“Agape” – papildinošās attiecības28.01.2021

Kā socionikā, tā arī psihosofijā attiecības starp psihosofiskiem  tipiem tiek iedalītas vairākās grupās. Visstabilākās un perspektīvākās ir Agapes attiecības. Psihosofisko starptipu attiecību apskati sāksim ar vissaderīgākām un perspektīvākām kopdzīvei attiecībām. 

Tās ir 1.: 4.un  4.: 1. kanālu Agape/duālās (D) attiecības, izvērtējums balles (+13).

Agapes attiecībās notiek katra partnera spēju attīstība, savu zināšanu nodošana partnerim un to pieņemšana, pārraudzība, kopdarbība ilgtermiņā, un mīlestība, kas vērsta uz abpusēju došanu un papildināšanos.
Pirmā kanāla partneris ir vadošais, bet 4. kanāla partneris vadāmais. Šādā Agapes apvienojumā, (bet tikai savas kvadras robežās) veidojas duālās attiecības. Skatoties saderības tabulā, redzams, ka komforts balles ir augsts +13 balles.

Pirmā un ceturtā, vai ceturtā un pirmā kanālu Agapes aspekti:

1.W : 4. W
4.W : 1. W

Partneri viens otram palīdz sasniegt iecerēto, abi kopā gūst
labus darba rezultātus

1.E : 4. E
4.E : 1. E

Partneri otrā atver radošumu, mudina būt aktīvam un izceļ
partneri no sastinguma

1.P : 4. P
4.P :1. P

Partneri iemācās raudzīties realitātē un dzīvot tajā

1.L : 4. L
4.L :1. L

Partneri iemācās noticēt savām domām, viedoklim

Pirmā kanāla vadošais pamana 4. kanāla vadāmajā partnerī cilvēku, kurš neapstrīd viņa pārākumu, pat nemēģina pretoties. Vadošo apmierina partnera zināšanas un prasme darboties pēc viņa ieteikumiem. Savukārt vadāmā pieticība un miers priecē vadošo, kaut arī viņš bieži ir neapmierināts par vadāmā nepastāvību.
Vadāmais raugās uz vadošo ar cieņu, kaut arī diezgan vāji apzinās šī cilvēka galveno vērtību, jo neizprot, kas vadošo virza tik aktīvi darboties. Turklāt vadošā enerģija, izdoma un entuziasms iedvesmo vadāmo, dot viņam īslaicīgu spēku rīkoties. Ilgstoši darbojoties kopā, vadāmais dažbrīd spējīgs rīkoties tāpat, kā vadošais.
Viņu saskarsme vairāk atgādina lietderīgas informācijas apmaiņu, nekā dialogu, tas abus apmierina. Vadošajam nav nepieciešamas vadāmā domas, nedz viņa kritika. Ja arī lūdz palīdzību, tad cenšas ātri un konkrēti izklāstīt savus nodomus, kādēļ viņa padoms nepieciešams. Vadošais neuzticas vadāmā patstāvīgai darbībai. Vadāmais arī nemīl pastāvīgi darboties, bet, ja to dara, tad gaida konkrētus norādījumus.
Vadošais cenšas izprast, kādēļ vadāmais ir tik viegli ietekmējams, kas dzīvē nemaz tik bieži negadās (te domātas citas attiecību kombinācijas). Kopdzīves vai kopdarbības sākumā vadāmais jāuzrauga un viņam jāpaskaidro darāmais, lai panāktu tādus darba rezultātus, kādus iecerējis vadošais. Dažkārt tie ir atgādinājumi, dažkārt jāpielieto efektīgāki ietekmēšanas veidi, bet ilgākā kopdarbības laikā vadāmais saprot visu no pusvārda.
Vadāmajam nepieciešams pielāgoties, saprast, ko vēlas panākt vadošais, dažkārt jāapbruņojas ar iejūtību, neizsakot iebildumus, jo atšķirībā no vadošā, vadāmajam ir svarīgi saņemt darbam vajadzīgo impulsu.

Turpmāk tiks apskatīts Gribas, Emocijas, Fizikas un Loģikas 1.: 4. kanāla Agapes attiecības.