Trešās psihosofiskās kvadras loma – uzdevumi24.05.2020

Trešās kvadras apraksts no civilizācijas attīstības pirmsākumiem

Psihosofiskais
tips

Kods

Sociālā
loma

Uzdevums
kvadrā

Napoleons
režīma uzturētājs

WPLE

Ražotājs

Kvadras līderis,
Pārvaldnieks

Ruso
procesu veicinātājs

ELPW

Reportieris

Informators,
rakstniecības attīstītājs

Ļeņins
izglītības līmeņa uzraugs

WLPE

Koordinators

Administrators,
izglītības jomā

Buharins
entuziasma uzturētājs

EPLW

Animators

Harmonizētājs,
sociālajās struktūrās

Trešās kvadras uzdevums – centralizētas pārvaldes radīšana.

 Trešajai kvadrai jārada iekārta, kurā tiek integrēti visi iedzīvotāji. Tādējādi Griba (W) kļūst vērsta uz rezultātu – hierarhisku attiecību atzīšanu, bet Loģika (L) uz procesu, jo pārvaldei nepieciešams dialogs ar iedzīvotājiem. Trešajā kvadrā ideoloģiju nomainījusi valsts vara.
Trešās kvadras līderis – Napoleons – vienīgais, kurš lielā teritorijā spēj uzturēt pietiekami stingru režīmu. Šīs kvadras ietekmē rodas izglītības institūcijas, kas veicina izglītības līmeņa paaugstināšanu, ko īsteno Ļeņins. Izglītības līmeņa attīstības rezultātā parādās rakstniecība, žurnālistika, kuras priekšgalā ir Ruso. Vienlaikus attīstās arī sociālās struktūras, kurus priekšgalā ir Buharins. Iedzīvotājiem nepieciešama izklaide: kultūra, sporta spēles, kas šīs kvadras laikā nav galvenā prioritāte un tiek atstāta novārtā.
Sabiedrība var progresēt, ja tajā attīstās kultūra, kas ir nākamās 4. kvadras uzdevums.

Trešā kvadra mūsdienās

Kvadru maiņa: trešajā kvadrā uz rezultātu orientētās pozīcijās atrodas Griba (W), bet Loģika (L) nonāk procesa pozīcijā.

Likumsakarīgi, ka sabiedrība daudzējādā ziņā ir nostabilizējusies un sakārtojusies, kas uzskatāms kā rezultāts. Cilvēki priecājas par sasniegto, bet kā parasti, pie tā pierod un vēlas sasniegt atkal kaut ko jaunu. Līdzšinējie sasniegumi ir atvieglojuši cilvēku dzīvi, tādēļ ir radies brīvs laiks, lai atkal uzstādītu jaunus mērķus un tos sasniegtu, kuru uzstādīšana šajā kvadrā problēmas nerada. Tam tūlīt seko neatlaidīgs darbs. Trešās kvadras galvenā vērtība ir vēlme sasniegt mērķi, tādēļ Griba (W) virzīta rezultāta gūšanai.

Mērķa gūšanas funkcijai tūlīt seko Loģika (L) uz procesu, jo tai jāmeklē ceļš un efektīvākas metodes, lai to ātrāk sasniegtu. Trešās kvadras Loģika informē, ka visiem kopējs uzdevums ir pildīt 2. kvadras izvirzītos mērķus, kurus tā pārņēmusi.

Uz rezultātu vērstā Emocija (E) kalpo kā entuziasma uzturētāja jaunos apstākļos. Fizika (P) ir vērsta uz procesu, jo izvirzītais mērķis vēl nav sasniegts un materiālie labumi arī vēl nav gūti. Kvadras spēki pievērsti darbam.

Pozitīvās iezīmes: trešās kvadras psihotipi patiesi mīl dzīvi, viņi ir spilgtu un pozitīvu emociju pārņemti, priecājas par katru fiziskas dabas nieciņu, ziedojas ģimenei, mīl bērnus. Daudz laika velta mājokļa labiekārtošanai. Aizraujas ar dažādiem amatiem, kuros pielietojams roku darbs. Viņi atzīst, ka svarīgi ir nodarboties arī ar sportu, dejām, izklaidi, bet šajā kvadrā tam nav veltīta nozīmīga vieta. Mērķtiecīga kvadra, vēlme vienmēr virzīties uz priekšu, no grūtībām nebaidās, tās pārvar.

Cilvēka sociālam statusam un individuāliem sasniegumiem tiek pievērsta atšķirīgāka uzmanība, kā iepriekšējās kvadrās. Trešajā kvadrā galvenokārt tiek novērtēts neatlaidīgs darbs un tas, ko katrs spēj sasniegt. Tiek uzskatīts, ka katrs var nodrošināt labklājību, un dzīvot komfortablos apstākļos, ja vien viņam darbs ir pirmajā vietā, bet ne izklaides. Un tāds cilvēks ir cienījams.

Negatīvās iezīmes: ja tips negūs pietiekošu izglītību, jeb ja viņam nācies dzīvot psiholoģiski diskomfortablā vidē (ģimenē), vai, dzīves apstākļu spiests, nav sasniedzis vajadzīgo stāvokli, sabiedrībā (pārāk ilgi dzīvojis vientulībā), viņš sludina savu demagoģiju, pārmērīgu humānismu, tas mainās ar naida uzplūdiem. Rodas tieksme pārspīlēti koncentrēties mērķa sasniegšanai, kad nepamana vairs neko citu, pat līdzcilvēkus. Sāk apšaubīt savas spējas, sāk nīst tos cilvēkus, kuri nespēj izvirzīt mērķus, un kaut ko sasniegt. Vai kļūt fanātisks darbaholiķis, pārlieku jūtīgs un piekasīgs vecāks bērniem.

Kvadras sociālie uzdevumi

Pozitīvie – katram cilvēkam ir tiesības mācīties un pilnveidoties visas dzīves garumā. Tikai tāds cilvēks būs vērtība sabiedrībai un spēs paveikt brīnumus. (Ne velti kādreiz V.I. Ļeņina lozungs bija: Mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties!). Tāpēc trešai kvadrai ir svatrīgi veicināt izglītības līmeņa nostiprināšanu,  literatūras uzplaukumu.  Viņi vēlas iesēt cilvēkiem ticību, mobilizēt cilvēkus tālākai darbībai – tas veicinās sabiedrības uzplaukumu. Lai radītu materiālos labumus, ir nepieciešamas zināšanas, arī to kvadra cenšas iesēt ļaudīs. 

Negatīvie – cīnīties ar 2.kvadras radīto dogmatismu un pārējām negācijām. Trešās kvadras teorijām ir cits saturs. Tajās atspoguļojas reālas, dzīves pārbaudi izturējušās, ikdienā pielietojamas, un noderīgas patiesības. Kvadras pārstāvji cīnās ar neizlēmīgiem, tādiem, kuriem nav dzīves mērķa, kuri nespēj pārvarēt savus trūkumus un vājības.

Ja cilvēki pārspīlēti aizraujas ar materiālo labumu un baudas gūšanu, tas ir drauds sabiedrībai, kura var degradēties. Sabiedrības progresa veicināšanai pienācis laiks spert nākamo soli–attīstīt kultūru, kas ir nākamās 4. kvadras uzdevums.