Starptipu attiecības psihosofijā13.01.2021

Kā notiek samērojamība? 

Psihosofijā, atšķirīgāk nekā socionikā, tiek veidotas starptipu attiecības. Psihosofijā samērošana notiek tikai vienā funkcijas aspektā, piemēram: W : W; E : E; P : P;L : L. Piemēram, samērojam 1. kanāla W gribu ar sešām pirmā kanāla gribām, tas nozīmē, ka mēs izvērtējam vienādo attiecības, ko dēvē par Filiju (jeb vienādie pēc socionikas) + 5 balles. Turpmāk samērojam 1. W ar sešām otrā kanāla gribām – Pseidofilija +7 balles. Skatoties krāsainajā starptipu attiecību tabulā, cerams, ka Tu, lasītāj sapratīsi kā veidojas pārējās attiecības. 

Psihosofijā ir izdalīti 24 tipi, varētu šķist, ka iespējams izdalīt tikpat daudz starptipu attiecību veidu. Taču pēc pašreizējiem funkciju mijiedarbības pētījumiem izdalīti un aprakstīti 10 dažādi attiecību scenāriji.

Funkciju mijiedarbības rezultātā veidojas:
papildināšanās – Agapes (Duālās, Aktivācijas);
līdzības         – Filijas (Vienādo; darba; šķietami vienādo; Mirāžas)
virsvadības – Pseidofilijas (super-ego; Pārraidītāja; uztvērēja)
sadursmes – Erosa (Konflikta; Revīzijas) attiecības

Iekavās ievietotie starptipu attiecību nosaukumi nozīmē to, ka šīs attiecības pielīdzinātas socionisko attiecību nosaukumiem. Tas rada vieglāku izpratni tiem, kuri pārvalda socionikas teoriju. Visstabilākās ir Agapes attiecības, vissmagākās – Erosa attiecības.

SAISTĪBA AR SOCIONIKU

Afanasjevam izdevās pierādīt, ka precīzāku cilvēka rakstura un talantu skaidrojumu sniedz psihosofija. Ka starptipu attiecību kombinācijai vai saderībai starp tipiem ir plašāks diapazons.
Gan kopdzīvei gan kopdarbībai svarīgi ir uzzināt katram savu un partnera socionisko tipu (kas ir rakstura pamats), pēc tam psihosofisko tipu. (kaut gan Afanasjevs to nemin).
Prakse ir pierādījusi, ka šķiras saderīgie (pat duālie, aktivatori pēc socionikas) vai arī pāris ilgstoši spēj kontaktēties ar nesaderīgo pēc socionikas partneri.
Attiecību komfortu starp cilvēkiem galvenokārt ietekmē psihosofiskā saderība, kura prognozē pāra noturību, vai pretējo. Turklāt ja parteri būs pilnīgi nesaderīgi pēc socionikas, kopdzīve ar saderīgu partneri tikai pēc psihosofijas arī nebūs ilgstoša.

Kā veidojās attiecību izvērtējums ballēs? 

Izvērtēt saderību, jeb attiecību komfortu iespējams tikai tad, ja to izsaka nosacītās ballēs. (arī socioniskā saderība ir izteikta nosacītās ballēs). Salīdzināti tiek viena aspekta funkcijas dažādos kanālos: 1.: 1., 1.: 2., 1.: 3., 1.: 4.