Kāpēc mani nesadzird?08.01.2013

Bieži dzirdam pārstāstījumus un žēlošanos, ka kāds kādu nesadzird un nesaprot. Cilvēku grupēšanās un šķirošana pēc valodas piederības notika nevis tikai tālajos Bābeles torņa laikos, bet tā turpinās arī mūsdienās. Tas ir tikai mīts, ka mēs esam vienas noteiktas valodas lietotāji un vienas tautības cilvēki, kuriem kopīga valoda. Tādā gadījumā tad citam citu vajadzētu saprast un sadzirdēt bez grūtībām. Arī nepārprast.

Tomēr galvenās atšķirības rada ne jau dialekti un pareiza gramatikas lietošana, bet gan mūsu teikuma saturs. Gramatika māca mums izteikties vienādi, bet reālajā dzīvē katrs runā sava sociotipa (kvadras) valodā.

Vienu un to pašu domu iespējams pasniegt dažādos stilos, ar atšķirīgu balss intonāciju un mīmiku. Nelielu aizrādījumu iespējams izteikt tā, ka otrs neaizvainojas, bet cits cilvēks savukārt to uztvers ar aizvainojumu.

Ir tāda tipa cilvēki, kuri domu pasniedz sarežģīti, pārsātinot ar bez nozīmīgiem vārdiem, bet vienalga daži viņu saprot. Cits, savukārt tādam pārmet liekvārdību, neizprotamu domas pasniegšanu, neizrādot interesi turpināt dialogu ar šo cilvēku. Savukārt cita tipa cilvēki sarunā izsakās īsi, konkrēti, kodolīgi, skaidri, pārlieku tieši.

Izteikšanās stils un sarunu valoda liecina par piederību ētikai vai loģikai.

Faktiski valodas kļūdas (gramatikas neievērošana) ir maznozīmīgs faktors, lai atrastos cilvēks, kas spētu mūs pareizi saprast. Galvenais faktors ir saistīts ar valodas uztveres līdzību, ko socionikā apzīmē ar terminu kvadru valoda.

Atgādināsim, kas ir kvadra

16 sociotipi sadalās četrās komfortablās grupās, kuras tiek dēvētas par kvadrām. Vienas kvadras sociotipi sarunās lieto līdzīgu izteikšanās stilu, kurš aptver līdzīgu domāšanu, dzīves uztveri, mērķus un to sasniegšanas veidu. Arī kompleksi vienā kvadrā ir līdzīgi.

Četru kvadru valodas īpatnības bieži neļauj gūt savstarpēju sapratni un komfortu dialogā. Atšķirīgās kvadru valodas ir visbiežākais iemesls strīdiem un nesadzirdēšanai. Turpmāk atsevišķi apskatīsim katras kvadras valodas īpatnības un no tām izrietošās komunikācijas grūtības.