“Beta” kvadras vērtības, misija09.11.2019

“Betas”kvadras sociotipi: Hamlets – ENFJ; Maksims – ISTJ; Žukovs – ESTP; Jeseņins – INFP.

“Betas” centrālo kolektīvistu kvadrai raksturīgs autoritatīvais valstiskā, (sabiedriskā) īpašuma pārvaldīšana stils. Un tikai. Pateicoties šādai kombinācijai, “Betas” kvadra spēj atkarot, apvienot un uz ilgu laiku saglabāt savā valdījumā lielas teritorijas.

Otrās kvadras sociāli ekonomiskais aspekts – vērtības, kvadras misija.

“Beta” kvadras spēks izpaužas pilnīgā mobilizācijā uz ekonomiku. Tā orientēta uz visu materiālo, informācijas un cilvēku resursu koncentrāciju vienās rokās. Šāda režīma valdīšana nepieciešama vietās, kur izveidojušās ekstremālas situācijas. Tāds saimniekošanas ekonomiskais fināls noved pie vienkāršas formulas: naudas ir daudz, preču maz.

“Betas” kvadras valdīšanas laikā tiek ieviesta stingra un cietsirdīga vertikālā pārvaldes hierarhija. No “Betas” pozīcijām izriet, ka valsts pārvaldīšanas galvenā funkcija saistās ar nepieciešamību nodibināt valstī vai teritorijā tādu sistēmu, kura izraisītu paniskas bailes saviem padotajiem un pavalstniekiem. Tādas sistēmas ieviešana neradītu liekas pārvaldīšanas problēmas.
“Beta” kvadras sociotipi ir izteikti un arī nepārspējami spēcīgi valsts iestāžu ierēdņi. Bet visā pasaulē zināms, ka valstiskuma pārvaldes formām ir neizbēgama valdības stila nomaiņa. Spēcīgas militārās attiecības ar laiku maina birokrātijas institūti. Šis regulārās nomaiņas fakts ir neizbēgams (kā dogma). Šūpošanās pa vertikāli vēsta par nākamās kvadras nākšana pie valdīšanas. “Beta” kvadras pēdējā attīstības posmā tas ir neizbēgami, kad jūtama pāreja uz “Gamma” kvadras valdīšanas perioda sākumu.

“Betas” kvadru var uzskatīt par juku laiku un revolūcijas kvadru. Ekstremālos un krīzes apstākļos viņa patiesi darbojas visefektīvāk, jo nezaudē saliedētību un organizētību. Visur, kur savu laiku notikušas revolūcijas – Angļu, Franču, gan Amerikāņu un jebkuru cita, to ir veikusi “Betas kvadra un neviena cita. Es nonācu pie secinājuma, ka ja attiecinām Dž. Vašingtonu, M. Robespjēru un Oliveru Kromvelu un citus “liesmojošos” revolucionāros “Alfas” kvadrai, tas liecina, neizprotam sociotipus, viņu uzvedību reālajos apstākļos.

“Betas” kvadra vispatiesāk piemīt nacionālisms. Tas uzplaukst gadījumos, kad nedemokrātiskas valsts apstākļos viena iedzīvotāju etniskā daļa uzspiež citai daļai svešas vērtības. Apspiestās nācijas līderi (tie parasti ir Hamlets ENFJ un Maksims ISTJ) nostājas uz separātisma ceļa (vēlme atdalīties un veidot savu autonomiju, vai novest tautu uz kara ceļa). Lozungs, ko viņi skandē: viena valsts ir viena nācija! Kad vara nokļūst viņu rokās, citām etniskām minoritātēm tiek liegta suverenitāte, jo “Betas” kvadra iestājas par unitarismu.

Nebūtu arī pareizi domāt, ka “Betas” kvadra nespēj eksistēt, nepiemērojot despotu. Viņas ideālais pārvaldīšanas mehānisms – apgaismots monarhs filozofs.

Otrās kvadras vērtības – romantika ar spēka metodēm

“Betas” kvadras dvēseliski psiholoģiskais aspekts.
“Betas” kvadrā koncentrēti visķildīgākie cilvēku tipi. Lai viņus saturētu kopā, nepieciešama vairāku paaudžu spēcīga patriarhāla ģimene, kuri dzīvo zem viena jumta un, kuru, priekšgalā vienmēr vajadzīgs tips ar spēcīgām rokām. Tā ir dabiska “Betas” kvadras zemāko klašu tipu ģimenes dzīves organizācija. Viņa ir uzskatāma par visdažādāko nesavtīgu cīnītāju un fanātiķu kvadru.

Augstākām “Betas” klasēm vēsturiski izveidojās cits variants. Aristokrātiskajās aprindās tika pieņemts atdot jaundzimušos bērnus pie zīdītājas un pēc tam sūtīt tos uz slēgtiem pansionātiem vai internātskolām. Tādā veidā tika panākta nepieciešamā psiholoģiskā distance, lai nenotiktu pārāk liela piesaistīšanās bērnam.

“Betas” kvadrai piemīt maksimāla kolektīvisma nepieciešamība, lai aizsargātos pret ienaidnieku. Šis tēls veidojas no sākotnēji definētiem pretstatiem mēs – viņi. Lai nocietinātu savas pozīcijas, “Betas” sabiedrībai ir vienota reliģija un ideoloģija. Ikviens citādi domājošais vai incidenta izraisītājs tiek uztverts kā pamatu plucinātājs, tāpēc visādiem līdzekļiem tiek apspiests.
Tikai otrajā kvadrā psiholoģiski ticami izskatās romantisms. “Betas” tipi spēj veidot jebkuru romantisko attiecību personāžu trīsstūri (sāncensība par sievieti starp diviem vīriešiem — viens ir tās cienīgs, bet otrs nav). Šādam romantismam seko vienīgi šai kvadrai piemītoša greizsirdība. Te radies teiciens: “Sit, tātad mīl!”.

Jaunības degsmes pārņemtie “Betas” kvadras varoņi vai nu mirst, vai arī uzvar un stājas laulībā. Visdīvainākais, ka šai kvadrai mierīgu ģimenes dzīvi nav nepieciešams izbaudīt. Varoņu un cietušo liktenis ir cīņa. Tāpēc literatūrā, ja autors raksta vēstures turpinājumu, tad viņam jāizdomā jebkāds saasinājums pēkšņa draudu veidā, kaut vai nodevība. Jebkurā gadījumā, bez ienaidnieka draudu tēla viņam neko sakarīgu sacerēt un uzrakstīt neizdosies.

Vēl, citas “Betas” kvadrai, cieņu apliecinošas vērtības ir varonība un pašaizliedzība. To var nosaukt par pasionāru kvadru. Idejas vārdā “Betas” tipi spējīgi ziedoties līdz pat savas dzīvības zaudēšanai. “Betas” kvadra ir galvenais nesavtīgs cīnītāju un fanātiķu piegādātājs.
Viens no iemīļotākajiem “Betas” kvadras lozungiem ir taisnīgums. Zem šī lozunga vēsture zina daudzas masu kustību, sākot no vergu sacelšanās un zemnieka kariem līdz mūsdienu politiskajam populismam. Viņu noskaņojumu nebojā fakts, kas saistās ar īpašuma pārdalīšanu piespiedu kārtā.

“Betas” kvadra savu ideālu nostiprināšanā atgādina spartakiešu dzīvesveidu, kas paredz askētismu, pastāvīgus treniņus gan fiziskas, gan garīgus, kā arī piespiedu kolektivizāciju. Šāda sabiedrības organizācija uz zināmu laiku dod ārkārtīgu stabilitāti.

Kad “Betas” kvadra sāk atslābt, dzīvojot greznībā un izsmalcinātībā – tas jau ir pirmais priekšvēstnesis viņas norietam. Ne velti pieaugošā ekspluatētāju spriedzes modelis aizsākās totalitāro, garīgo, reliģisko sektu dibinātāju laikā. Kvadras vērtību analīze pierādīja, ka harizmātiskie līderi un garīgie skolotāji vienmēr ir no otrās – “Betas” kvadras.
Varam secināt, ka “Betas” kvadra, upurējot sabiedrisko kopienu, ir orientēta uz citiem, uz lielākajām sabiedrības koncentrēšanās grupām. Tieši tas viņu ierindo pirmajā vietā kā sociāli ietekmīgāko kvadrātu. “Betā” pilnībā iemiesojusies tā ideoloģiskā sistēma, ko mēdz dēvēt par Austrumu vērtībām.
Raksta autors: Viktora Guļenko

 V.L. Miķelsones piebilde

Tieši tobrīd, kad pabeidzu tulkot Guļenko rakstu, par “Betas” kvadru, pamanīju Apollo vietnē rakstu (22/10 19.g.). Salīdzini, lasītāj, un pārliecinies, ka tas, kas pašreiz notiek Krievijā, kur joprojām valda otrā “Betas” kvadra, patiesi atbilst aprakstam. https://www.apollo.lv/6807195/putinu-un-visu-valdoso-kliki-vaja-gorbacova-regs-eksperte-uzsver-ka-krievija-ir-parmainu-prieksa

 Putinu un visu valdošo kliķi vajā Gorbačova rēgs.

 Krievija šobrīd ir nonākusi krustcelēs, kad liela daļa sabiedrības un tās elite apzinās, ka pašreizējā vara ir sevi izsmēlusi un tās politika ir novedusi strupceļā, jo tā būtībā nav reformējama, tomēr elite citu koncepciju piedāvāt nav spējīga, un citu alternatīvu šobrīd nemaz nav, intervijā aģentūrai LETA norādīja prominentā Krievijas eksperte Lilija Ševcova.

Ir pavisam acīmredzams, ka prezidentālā vertikāle nedarbojas. Ir skaidrs, ka sistēmai jau sāk trūkst resursu, un ir tikpat acīmredzams, ka valdošā elite to saprot, šī ir sistēma, kuras pamati ir noslēgtībā, neatkarīgas tiesas neesamībā, spēles noteikumu neesamībā – tādu sistēmu nevar modernizēt.”

Vienlaikus Kremlis arī, nespējot neko mainīt, jo “(Krievijas prezidentu Vladimiru) Putinu un visu valdošo kliķi vajā (PSRS ģenerālsekretāra Mihaila) Gorbačova rēgs.

“Vismaz 70-80% iedzīvotāju ir šāda izpratne. Saprot gan viņi pārmaiņas stipri atšķirīgi, daži domā tikai par ekoloģisko problēmu atrisināšanu – ejiet prom ar saviem atkritumiem līmenī, citi tikmēr apzinās, cik nepieciešama ir neatkarīga tiesu vara. Svaigs gaiss eksistē, bet problēma ir citur – elite nav spējīga piedāvāt citu koncepciju, tā no augšas neko nespēj izmainīt. Savukārt lejā pagaidām nav alternatīvas, un nav arī pietiekami augsta izmisuma līmeņa, lai šādu alternatīvu izveidotu,” norādīja Ševcova….