Psihosofisko tipu mijiedarbības tabula17.02.2021

Katra teorija ir noderīga tikai tādam mērķim, ja, viņu apgūstot, cilvēks kaut ko var pielāgot dzīvē, paņemt sev. Pirmkārt un galvenokārt, izprast sevi, kā arī attiecības ar otru cilvēku. Otrkārt, saprast savas darbības, vai profesionālo virzienu. Guvumu cilvēks spēs paņemt tikai tādā gadījumā, ja zinātne sniegs norādījumus. Šajā sakarībā tika veidotas tabulas un ieteikumi. 

Ir iespējams uzmodelēt vairākas starptipu attiecību saderības tabulas. Ņemot vērā, ka dažādi cilvēki atšķirīgi uztver informāciju, mēs izveidojām atšķirīgas tabulas, kurām pateicoties, lasītājs vieglāk spētu izprast, kā veidojas attiecības starp psihosofiskiem tipiem. Šo un citas tabulas savulaik izstrādājās mēs ar Elvi Krūmholcu. 

Vēlos piemetināt, ka arī kanālu koeficients, jeb mijiedarbības balles kanālos nav dogma. Prakse vienmēr dod pārliecību, cik precīzi izstrādātie modeļi atbilst vērojumiem. Mēs katru pozīciju pielāgojām socionikas starptipu attiecību nosaukumiem. Tātad viskomfortablākās divas Agapes attiecības pielīdzinājām Duālajām un Aktivācijas attiecībām. Līdzīgi tas tika attiecināts arī citās attiecībās. Ir kļuvis skaidrs, ka komfortu, izteiktu ballēs būtu lietderīgi mainīt, īpaši Filijas, vai vienādo attiecībās, bet pagaidām tas paliek nemainīts. Taču ir gūta pārliecina, ka katram psihosofiskam tipam izskaitļotā uz izveidotā saderības tabula (kā saka daudzi sekotāji) “darbojas”, ka uz tiem var paļauties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja rūpīgi ielūkosies tabulā, pats mācēsi izskaitļot, kādas attiecības, izteiktas ballēs Tev, lasītāj, veidojas ar katru no 24 psihosofiskiem tipiem. Arī šada, zemāk redzamā tabula tika izveidota.