Piektās psihosofiskās kvadras loma – uzdevumi24.05.2020

Piektās kvadras apraksts no civilizācijas attīstības pirmsākumiem.

Uz rezultātu orientētās Fizikas (P) ietekmē pastiprinās dabas resursu patēriņš un uzkrāšana. Savukārt uz procesu orientētās Loģikas (L) un Emocijas (E) ietekmē, ieviešas jauns informācijas pasniegšanas veids – kvalitatīvo preču, pakalpojumu reklamēšana. Rodas nepieciešamība ieviest kontroles mehānismu rezultāts pēc Gribas (W).

Psihosofiskais tips

Kods

Sociālā loma

Uzdevums kvadrā

Sokrāts
zinātnes apkopotājs

WLEP

Apgaismotājs
zinātnes jaunumos

Pārvaldnieks,
kvadras līderis

Bordža
pārrunu vedējs

PELW

Dvēseles komforta
radītājs

Harmonizētājs,
komforta radītājs

Ahmatova
kultūras pārraugs

WELP

Aģitators kultūras
jomā

Ideoloģiskais
mobilizētājs

Epikūrs
taisnīgais tiesnesis

PLEW

Īpašumu
pārvaldītājs

Materiālo resursu
sadalītājs

Kvadras uzdevums – patērētāju sabiedrības veidošana.

Piektās kvadras līderis Sokrāts nes apgaismību un zināšanas. Materiālo resursu taisnīga sadale savukārt uzticēta Epikūram. Ideoloģijai ir mazāka loma – tā nepieciešama tikai kultūras progresa uzturēšanai, ko veic Ahmatova, process pēc Gribas (W). Slavenais krievu režisors K.Staņislavskis (Ahmatova) iegāja vēsturē ar savām augstajām prasībām, pieprasot lomu dabisku izspēli, ko raksturo sauklis Es neticu! Māksla 5. kvadrā kļūst brīva no diktāta, tiek veicināts dabisks un nepiespiests dialogs ar skatītāju, kas īpaši raksturīgs Bordžam. 

Patērētāju sabiedrībā, kad cilvēki kļūst turīgāki, rodas sociālā nevienlīdzība. Tāda sabiedrība nevar ilgi pastāvēt, parādās nepieciešamība pēc reorganizācijas, kas jāpaveic nākamajai – sestajai kvadrai.

Piektā kvadra mūsdienās

Kvadru maiņa: no pirmās kvadras valdīšanas laikiem uz rezultātu atkal iziet Fizika (P), bet Loģika (L) uzsāk procesa darbību.
Sadzīve jau iekārtota, cilvēka darba atvieglošanai ieviesti dažādi sadzīves pakalpojumi, noris aktīva tirdzniecība, plaukst lauku saimniecības, zemkopības augļus bauda arī pilsētās. Šajā laika periodā tiek baudīti iepriekšējo kvadru darba (P) rezultāti. Nerodas vajadzība kaut ko bezgalīgi radīt un uzlabot, var atslābināties un baudīt materiālos labumus.

Tagad cilvēkiem atliek laiks lutināt sevi ar fiziskas dabas apmierinājumiem. Var pievērst uzmanību savām interesēm, hobijiem, uzzināt jaunumus zinātnē, mākslā, analizēt un sistematizēt pieredzi, kuru uzkrājušas iepriekšējās kvadras.

Pozitīvās iezīmes: Kvadrā ciena mērķtiecību, šķēršļu pārvarēšanu un darbošanos. Cieņā augsts statuss sabiedrībā, materiālā labklājība, kas sasniegta neatlaidīgā darbā. Taču šajā kvadrā fiziskam darbam un sportam netiek piešķirta tik liela vērība, kā iepriekšējās (2.; 4.) kvadrās. Sports nepieciešams fiziskās formas uzturēšanai. Fiziskais darbs – lai sasniegtu tādu materiālo līmeni, kas bez rūpēm ļautu baudīt dzīvi. Ķermeņa skaistumam jābūt līdzsvarā ar dvēselisko.

Kvadrā iecienītas izsmalcināta rakstura pozitīvas emocijas, brīvas diskusijas, daiļlasīšana, jo saturam te piešķir lielāku nozīmi, nekā ķermenim. Tiek apgūtas un pētītas agrāk izstrādātās zinātniskās tēzes, dažkārt tām piešķirot atšķirīgu jēgu.

Negatīvās iezīmes: ja tips negūs pietiekošu izglītību, jeb ja viņam nācies dzīvot psiholoģiski diskomfortablā vidē (ģimenē), vai, dzīves apstākļu spiests, nav sasniedzis vajadzīgo stāvokli sabiedrībā (arī dzīve vientulībā), tam ir tendence vētraini izrādīt savas emocijas, jeb pretēji, tips var pilnīgi emocionāli izolēties. Tādā stāvoklī viņš arī saviem līdzcilvēkiem apspiedīs emocijas, būs nesaudzīgs pret citu neveiksmēm. Var pārmērīgi koncentrēties mērķa sasniegšanai, pārspīlēt savu nozīmīgumu. Var kļūt pārmērīgi skops, uzsākt nežēlīgu, izvirtušu dzīves veidu, jeb pilnīgi ignorējot fizisko dzīves pusi – dzīvot mēslos un netīrībā, nekopjot savu ķermeni.

 Sociālie uzdevumi

Pozitīvie: veicināt zinātnes un literatūras attīstību, analizēt agrāk izstrādātos zinātniskos darbus. Radīt materiālos labumus un baudīt tos, likt cilvēkiem mobilizēt spēkus tālākai attīstībai, kļūt garīgi spēcīgākiem. Tikai šajā periodā nav nepieciešams mobilizēt spēkus dabas stihiju pārvarēšanai, bet nodarboties ar mākslu un zinātni, piesavinot un izplatot pasaules pieredzi.

Negatīvie: nepieļaut pārmērīgu emociju izrādīšanu, pārdabiskas kaislības, kontrolēt savas jūtas, kūsājošo enerģiju ziedot augstāku mērķu sasniegšanai. Cīnīties ar neizlēmīgajiem, kuri nespēj izvirzīt savu mērķi dzīvē, nespēj pārvarēt savus trūkumus. Šīs īpašības cilvēkos jāieaudzina – pārliecinot, dvēseliski izglītojot. Nepieļaut sevis pārdegšanu, pārlieki aizraujoties ar zinātniskām teorijām, rezultātā viņas sagraujot.