Šķietami vienādo – neziņas attiecības16.07.2010

Daudzi lasītāji ir vēlējušies uzzināt īsu un konkrētu starptipu attiecību skaidrojumu, ko izdarījām, cerot, ka lasītājs vieglāk sapratīs to būtību.

Komfortu starp partneriem iespējams noteikt nosacītās ballēs. Tabulā par pamatu ņemtas T. Filatovas baļļu korekcijas. Savukārt pēc savas pieredzes un vērojumiem, uzlabojumus veikusi biedrība Socionika (V.L. Miķelsone un E. Krūmholcs).

8. “š.v.” Šķietami vienādo – neziņas attiecības
Sociotips Koeficients Sociotips
Donkihots 7 Džeks
Džeks 6 Donkihots
Dimā 14 Draizers
Draizers 14 Dimā
Igo 16 Napoleons
Napoleons 16 Igo
Robespjērs 10 Balzaks
Balzaks 15 Robespjērs
Hamlets 4 Hakslijs
Hakslijs 6 Hamlets
Maksims 11 Gabēns
Gabēns 11 Maksims
Žukovs 12 Štirlics
Štirlics 13 Žukovs
Jeseņins 10 Dostojevskis
Dostojevskis 8 Jeseņins

 

Šķietami vienādie:

Donkihots – Džeks, Dimā – Draizers, Igo – Napoleons, Robespjērs – Balzaks
Hamlets – Hakslijs, Maksims – Gabēns, Žukovs – Štirlics, Jeseņins – Dostojevskis.

Igors Kaļinausks dēvē šīs attiecības par antispoguļa vai par “acu atvēršanas” attiecībām.

Tajās partneri viens otram saka, kā nevajag un ko nevajag darīt, jo to, ko pats neredz, to otrs pamana.

Iesākumā kopīgas intereses un uzskati dod cerību, ka attiecības būs saderīgas. Spēj viens otru atbalstīt, tomēr ilgstošai kopdzīvei trūkst papildinājuma un savstarpējas sapratnes. Šajā pārī viens ir racionāls, bet otrs – iracionāls. Tas nozīmē, ka partneriem atšķiras dzīves organizēšanas veids. Bieži izceļas nevajadzīgi strīdi, kuros nav uzvarētāja, jo abi nespēj neko pierādīt – katrs paliek pie saviem uzskatiem. Tie atņem daudz spēka un enerģijas.

Par vienu tēmu katram ir savs spriedums, jo funkciju izvietojums ir atšķirīgs. Abi var atrast kopīgus sarunu tematus, var būt sašutuši par konkrētu jautājumu, taču katrs redz savādāku atrisinājumu. Sarunas ar šķietami vienādo partneri nedod gandarījumu. Šķiet, otrs tīšuprāt visu jauc, sarežģī vai tieši otrādi – vienkāršo. Partneri viens otru nespēj patiesi novērtēt. Jo ilgāk abi nodarbojas ar vienu problēmu, jo vairāk attālinās.

Par savstarpējām attiecībām

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

Vairāk par savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: Atrodi sevi! Tajā ietverta arī psihosofija.
Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā “Izdzīvot mūžu saskanīgi!”