Pirmās psihosofiskās kvadras loma- uzdevumi24.05.2020

Pirmās kvadras apraksts no civilizācijas attīstības pirmsākumiem

Psihosofiskais tips

Kods

Sociālā loma

Uzdevums kvadrā

Gēte
dzīves baudītājs

PWLE

Mentors –
ceļvedis biznesā

Kvadras līderis,
pārvaldnieks

Aristips
mantzinis

PLWE

Brokeris –
klientu konsultants

Praktiskās puses
apgādnieks

Gazali
dvēseļu dziednieks

EWLP

Lēmumu
saskaņotājs

Mobilizētājs,
izglītības jomā

Andersens
intelektuālais fantazētājs

ELWP

Fantasts
dažādās jomās

Izglītotājs,
informators 

Pirmās kvadras uzdevums – stāvēt sardzē par cilvēku izdzīvošanu

 Mežonīgā civilizācija iesākās ar to, ka tajā bija jāatrod veids, kā izdzīvot skarbos, primitīvos apstākļos, stāvēt sardzē pret ienaidniekiem, zvēriem, uzcelt mājokli, radīt pēcnācējus, rezultāts pēc Fizikas (P), pastāvīgi sagādāt visu izdzīvošanai nepieciešamo, rezultāts pēc Emocijas (E), bagātināt savu intelektu, process pēc Loģikas (L), sadzīvot un pieskaņoties citu vēlmēm, process pēc Gribas (W).
Šāds psihotipu funkciju izvietojums ir tikai 1.kvadrā.

Atbilstošais laika posms – pirmatnējā kopiena. Tolaik vēl nebija attīstījusies zemkopība un lopkopība. Iztiku nodrošināja medības un visdažādāko uzturlīdzekļu vākšana. Liela nozīme bija lēmumu saskaņošanai kopienā, jo centralizēta pārvalde nepastāvēja. Par to rūpējās Gazali – kvadras līderis. Praktiskā dzīves puse pilnība tika deleģēta Gētem un Aristipam. Kad sabiedrībā nevalda diktatūras iekārta, ideoloģiskai varai ir daudz lielāka nozīme. Gazali kopā ar Andersenu veica bērnu un jaunatnes izglītošanu. Andersens ziņoja par draudošām briesmām – plēsīgiem dzīvniekiem un dabas katastrofām. Spēcīgākais pasaku tēlu autors, kas veidojās skarbā vidē un dzīvi parasti atspoguļoja tumšās krāsās.
Kad galvenā izdzīvošanas problēma pārvarēta – teritorija no apdraudējumiem atbrīvota – var turpināties attīstība nākamajā līmenī – ciemu un centralizētas varas veidošana, kas jāveic nākamai, 2.kvadrai.

Pirmā kvadra mūsdienās

Kvadru maiņa: sestās kvadras stafeti ir pārņēmusi 1.kvadra. Pirmās kvadras uzdevums ir attīrīt sabiedrību no visa ļaunā un negatīvā, kas uzkrājies iepriekšējo kvadru laikā un palicis nepamanīts. Taču tādas pārmaiņas nenotiek bez ciešanām un iekšējās cīņas.

Pirmajā kvadrā komforts tiek augsti vērtēts, bet faktiski citu radīts, jo paši neizceļas ar fizisko darbošanos. Tās pārstāvjiem ir ļoti svarīgs partnera ieņemamais sociālais statuss, kā arī viņa sasniegumi. Tas kalpo kā garants savu ķermenisko vēlmju apmierināšanai. Kvadras iekšienē svarīga emocionālā gaisotne (līksmība, prieks, bieži ar tumšu nokrāsu). Zīmīgi, ka 1.kvadras pārstāvji iecienījuši mākslu, kurā atspoguļojas dzīves tumšās (negācija) puses.

Atbrīvotā mājas gaisotnē kvadras pārstāvji ved sarunas intelektuālā jomā – par mākslu, zinātniskiem sasniegumiem, to problēmām. Visiem tipiem raksturīga sevis dvēseliskā pilnveidošana un materiālās labklājības uzlabošana.

Negatīvās iezīmes: Ja Fizika (P) un Emocija (E) ir uz rezultātu vērstās funkcijas, kvadras tipi dzīves kvalitāti izmainīt nevar, jo nespēj atrast problēmu risināšanu saknē, bet meklē pielāgošanās risinājumus. Mūsdienās 1.kvadras tipi visbiežāk dzīvo graustu rajonos.

Ja tips negūst pietiekošu izglītību, jeb ja viņam nācies dzīvot psiholoģiski diskomfortablā vidē (ģimenē), vai, dzīves apstākļu spiests, nav sasniedzis vajadzīgo stāvokli sabiedrībā (arī dzīve vientulībā), viņš var kļūt ļauns, skaudīgs, pārlieku skops un depresīvs. Tādu cilvēku uztrauc katrs nieks un, viņš ātri nonāk konfliktā ar pārējiem. Vulgārā vidē augušam tipam var parādīties (pat uz neatgriešanos) kāre pārdabiski apmierināt miesiskās iekāres (izvarošana, sekss ar līķi, baudas gūšana nogalinot). Citā gadījumā tādam tipam rodas absolūta fiziskās pasaules ignorēšana – sadisms, mizantropija (visa noliegums). Galēji saasinātā variantā tas var izpaustie kā, tīksmināšanās ar nāvi un cilvēka ciešanām tam mirstot.

(Autores piezīme: novērots, ka viskrasāk šī iezīme izpaužas Aristipam, piemēram, Breiviks – Dostojevskis/Aristips, Zikovs – Maksims/ Aristips.

 Pirmās kvadras sociālie uzdevumi:

Pozitīvie: izdzīvot sarežģītos apstākļos, radīt un uzkrāt materiālos resursus, rūpēties par katra labsajūtu un nodrošinātas dzīves radīšanu, mākslas attīstīšanu. Radīt kritisko situāciju izvērtēšanas institūtu.

Negatīvie: atklāt sabiedrības trūkumus un nepilnības, likt sabiedrībai cīnīties ar tiem.

Var šķist, ka 1. kvadras tipi baudu gūst morāla kropluma kompānijās, taču viņi cenšas sabiedrībā pamanīt to, kam citi nepievērš uzmanību, vai noklusē, bet viņi to visu pamana un vēlas atklāt. Dažkārt tas notiek samērā emocionāli, līdz pat eksplozijai. Taču viņi vēlas sabiedrību attīrīt no visa ļaunā, veicinot harmonisku attīstību. Tikai tā var panākt veselīgas sabiedrības veidošanās. Ne velti šajā kvadrā ietilps pats bīstamākais tips – Aristips, pretrunīgais Andersens, harmoniskais Gēte un dvēseliskais Gazali.