Psihosofisko tipu mijiedarbības tabula17.02.2021

Katra teorija ir noderīga tikai tād, ja, viņu apgūstot, cilvēks kaut ko var pielāgot dzīvē, paņemt to sev. Pirmkārt un galvenokārt, cilvēkam svarīgi izprast sevi, kā arī attiecības ar otru cilvēku.
Otrkārt, saprast savas darbības, vai profesionālo virzienu. Vajadzīgo materiālu cilvēks spēs paņemt tikai tādā gadījumā, ja zinātne sniegs konkrētākus norādījumus, paskaidrojumus. 

Tieši šajā sakarībā tika izveidotas vairākas starptipu attiecību tabulas un atspoguļoti ieteikumi pēc psihosofijas izstrādātām prognozēm. 
Ir iespējams uzmodelēt vairākas starptipu attiecību saderības tabulas.
Ņemot vērā to, ka dažādi cilvēki (tipi) atšķirīgi uztver informāciju,tika izveidotas atšķirīgas starptipu attiecību tabulas, kurām pateicoties, lasītājs vieglāk spēs izprast, kā veidojas attiecības starp psihosofiskiem tipiem. Tās savulaik izstrādājās mēs ar Elvi Krūmholcu. 

Vēlos piemetināt, ka divu kanālu reaģēšanas koeficients, jeb kanālu mijiedarbība ballēs nav uzskatāma kā dogma. Prakse vienmēr rada pārliecību, cik precīzi izstrādātie modeļi atbilst personīgi piedzīvotajam. Mēs katru psihosofijas starptipu attiecību pozīciju pielāgojām socionikas starptipu attiecību nosaukumiem.

Tātad viskomfortablākās tiek izdalītas divas Agapes attiecības? kuras mēs pielīdzinājām Duālajām un Aktivācijas attiecībām, jo to mijiedarbība ir vienāda. Līdzīgi tas tika attiecināts arī citās attiecībās. Ir gūta pārliecība, ka katram psihosofiskam tipam izskaitļotā un izveidotā saderības tabula (kā izsakās daudzi sekotāji) “darbojas”, un, ka uz tiem var paļauties. 
Ja Tu, lasītāj, rūpīgi ielūkosies tabulā, pats (pati) mācēsi izskaitļot, kādas attiecības, izteiktas ballēs Tev veidojas ar katru no 24 psihosofiskiem tipiem. Arī otrā tabula kādam ļaus labāk izprast attiecību mijiedarbības izvērtējumu ballēs.  

Tiek izdalīti četri vienādo kanālu varianti, ko dēvē par Filiju. Taču attiecību komforts katrā ir atšķirīgs, jo kanālu stiprums ir atšķirīgs. Dabīgi, ka divi 1. kanāla vienādie sapratīsies daudz grūtāk, kā divi 3. kanāla vienādie, ko pielīdzinājām socionikas šķietami vienādajiem.  

Tiek izdalītas divas Agapes, attiecību komforts visaugstākais, bet nedaudz atšķirīgs, jo kanāli atšķirīgi. Duālais (Agape 1:4 +13) un Aktivators (Agape 2:3 + 15)) ir vissaderīgākais tikai katram savā kvadrā.  
Tiek izdalīti divas Pseidofilijas attiecības, ko socionikā dēvē par super/ego un pārraidītāja/uztvērēja attiecībām. 
Un beidzot tiek izdalītas divas Erosavissmagākās savstarpējās attiecības. Pat ja pēc socionikas pāris ir Duālās attiecībās, bet, ja pēc psihosofijas viņu starpā veidojas Erosa attiecības, pāris gan ilgāk cenšas saturēties kopā, bet beidzot tomēr izšķiras.