Par kvadrām psihosofijā20.05.2020

Līdzīgi kā socionikā, arī psihosofijā visi 24 psihosofiskie tipi tiek sadalīti grupās pa četri, tādi veidojot sešas kvadras. pa 4 tipiem. Vislabākā saderība veidojas ar savas kvadras psihosofiskiem tipiem. Pēc savas būtības tās ir komandas, kuru dalībnieki cits citu spēj stiprināt vienotu mērķu labā.
Komfortu katram savā kvadrā rada:

 • katram pieņemamu emocionālās saskarsmes līmeni;
 • katram pieņemamu fiziskās aktivitātes līmeni;
 • katram pieņemamu intelektuālo komunikāciju;
 • katram pieņemami vadības stili kvadrā.
  Kvadras cita citu nomaina pēc noteiktām nemainīgām likumsakarībām. Skati tabulu zemāk:

KVADRAS_Psihosofijā

Kvadru uzdevumi:

Pirmās kvadras stāvēt sardzē par cilvēku izdzīvošanu;
psihotipi: Gēte; Andersens; Aristips: Gazali.

Otrās kvadras – saimniecības radīšana un attīstīšana, zemkopības un lopkopības iedibināšana;
Lao-dzi; Puškins; Platons; Pasternaks.

Trešās kvadras – centralizētas pārvaldes radīšana;
Napoleons; Ruso; Buharins; Ļeņins.

Ceturtās kvadras kultūras dzīves attīstīšana;
Tvadrovskis; Augustīns; Bertjē; Tolstojs.

Piektās kvadras – patērētāju sabiedrības veidošana;
Sokrāts; Bordža; Epikūrs Ahmatova.

Sestās kvadras – sabiedrības reorganizācija.
Čehovs, Paskāls, Dimā; Einšteins.

Katras kvadra pastāvēšanas un valdīšanas laiks ir noteikts. To vajadzētu skaitīt no civilizācijas sākuma līdz mūsdienām, kad krasi mainās kvadru loma un uzdevumi. Jo nekas tādā pat veidā, kā agrāk bijis, neturpinās pagātnē. Laiks kultūrā, tās ieradusi, tehnoloģijas attīstās milzīgos tempos. 

Psihotipu tabulā tu pavēro profesijas, kuras ir iedzimtas un uz kurām tev vajadzētu tiekties. Tās ir tuvāk īstenībai, nekā socionikas ieteikumi profesijām. 

 1. Pirmās psihosofiskās kvadras loma- uzdevumi
 2. Otrās psihosofiskās kvadras loma – uzdevumi
 3. Trešās psihosofiskās kvadras loma – uzdevumi
 4. Ceturtās psihosofiskās kvadras loma – uzdevumi
 5. Piektās psihosofiskās kvadras loma – uzdevumi
 6. Sestās psihosofiskās kvadras loma – uzdevumi