Maksims – ISTJ loģiskais sensorais introverts17.07.2010

Pseidonīms: Sistematizētājs

Prototips: Antons Makarenko

Maksima dzīves jēga ir sistēma, struktūra, likumi, noteikumi, instrukcijas, hierarhija. Vissaprātīgākais no visiem sociotipiem. Jo stingrāka kārtība ģimenē, darbā, valstī, jo viņš jūtas mierīgāks, pārliecinātāks, drošāks. Dzīvo šeit un tagad, viņa uzskati balstās uz faktiem. Dod skaidrus, labi pārdomātus un saprotamus ieteikumus. Mainīt Maksima pārliecību un iespaidot viņu ir gandrīz neiespējami – viņa teiktais ir neapstrīdams. Visu sakārto atbilstoši saviem uzskatiem un principiem. Noteikts, precīzs, pareizs cilvēks, kuru interesē atbilstošā laikā atrisināt nozīmīgus, sarežģītus jautājumus. Viņu maz interesē teorijas, jo tic tikai tam, kas ir pārbaudīts. Kad teorija būs akceptēta un iedzīvojusies sabiedrībā, tad viņš to pieņems un veiksmīgi izmantos. Labs klausītājs, patīk precīzos, pareizos un skaidros teikumos izteiktas domas. Viņa izteiciens: „Saki, ko domā un domā, ko runā!”

Viņam var droši uzticēt jebkuru precīzu un sarežģītu darbu, ko veic pēc labākās sirdsapziņas, atbilstoši prasībām un instrukcijām. Izvēlētajā jomā tiecas sasniegt pilnību, strādā līdz spēku izsīkumam. Centīgs, mērķtiecīgs. Pienākumus veic nopietni, ar izteiktu atbildības sajūtu un godīgi, tādēļ par padarīto vēlas saņemt atbilstošu atalgojumu. Necieš nolaidību un bezatbildību. Mierīgs, prātīgs, laba atmiņa (atceras pat sīkumus). Piemīt apbrīnojamas koncentrēšanās spējas, var darīt vairākus darbus vienlaicīgi. Patīk strādāt praktiskus darbus. Viņa roku darbs ir kvalitatīvs.

Izteikts vienpatis, kolekcionē, daudz lasa. Sarežģītās situācijās saglabā mieru, bet aiz šķietami nesatricināmās maskas slēpj emocijas.

Iegūto informāciju sakārto zināmā secībā. Viņa joki un asprātība mēdz būt dzēlīgi. Labi pārzina instrukcijas un noteikumus, nepieciešamības gadījumā tos izmanto. Pieņemot lēmumus, pamatojas uz pieredzi. Labs organizators, veiksmīgi prot sadalīt cilvēkiem pienākumus. Iecietīgs pret savu uzskatu atbalstītājiem.

Viņa mājā valda kārtība, kur katrai lietai ir sava vieta. Viņš mājiniekus pakļauj (armijas disciplīna). Katram dzīves gadījumam sagādā visu nepieciešamo. Necieš, ja kāds bez atļaujas pārkārto viņa lietas, un traucē noteikto kārtību vai nosaka, kas darāms. Dāvina tikai noderīgas lietas. Spēj nopelnīt un sakrāt, cenšas taupīt pat sīkumos. Uzskata, ka ir pietiekoši daudz veidu, kā tikt pie naudas. Glabā vērtīgas lietas, kas kādreiz var noderēt. Cenšas taupīt darbam nepieciešamos līdzekļus. Izdomā, kā vienkāršot un atvieglot darbu.

Savam mājoklim iegādājas praktiskas, ne vienmēr skaistas, lietas un vērtīgus priekšmetus. Attīstīta skaistuma izjūta, labprāt bauda mākslu. Nepatīk gatavot, bet, ja to dara, tas izdodas kvalitatīvi. Patīk garšīgi paēst, labprātāk izvēlas vienkāršu, veselīgu, augstvērtīgu ēdienu.

Rūpējas par izskatu un apģērbu. Gan sadzīvē, gan darbā ir kārtīgs un tīrīgs. Viņam ir svarīgi, lai apģērbs būtu ražots pasaulē pazīstamos uzņēmumos. To iegādājas šo firmu veikalos. Viņam ir svarīgs pasaulē atzīts zīmols.

Inspektors Sistematizētājs pastāvīgi ievāc un apkopo informāciju, lai spētu pilnīgi pārvaldīt jebkuru situāciju. Viņa dokumenti vienmēr ir sakārtoti. Uzticas tikai lietišķiem, pārbaudītiem ziņu avotiem. Izšķirošos, bīstamos brīžos spēj ātri rīkoties, neuztraucas un neapjūk. Pārbauda apgalvojumus, labprāt dalās pieredzē, spēj ieteikt. Darbībā nelabprāt izmanto jaunas zināšanas, viņam par to vispirms jāpārliecinās. Bieži ieņem vadošus amatus, lēmumus pieņem patstāvīgi. Prot strādāt tā, lai darba laikā taupītu spēku un enerģiju. Sacensība dod viņam spēku, enerģiju un dzīvesprieku.

Līdzsvarots, strādā ar atbildības sajūtu, prasīgs pret sevi un padotajiem. Prot panākt, lai padotie strādā ar pilnu atdevi, ja nepieciešams arī virsstundas. Visam gatavojas iepriekš, jo necieš nejaušības. Pārzina darījumu attiecības. Uzskata, ka darbs ir svarīgāks par attiecībām, un nedrīkst būt atkarīgs no garastāvokļa. Valdonīgs un nepielūdzams. Ja viņam nepakļaujas, ISTJ spējīgs psiholoģiski ietekmēt. Apveltīts ar milzīgām darbaspējām un apbrīnojamu izturību. Neizprot, ka pārmērīga slodze var būt kaitīga. Nepatīk piekāpties. Vienlīdzīgā cīņā gūst pārsvaru, pats paliek neuzvarams. Palīdz vājiem, neaizsargātiem. Par taisnību spēj cīnīties viens. Maksima izteiciens: „Arī viens ir karotājs!”

Sabiedrībā izturas pieklājīgi un nevainojami. Necieš tuvību (arī no bērniem ne). Ar grūtībām izprot jūtas, un neprot tās izrādīt. Neprot pārliecināt, taču lieliski prot noteikt distanci. Prot pacietīgi uzklausīt. Viegli veido īslaicīgu saskarsmi, un, kad tā viņam traucē, prot krasi izbeigt attiecības. Viņu uzskata par aukstu, vienaldzīgu, un pat nežēlīgu cilvēku. Līdzjūtīgs, bet neprot to izrādīt. Viņa izturēšanās partnerim izraisa neuzticību. Ne vienmēr izprot citu cilvēku vajadzības, sevišķi tādu, kas atšķiras no viņa. Izrāda patiku, tomēr ir atturīgs un noslēpumains. Priecājas, ja izdodas uzturēt labas attiecības ar cilvēkiem, kurus ciena. Pret mājiniekiem ir skarbs, patīk audzināt un pamācīt. Ja spēj saglabāt labvēlību, tad kļūst maigāks, atbrīvotāks, apmierinātāks, tad citus uzslavē biežāk. Nespēj izprast citu nodomus un attieksmi pret sevi, tādēļ cenšas būt atturīgs. Noslēgts, nestāsta savus iespaidus. Tiecas pilnīgāk izprast savstarpējo attiecību noslēpumus, bet nav pārliecināts, ka sapratis pareizi. Aizrādījumi par neatbilstošu rīcību viņu kaitina. Apzinās, ka viņam nepiemīt psihologa talants, tādēļ pastāvīgi cenšas pētīt un izzināt attiecību noslēpumus. Ģimenē parasti ir uzticīgs, mainīt jau izveidotās attiecības viņam ir apgrūtinoši. Viņa vērtējumi par savstarpējām attiecībām ir diezgan skarbi, izmanto antonīmus – melns vai balts, labs vai slikts u.c. Savas aizraušanās neslēpj, par tām nekautrējas. Inspektors Sistematizētājs partneri vērtē pēc viņa emociju izpausmes. Nemēdz solīt, ja ir pārliecināts, ka nevarēs solīto izpildīt. Mīlestībā atkarīgs no partnera. Ja attiecības sarežģītas, to neizrāda, bet var pilnīgi zaudēt līdzsvaru. Labi izjūt otru cilvēku, bet kļūdās, nepārzinot cilvēka domu un jūtu pasauli. Neprot apzināti veidot un kopt savstarpējās attiecības, tādēļ ar laiku pāriet vēlēšanās to darīt. Ir uzmanīgs. Baidās no pazemojumiem. Ar aizdomām sargā savu dvēseles pasauli. Viņaprāt, saderīgas attiecības ir tad, ja partneris vēro otra emocijas un garastāvokli, izprot viņa pārdzīvojumus un rēķinās ar viņa laiku, neko nedara par spīti. Necieš tukšas sarunas par mīlestība tēmām. Maksimu kaitina un uztrauc, ja kāds jauc viņa ierasto dzīves ritmu. Aizvainojas, bet neizrāda, ja tiek apspriestas viņa spējas.

Dzīvespriecīgs, bet tomēr bieži jūtas neapmierināts. Viņš neprot atbrīvoties no dusmām, naida un citām nomācošām jūtām. Viņam nepieciešami spilgti iespaidi un spēcīgiem pārdzīvojumiem piesātināta vide. Jo asākas izjūtas un spēcīgākas emocijas, jo inspektoram Sistematizētājam aizrautīgāka dzīve. Ja tās pietrūkst, viņš meklē un rīkojas neparedzami, pārdroši un izaicinoši. ISTJ patīk gan komēdijas, gan traģēdijas. Saskarsme ar cilvēku, kurš pauž spēcīgas jūtas un emocijas viņu atslābina un nomierina. Necieš, ja viņam apkārt pulcējas laiski, bezdarbīgi cilvēki. Necieš raudāšanu un kaprīzes, ko uzskata par vājuma izpausmi. Novērtē partneri, kas viņam piemērojas.

Maksims slimošanu uzskata par vājuma izpausmi. Viņš ievēro visus iespējamos norādījumus, lai izvairītos no saslimšanas, tādēļ pats slimo reti.

Baidās no pārmaiņām. Ir uzmanīgs. Uzticīgs saviem ieradumiem un tradīcijām. Draugus izvēlas piesardzīgi. Tieksme iedziļināties sīkumos. Ietiepīgs. Uzskata, ka viņš domā un rīkojas vispareizāk.

Vāji attīstīta laika izjūta, tādēļ bieži pārbauda pulksteņa pareizību. Darbu uzsāk savlaicīgi, vienmērīgi sadala attiecīgi atvēlētajam laikam, uzdoto paveic tieši norādītā laikā. Pārdomā, kā aizpildīs un izmantos laiku brīvdienās. Necieš pēkšņas izmaiņas, jo nespēj pietiekoši ātri pārkārtoties, tas rada nedrošību. Viņš neatzīst mistiskas lietas, tomēr ar aizdomām ieklausās paredzējumos un pravietiskos sapņos. Viņu uzmundrina kāds negaidīts, bet svarīgs pasākums, ko nepieciešams sarīkot īsā laikā. Ciena cilvēkus, kuri prot aizrautīgi darboties.

Maksima saderīgākie partneri: duālais – Hamlets, aktivators – Jeseņins, mirāžas- Džeks un pusduālais – Igo. Taču jāņem vērā, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihpsofiskie tipu. Tādēļ ieteikums par saderību tikai pēc socionikas metodēm jau ir novecojis, jo socionika joprojām atrodas uz attīstības ceļa. Atliek meklēt dubultsaderīgo!

Raksturīgākais Maksima sievietei.
Tam lasītājam, kurš būs ieinteresēts tipu atpazīt pēc ārējā izskata, der iegaumēt katram tipam kaut ko īpaši raksturīgu. Vairāk par ārējo izskatu lasi sadaļā – “Kā atpazīt sievietes sociotipu”.
Pievienotajās foto vēro, kā sevi pasniedz atbilstošais tips, kas viņu atšķir no pārējiem un kas ir īpaši raksturīgs.
Maksima sievieti uzskata arī par dzelzs lēdiju, stingra, nopietna, nepieejama. Taču no kopējā cilvēku pūļa neizdalās ar košu un spilgtu apģērbu, bet pamanāma ar tā elegantumu, arī konservatīvismu. Tā iegādei nežēlo ne naudu, ne laiku, lai kur arī viņa dotos, vienmēr būs gaumīgi ģērbusies. Apģērba komponenti gaumīgi saskaņoti, nav nekā lieka. Maksimai ir stalta stāja un iznesīga gaita. Viņu reti pamanīsi smaidot, biežāk sakniebtām lūpām. Pilnīgi izslēgts, ka Maksima būs iniciatore iepazīstoties, pilnīgi neatļaujas koķetēt, tāpēc viņai dažkārt grūtības sagādā iepazīties.