Otrās “Betas” kvadras īpatnības06.02.2013

Otrā kvadra arī ir aristokrātu kvadra, to sabiedrībā pamana kā elitāru. Tas izpaužas gan apģērbā (arī militārajā stilā), gan trauku un dizaina priekšmetu izvēlē, gan tieksmē norobežoties no sabiedrības (paslēpjoties aiz augstiem žogiem) un šķirojot sabiedrību pēc sociālā statusa un vietas hierarhijā.

Ja pirmā kvadra čalo kā bērni, tad otrā kvadra uzvedas bravurīgi, kā pusaudži. Otrās kvadras spēks pielīdzināms vasaras spēcīgumam – tādēļ kvadru dēvē par Vasaru – pusaudzi. Tās spēks pielīdzināms laikam, kad dabā viss zied un plaukst. Tās stihija ir uguns, kuru gandrīz nav iespējams apslāpēt. Šis stihijas spēks piemīt visiem otrās kvadras pārstāvjiem, kas dod viņiem lielu cīņas sparu un enerģiju.

Otrās kvadras valodai, līdzīgi kā 3. kvadrai, piemīt sulīgums, rupju vārdu lietošana, tiešu norādījumu izteikšana, kategoriskus. Īpaši Žukova tipam, pat neatkarīgi no izglītības līmeņa.

Hamleta un Jeseņina aktiermāksla ārpus skatuves citu kvadru pārstāvjos bieži izraisa nepatiku, sašutumu un nevēlēšanos veidot dziļākas attiecības. Taču Maksimam un Žukovam ir nepieciešama tieši tāda savas kvadras ētisko sociotipu dzirksteļošana un uguņošana, lai viņus padarītu sabiedrībā pieņemamākus.

Ar teatrālu uzvedību sabiedrībā izceļas Hamlets, kura uzdevums savā otrajā kvadrā ir stimulēt Maksima iekļaušanos sabiedrībā, atbruņojot viņu no dzelzs maskas. Savukārt Jeseņina šķietamā pakļaušanās īstenībā ir spēle Žukovam. Viņa uzdevums iesēt Žukovā sapratni, ka ne vienmēr nepieciešams spēks un bravūra, lai kaut ko panāktu no līdzcilvēkiem. 

Īstenībā Žukova demonstratīvā bravūra ir ārišķīgās bruņas, kuras diezgan viegli krīt, sastopot fizisku pretestību. Līdzīgi Žukovs uzvedas neapstrīdamu faktu priekšā – bieži Žukovs nepatikšanu gadījumā no pirmā plāna lomas nemanot aizslīd otrajā plānā, uzkraujot atbildību citam.

No otrā kvadras pārstāvjiem visskaidrākās atbildes dabūsi, ja skaidri, bez aplinkiem jautāsi: kas nepieciešams? Otrā kvadra ir ļoti mobila, skaidri apzinās mērķus, tās pārstāvji sasniedz rezultātus ātrā laikā. Viņi lieki nešķiež laiku bezjēdzīgās sarunās, necenšas iedziļinātos arī emocionālos sīkumos, bet ķeras vērsim pie ragiem.

Otrās “Betas” kvadras komplekss: “Nepieļaut sevis izmantošanu citu labā”:

  • nespēja atzīt savas kļūdas;
  • vainas meklēšana citā;
  • nespēja pašam pazemoties, arī lūgt piedošanu;
  • nepieļaut pazemojumus;
  • kategoriskums sevis izmantošanu svešu interešu labā;
  • nepieļaut vājuma izrādīšanu;
  • nepieļaut rīcības ierobežošanu.