Starptipu attiecības psihosofijā13.01.2021

 

 

 

 

 

Kā notiek samērojamība? 

Psihosofijā, atšķirīgāk nekā socionikā, veidojas attiecības starp tipiem, jo samērošana notiek tikai vienā funkcijas aspektā, piemēram: W : W; E : E; P : P; L :L.
Piemēram, samērojam 1. kanāla W gribu ar sešām citām pirmā kanāla gribām, šajā gadījumā mēs izvērtējam vienādo attiecības, ko dēvē par Filiju (jeb vienādie pēc socionikas). Šo attiecību komforts tiek novērtēts ar  (+)5 ballēm.

Nākamās samērojam 1. W (gribu) ar sešām 2. kanāla Gribām – tās dēvē par Pseidofilijas attiecībām un attiecību komforts tiek novērtēts ar (+)7 ballēm. Skatoties krāsainajā starptipu attiecību tabulā, cerams, ka Tev lasītāj, radīsies sapratne, kā veidojas pārējās attiecības. 

Psihosofijā ir izdalīti 24 tipi. Varētu šķist, ka iespējams izdalīt tikpat daudz starptipu attiecību scenāriju, taču pēc pašreizējiem funkciju mijiedarbības pētījumiem izdalīti un aprakstīti ir tikai 10 dažādi attiecību scenāriji.

 

 

 

 


Funkciju mijiedarbības rezultātā veidojas:

papildinošās – Agapes (Duālās, Aktivācijas) attiecības;
līdzīgo         –    Filijas (Vienādo; darba; šķietami vienādo un Mirāžas) attiecības;
virsvadības –   Pseidofilijas (super-ego; Pārraidītāja; uztvērēja) attiecības;
sadursmes –    Erosa (Konflikta; Revīzijas) attiecības.

Iekavās ievietotie starptipu attiecību nosaukumi izskaidro, kā šīs attiecības tiek pielīdzinātas socionisko attiecību nosaukumiem. Tas rada vieglāku izpratni tiem, kuri pārvalda socionikas teoriju. Visstabilākās ir Agapes attiecības, vissmagākās – Erosa attiecības.

Saistība ar socioniku

Afanasjevam izdevās pierādīt, ka precīzāku cilvēka rakstura un talantu skaidrojumu sniedz psihosofija. Arī to, ka starptipu attiecību kombinācijai vai saderībai starp tipiem ir daudz plašāks diapazons, nekā socionikā.
Gan kopdzīvei gan kopdarbībai svarīgi ir uzzināt katram savu un partnera socionisko tipu (kas ir rakstura pamats), pēc tam psihosofisko tipu. (kaut gan Afanasjevs socioniku nemin) Taču es tam nepiekrītu, jo nevar apdzīvot māju, zem kuras izrauti pamati, uz kuriem tā tiek uzbūvēta. 
Prakse ir pierādījusi, ka šķiras saderīgie (pat duālie, aktivatori pēc socionikas) vai arī pāris ilgstoši spēj kontaktēties ar nesaderīgo pēc socionikas, partneri.
Attiecību komfortu starp cilvēkiem galvenokārt ietekmē psihosofiskā saderība, kura prognozē pāra noturību, vai arī pretējo. Turklāt ja parteri būs pilnīgi nesaderīgi pēc socionikas, kopdzīve ar saderīgu partneri tikai pēc psihosofijas arī nebūs ilgstoša.

Kā veidojās attiecību izvērtējums ballēs? 

Izvērtēt saderību, jeb attiecību komfortu iespējams tikai tad, ja tās novērtē nosacītās ballēs, (arī socioniskā saderība ir novērtēta nosacītās ballēs). Atšķirīgāk kā socionikā, psihosofijā tiek salīdzinātas viena aspekta dažādu kanālu funkcijas: 1.: 1., 1.: 2., 1.: 3., un 1.: 4. utt.

Tabulā atšķirīgās attiecības atspoguļotas dažādās krāsās: Vienādie-Filijas oranžā krāsā, Pseidofilija zilā krāsā utt. Vēro, lūdzu, lasītāj, pats!

 1. Psihosofisko tipu mijiedarbības tabula
 2. “Agape” – papildinošās attiecības
 3. Četru aspektu Agape (Duālās attiecības + 13 balles)
 4. Četru aspektu Agape (Aktivācijas attiecības + 15 balles)
 5. 1. kanāla Filijas/vienādo – lietišķās attiecības
 6. 2. kanāla Filija/vienādo- lietišķās attiecības
 7. 3. kanāla Filija/vienādo – lietišķās attiecības
 8. 4. kanāla Filija/ Mirāžas attiecības (+3) balles
 9. Pseidofilija – nestabilās, bezperspektīvās attiecības
 10. 1:2 kanālu pseidofilija – superego attiecības, +7 balles
 11. 3.: 4. kanālu Pseidofilija – Pārraidītāja – uztvērēja attiecības +1 balle
 12. Eross – sadursmes, cīņas, pretspara attiecības
 13. 1.:3. kanālu Eross, (R) revīzijas attiecības (-) 4 balles.
 14. 2:4 kanālu Eross – Revīzijas attiecības (-) 4 balles