.

Negatīvās iezīme: ja tips negūst pietiekošu izglītību, jeb ja viņam nācies dzīvot psiholoģiski smagā vidē (ģimenē), vai, dzīves apstākļu spiests, nav sasniedzis vajadzīgo stāvokli sabiedrībā (arī dzīve vientulībā), viņš var kļūt ļauns, skaudīgs, pārlieku skops un depresīvs. Viņam rodas nosliece uz vardarbību (fizisku ietekmēšanu). Viņš nespēj kontrolēt savas emocijas, var uzsākt histērisku lamāšanos, sist traukus, mēbeles. Pretēja reakcija – iegrimt absolūtā vientulībā, nereālā filozofēšanā, zaudējot objektīvu saikni ar reālo apkārtējo pasauli. Trešā galējība – iekrist materiālos kārdinājumos, pirkt bezjēdzīgas lietas, vai miesiskos kārdinājumos – pārdabiska aizraušanās ar seksu, sportu. Var kļūt fanātisks darbaholiķis, vai hipernervozs un piekasīgs vecāks bērniem.

2.kvadras sociālie uzdevumi:

Pozitīvie – attīstīt zinātni, filozofiju, literatūru un sportu.

Negatīvie – cīnīties ar tām materiālajām un fiziskām pārmērībām, kuras iekultivējušās pirmās kvadras laikā. Atveseļot fizisko pasauli, tā ir cīņa ar fiziskās dabas radītām problēmām – pārēšanos, aizraušanos ar smēķēšanu, alkoholu, narkotikām, rūpēšanās par lieka svara nomešanu, izskaust mazkustīgo dzīvesveidu. Sabiedrību nepieciešams humāni izglītot, lai izskaustu indivīdu priecāšanos par cilvēku nāvi (kā tas ir 1.kvadrā). Vest pie saprāta cilvēkus, lai tie pārmērīgi neaizraujas ar miesisko baudu.