Sestās psihosofiskās kvadras loma – uzdevumi24.05.2020

Sestās kvadras apraksts no civilizācijas attīstības pirmsākumiem

Psihosofiskais tips

Kods

Sociālā loma

Uzdevums kvadrā

Čehovs
sabiedrības pārorientētājs

PWEL

Atbildīgais
par reorganizāciju

Pārvaldnieks,
kvadras līderis

Paskāls
humānisma ieviesējs

LEWP

Humānists

Informators,
ideālais humānists

Einšteins
zinātnes progress

LWEP

Sabiedrības
stabilizētājs

Novērotājs,
jēgas dibinātājs

Dimā
atpūtas organizētājs

PEWL

Aģents – starpnieks

Harmonizētājs,
komfortradis

Sestās kvadras uzdevums – sabiedrības reorganizācija

Uz procesu orientētās Gribas (W) iespaidā sestā kvadra ir atvērta demokrātijai un viedokļu daudzveidībai. Uz rezultātu orientētā Loģika (L) apkopo, atlasa un sistematizē vērtīgākās zināšanas, kādas mantotas no iepriekšējām kvadrām. Sestās kvadras daiļrade izpaužas orientācijā uz tautu – mūzikas motīvi, tautas dzīves ainas gleznās un lugās, u.t.t.
Sestās kvadras līderim Čehovam lai pārorientē sabiedrību, nepieciešams pietiekams fiziskais izturība un griba. Ideoloģija sestajā kvadrā nav nepieciešama. To aizstāj humānisma ideāli – Paskāls, zinātnes progress – Einšteins, dzīvesprieks un bauda – Dimā.
Kad viss labākais sasniegts, rodas apnikums un iestājas stagnācija,  Atkal atkārtojas 1. kvadras etaps – jāapgūst jaunas teritorijas, nepieciešamas jaunas idejas, tāpēc stafete tiek nodota pirmajai kvadrai.

Pasaule nekad neatgriežas pirmatnējā iekārtā, tā turpina zināšanu pilnveidošanas ciklu, progresu atbilstoši laikmeta izaicinājumiem.

 Sestās kvadras mūsdienīgs apraksts

Kvadru maiņa: sestajā kvadrā rezultatīvajās pozīcijās atkal nonāk Loģika (L), bet uz procesu vērstā Griba (W).
Gandrīz visu, kas ir nepieciešams komfortablas dzīves nodrošināšanai, jau paveikušas iepriekšējās kvadras. Sakārtota sadzīve, rūpnieciskā ražošana, radītas zinātnes, augstākā māksla, ieviestas uzvedības normas, nostiprinājusies valsts pārvalde, cilvēki jūtas pārtikuši.

Vairs nav nepieciešamība karot ar mežonīgo pasaules dabu, lai radītu elementārus izdzīvošanas apstākļus. Nav nepieciešams bezgalīgs mērķu uzstādījums, to sasniegšana, mākslā nav nepieciešams izgudrot kaut ko kardināli jaunu, nav nepieciešams ģenerēt arī jaunas zinātniskas idejas.

Atliek baudīt tos priekus un ērtības, ko dzīve sniedz, saglabāt un, vairot harmoniju sabiedrībā, zinātnē un mākslā noslīpēt tos nelīdzenumus, ko nav paspējušas iepriekšējās kvadras. Papildināt to visu līdz pilnībai, rūpēties, lai tiktu nodrošināts komforts un izskaustu negatīvās tendencēs sabiedrībā.

Pozitīvās iezīmes: Sestās kvadras laikā ir cieņā baudīt dzīvi un priecāties. Jāizprot jaunā māksla un jāciena tās sniegumi. Cilvēkiem jākļūst erudītākiem, spējīgiem sarunāties par dažādām tēmām. Ir iestājies humāns periods kultūrā, kurā strīdēties un brucināt saskarsmes ētiku ir apkaunojoši. Sabiedrībā strāvo pozitīva gaisotne, laiks, kad katrs var izjust dzīves sniegto skaistumu, izvairoties no negatīvisma un dzīves tumšajām pusēm. Cieņā cilvēka fiziskais skaistums, stila izjūta. Emocijām šajā posmā jābūt smalkjūtīgām un neuzbāzīgi izrādītām.

Negatīvās puses: ja tips negūs pietiekošu izglītību, jeb ja viņam nācies dzīvot psiholoģiski diskomfortablā vidē (ģimenē), vai, dzīves apstākļu spiests, nav sasniedzis vajadzīgo stāvokli sabiedrībā (arī dzīve vientulībā), tips izrāda situācijai neatbilstošas, vētrainas emocijas. Var pretēji – pilnīgi emocionāli izolēties. Bet uz saviem līdzcilvēkiem viņš neizdarīs spiedienu un neaizskars viņus (kā iepriekšējā kvadrā).

Zīmīgākais tikai sestajai kvadrai – nicinoša attieksme pret visu nepatīkamo, pret visu, kas var traucēt estētiku, saskarsmi. Tas attiecas uz visiem aspektiem, ne tikai uz Fizikas. Neētiskas un harmoniju brucinošas var būt arī nevietā izrādītas emocijas, vētraini pasniegtas negācijas, pārmērīga izrādīšanās ar panākumiem, bezjēdzīga mērķu izvirzīšana.

Negatīvo parādību slāpēšana noved pie tā, ka visi pārdzīvojumi tiek paslēpti zemapziņā un atklāti netiek izpausti. Taču pēc kāda laika tas cilvēku brucina no iekšienes. Ja tips no tā nespēj atbrīvoties, parādās skopums, tieksme apmierināšanās ar zemiskiem netikumiem, vai pilnīga fiziskās pasaules ignorēšana, dzīve netīrībā, mēslos, nerūpēšanās par savu ķermeņa higiēnu, apģērbu.

Sociālie uzdevumi

Pozitīvie: stabilizēt sabiedrību, radīt tajā skaistumu (teātris, māksla), cilvēkos attīstīt emocionāli – estētiskās jūtas, gaumi, manieres. Iemācīties neizpaust savus trūkumus, nepieļaut publiskai apspriedei negatīvās izpausmes, norobežoties no nepatīkamām sajūtām. Panākt sabiedrības kultūras līmeņa celšanos, izglītojot sabiedrību, ar atbilstošu literatūru, TV diskusijās, popularizēt zinātni, mākslu. Tam visam jākļūst par cilvēces neatņemamu sastāvdaļu.

Negatīvie: cīnīties ar pārliecīgu emociju izrādīšanu, nevaldāmo kaisli, apvaldīt jūtas, lai tās netraucētu kalpot augstākām lietām. Turpināt cīnīties (ko uzsāka 5. kvadra) ar cilvēku zemiskām un degradējošām ierašām, ar nevēlēšanos pārvarēt savus trūkumus un vājības.