Racionalitāte – Iracionalitāte24.07.2010

Ceturtais iezīmju pāris atbild par cilvēka dzīves ritmu, kādā cilvēks iekļaujas un jūtas tajā komfortabli. Kā viņš sadala savu laiku.  Racionālajam cilvēka tipam nepieciešams visas darbības savlaicīgi plānot, pretējā gadījumā spontāni atgadījumi rada haosu viņa dzīvē. Savukārt iracionālais cilvēks nespēj labi justies, ja viņa dzīves ritms pakļauts stingram režīmam un grafikiem.  

Racionalitāte “J”

Tā ir rakstura iezīme, kuras ietekmē cilvēks stingri plāno savu laiku, ievēro noteiktus priekšrakstus (likumus, noteikumus, lēmumus, saistības, plānus). Strauja, negaidīta un krasa apstākļu maiņa lēmumu izpildes gaitā rada diskomfortu.
Racionalitātes pretstats ir iracionalitāte.

Starptautiskajos sociotipu zinātniskajos apzīmējumos, kas sastāv no četriem burtiem, ceturtais koda burts “J” norāda uz racionalitāti. Piemēram, ESTJ vai Štirlics.

Kā rīkojos ES Racionalitāte (J)
Iracionalitāte (P)
Pēc strīda – dusmu izvirduma… Ilgi nespēju atgūties, arī piedodu ar grūtībām, varu ilgi nerunāt un paturēt dusmas sevī. Ātri atgūstu līdzsvaru, dusmas sevī nepaturu, viegli varu palūgt piedošanu. 
Ja mani negaidīti atrauj no darba pildīšanas… Vienu reizi varu paciest, bet, ja tas notiek atkārtoti, izved mani no rāmjiem. Dusmošos, ja man regulāri uzkraus veikt cilvēku citu nepaveiktos darbus. Darot monotonu darbu, pēkšņa atraušana no tā manī rada patīkamu izjūtu. Viegli paveikšu arī cita cilvēka nepaveikto, nedusmojoties. 
Likumi un noteikumi… Pēc mana ieskata tie dod cilvēkiem drošības sajūtu, aizsargātību. Viss jāregulē ar likumu!  Tie ierobežo cilvēku radošās izpausmes,  brīvību. Likums negodīgiem nepastāv. 
Ja projekta izpilde kavējas… Būšu pārlieku satraukts, noteikti darīšu visu iespējamo, lai iekļautos termiņā. Varu pielāgoties izmaiņām, jo tāpat visu nevar paredzēt un paveikt savlaicīgi.
Savu darbošanos Tu spēj sadalīt… Nespēju sevi sadalīt tā, lai veiktu vairākus procesus – darbus vienlaicīgi. Kad paveikts viens darbs, ķeros pie nākamā.  Varu uzsākt vairākus darbus vienlaicīgi, tas mani mobilizē, neradot haosu. Beidzot viss tik un tā paveikts. Un ne slikti! 
Sabiedrības procesi tevi ietekmē… Uzskatu, ka kādam sabiedrības procesi ir jāstabilizē, jāizstrādā stingri rīcības plāni, to skaitā arī neparedzamās krīzes situācijas.  Man nekādi plāni nav nepieciešami, lai spētu saprātīgi rīkoties arī neparedzamajās situācijās. Ārkārtas situācijas rada manī adrenalīnu, mani aktivizē darboties. 
Mainīt profesiju Tu spēj.. Vienreiz atradis savu profesiju, kaut arī neatbilstošo, gandrīz nemainu, arī profesionālā virziena izmaiņas neveicu. Esmu atsaucīgs pārmaiņām. Varu vairākas reizes dzīvē mainīt profesiju, nodarbošanos, arī vairākos, pat atšķirīgos virzienos studēt. 

                                                     

Iracionalitāte “P”

Iracionalitāte – ir cilvēka īpašība, kuras ietekmē cilvēks spēj piemēroties visnegaidītāko apstākļu maiņai un liek tiekties uz maksimālu radošās izpausmes brīvību. Iracionālam tipam ārēji uzspiesti priekšraksti (likumi, noteikumi, lēmumi, saistības, plāni) rada diskomforta sajūtu. 

Sociotipa starptautiskajos sociotipu zinātniskajos apzīmējumos, kas sastāv no četriem koda burtiem, 4. burts “P” norāda uz iracionalitāti. Piemēram, INFP jeb Jeseņins.

Esam nonākuši līdz pēdējā pāra iezīmei, un pēdējam burtam kodā, un esam iegūvuši pārsvars vienā pāra pusē.  Ja pārsvars ir uz “P” pusi, tad sanāk, ka Tavs tips ir INFP jeb Jeseņins. Bet, ja pārsvars ir  uz “J” racionalitātes pusi, tad Tavs tips ir INFJ jeb Dostojevskis.

Iepriekš aplūkotos trijos pāros ieguvām trīs koda burtus, tagad pievienosim ceturto. Izvietojam burtus uz vienas līnijas , mums sanāk ESTJ, un tas ir Štirlics. Lasām Štirlica raksturojumu.

E I
S N
F T
J P

Lasītāj! Izskatās, ka tas nemaz nebija tik sarežģīti! Kas esi ieguvis savu četru burtu kodu, vari turpināt par sevi uzzināt pārējās savam raksturam atbilstošās iezīmes ietotajā algoritmā.
Daudzas no pazīmēs arī ir aprakstītas mūsu lapā.