Jeseņins – INFP intuitīvais ētiskais introverts17.07.2010

Rediģēts 16. martā 2024. g.  Ievietots atjaunināts Jeseņina raksturojums no e- grāmatas: “Atrodi sevi!”

Sociālais pseidonīms: Motivētājs

                          
                           Onore de Balzaks                            Aleksandrs Puškins

Par savulaik populārāko krievu dzejnieku Sergeju Jeseņinu.

Jau pirms vairākiem gadiem esmu pamatīgi izpētījusi Jeseņina biogrāfiju, izlasījusi laikabiedru atmiņas divos dažādos izdevumus, noskatījusies 11 sēriju filmu par viņu un nonākusi pie secinājuma, ka Jeseņins pilnīgi  neatbilst intravertajam intuitīvam tipam. Absolūts dabas mīļotājs! Nevienā viņa dzejā nav mistiski intuitīvie lidojumi, viss ir pārāk tiešs un konkrēts, bet uzrakstīts ar milzīgu šarmu. Viņš ir tipisks ESFP vai Napoleona tips. Pilnīgi katrā atmiņu stāstā tiek aprakstīts viņa ekstravertums un pat ļoti izteikts pedantiskums, viņa izsmalcinātais ģērbšanās stils un kārtība jebkur, kur viņš mitinājās. Tātad sensorā iezīme. Šis pētnieciskais darbs ir pabeigts un  izvietots sadaļā: “Iepazīsim ģēnijus!”

Savukārt franču rakstnieka Onorē de Balzaka tips ir izpētīts un ievietots sadaļā: “Iepazīsim ģēnijus!” Viņš patiesi pieder pie šī INFP tipa. Es vēlos labot agrāk pielaistās kļūdas! Ja es to nedarīšu tad, melošu pati sev.

Pirmais kanāls visspēcīgākais – programmas, pamatvērtību, mērķu kanāls. Jeseņinam tajā atrodas * vīzijas intuīcija  – draudu nojaušanas vai atvairīšanas funkcija.
Psihes pirmais kanāls nosaka dzīves programmu, mērķus, iedzimtos talantus.

Jau no bērnības pamanāms, ka Jeseņins ir zinātkārs, romantisks sapņotājs, kurš veidojas par mistisku personību. Viņa domas bieži aizklīst pagātnē, pārceļas uz nākotni, kurās viņš mīl kavēties. Laiks viņa iztēlē ir mainīga realitāte, tagadne ir nosacīts mirklis, kurš notiek un jau beidzas. 
Jeseņins savas spēcīgākās vīzijas intuīcija ietekmē spēj izprast notikumus un procesus, to attīstības tendences, kuri balstās uz noteiktiem tēliem un asociācijām. Tas ļauj nojaust draudu tuvošanos, lai, brīdinot citus, tos laikā varētu atvairīt. Tādas situācijas var notikt gan ģimenē, gan valsts, arī pasaules mērogā, kad iespējami valsts apvērsumi.

Viņš ir cilvēks, kurš bieži pamanāms pārdomās iegrimis, analizējot savas izjūtas. Spēj izdzīvot otra cilvēka dzīvi kā savējo, pat nejauši pavērojot izprot otra cilvēka dvēseles stāvokli. Šajā jomā neviens cits tips nevar viņu pārspēt.
Viņa izdomu un fantāziju pasaule saplūst ar ikdienas reālo, uzturot viņā dzīvesprieku, dodot enerģiju. Viņu iejūsmina jauni spilgti, arī ikdienišķi notikumi, kuriem pats izdzīvo līdz. Pārāk vienmuļa ikdiena, kurā nenotiek nekas jauns, padara viņa dzīvi apātisku un neinteresantu. Tādās situācijās spējīgs iegrimt savā sapņu pasaulē, meklējot tur dvēseles mierinājumu.

Jeseņins bieži izjūt trauksmi, pat dažkārt baiļu sajūtu, bet to slēpj. Ir viegli ievainojams un dažkārt pat bezpalīdzīgs cilvēks, tāpēc viņam nepieciešams uzmundrinājums un citu atbalsts, kāds, kurš rūpētos par viņu. 
Jeseņina dzīve pakārtota augstiem ideāliem, bet ne piezemētām lietām. Viņš kā Ideālists vienmēr ir piesaistīts kādai ideoloģijai, ja viena sabrukusi, vai tai pārstājis ticēt, meklē citu. Taču viņam nepieciešams atskatīties pagātnē, lai sasaistītu to ar nākotni.

Laiks Jeseņinam ir relatīvs jēdziens, parasti viņš neizjūt tā trūkumu, steiga nav viņam raksturīga, tādēļ bieži kavē. Viņa garastāvokli ir svārstīgs, viegli nonāk depresīvā stāvoklī. Izvērtē pielaistās kļūdas, taču nemokās pārmetumos. Nav ļaunatminīgs, uz aizrādījumiem neapvainojas, taču viņa atmiņā iegulst visi tie nepatīkamie gadījumu, kas likuši sarkt un pārdzīvot. Viņš tos analizē, lai vairāk piedzīvotais neatkārtotos.

Ļoti efektīvi un izlēmīgi rīkojas nenoteiktības, stresa, draudu apstākļos, un sarežģītos situācijas pavērsienos. Tādos gadījumos Jeseņins mainās līdz nepazīšanai, kad viņā atmostas enerģiska rīcība. Viņš spēj sabiedrību izvadīt no krīzes un draudīgām situācijām, (piemēram, puča laikā Anatolijs Gorbunovs, veiksmīgi vadīja pārrunas ar apvērsuma organizētājiem, nepieļaujot asinsizliešanu, kas nepacietīgāku tipu pārstāvjiem varētu beigties daudz traģiskāk).

Otrais kanāls spēcīgs – radošais, instruments mērķu sasniegšanai. Jeseņinam tajā atrodas publiskā viedokļa paušanas E ētika   kolektīva gaisotnes sajušana funkcija.
Psihes otrais kanāls nosaka veidu, kā cilvēks nodrošina mērķa īstenošanu.

Jeseņina seja ir kā spogulis, kurā atspoguļojas tā brīža notikumi. Nepiemīt tieksme izrādīties, bet savas emocijas prot pastiprināt. Piemīt augsta empātija, citos viegli pamana izlikšanos, uzspīlētas jūtas, lišķību un nepatiesumu. Emocionālā satricinājuma brīžos spēj raudāt, vai arī uzliesmot dusmās līdz pat roku pacelšanai, taču viņam dusmas ātri pāriet.
Jeseņinam vadmotīvs: Kļūt citiem noderīgam, lēmumus pieņemt pēc iekšējās sirdsbalss, netiekties pēc materiāliem labumiem, saglabāt romantisku noskaņojumu.  Viņam svarīgas ir attiecības ar cilvēkiem, vienmēr meklē veidu, kā pietuvoties ikvienam, kurš nokļuvis viņa redzeslokā, brīvi veido attiecības. Tomēr kuru katru kā Aristokrātu kvadrtas pārstāvis, tuvā distancē nepielaiž, ne katram atklāj savu dvēseli. Raksturīgs mainīgs emocionālais stāvoklis, bet iekšēji jūtās dzīvespriecīgs, maz žēlojas par dzīvi un tic, ka labākais vēl ir priekšā.
Mīl daudz lasīt, bieži ir izlasījis neskaitāmas grāmatas, īpaši cilvēcisko attiecību jomā, iedziļinās attiecību skaidrojošās teorijās, aizraujas ar fantāziju pasaules aprakstiem. Bieži idealizē cilvēkus vai literāro personāžu, ietērpjoties viņa tēlā un izdzīvojot tā dvēseles sāpes. Viņam veidojas ļoti bagāts vārdu krājums, savas idejas var ietērpt neparastos un interesantos jaunvārdos. Spēj iztēloties pārtapšanu cita veidolā. Bieži viņu vidū ir teicami aktieri, režisori, literāti un radošie darbinieki. 
Pamana visus sadzīves notikumus, savā iztēlē mīl tos izskaistināt. Vienmēr atrod vārdus, kā pamudināt un motivēt otru cilvēku izdarīt kaut ko sevis vai citu labā. Viņš spēj regulēt attiecības vajadzīgajā virzienā, dot emocionālu pretsparu un pārliecināt citus, jo ir stresa noturīgs. Ar to viņš atpazīstams sabiedrībā, kas asociējas ar pseidonīmu – Motivētājs.

Viņa darbības stimuls ir personīgās intereses. Labprātāk veiks darbu, kurā izpildīšanā ir ieinteresēts. Jeseņinu piesaista jebkura interesanta informācija, tādēļ viņš bieži ir zinošs par jaunumiem savā apkārtnē, neapzināti kļūstot kā informācijas savācējs un izplatītājs. Daba katru sociotipu ir radījusi savam duālajam. Jeseņina duālais ir Žukovs, kuram neizdodas ievākt dažāda rakstura informāciju. Jeseņins neapzināti apgādā Žukovu ar dažādu informāciju, kurš to spēj lietderīgi izmantot, bieži gūstot labumu.

Labprāt dot padomus, taču dara to neuzbāzīgi. Viņš rada uzticību raisoša cilvēka tēlu, tāpēc viņam daudzi uzticas. Sarunā prasmīgi izvilina informāciju nejaušu jautājumu veidā. Attiecībās meklē zelta vidusceļu, izliekas nemanām negācijas, par savām klusē. Uzskata, ka viss, ko domā, nav jāizsaka, bet jārīkojas diplomātiski. Pats neapzinās, ka, uzklausot bēdu stāstus, tukšojas viņa dvēsele, radot sagurumu.

Atsaucīgs, bet uzvedībā piesardzīgs cilvēks, cenšas izvairīties no nepatīkamām sarunām, strīdus situācijām, no bezjēdzīgiem pienākumiem. Labā garastāvoklī sarunas ved brīvā, nepiespiestā gaisotnē, ir vaļsirdīgs. Jeseņinam piemīt visaugstākā empātija, tāpēc viņš runā tikai to, kas otram patīkams. Spējīgs emocionāli aizraut klātesošos, brīžiem pat teatralizējot attieksmi. Draudzīgs un miermīlīgs cilvēks, kurš mēdz samērā neķītri jokot. Par neķītrībām, ko izsaka citi, neaizrāda, jo moralizēšana nav viņa dabā.

Veiksmīgi atrod citu vājās vietas. Ir piekāpīgs, arī strīdos. Pateicoties šīm īpašībām, Jeseņins ir viens no labākiem diplomātiem.

Trešais kanāls vājš – problēmu un šaubu izraisošais. Jeseņinam tajā atrodas , detalizēšanas sensorāprocesu stabilizācijas funkcija.
Trešais kanāls atspoguļo grūtības, kuras cilvēks saviem spēkiem pārvarēt nespēj.

Jeseņins ar grūtībām pamana savā apkārtnē lietu fizisko pasauli un to kārtību, nav praktiķis. Viņu tracina sīkie, ikdienišķie sadzīves darbi, kuri rājas vairumā. Nepieciešamo kārtību viņš ievieš epizodiski. Nespējatteikties no lietām, kuras savu laiku ir nokalpojušas. 
Ja Motivētājam blakus neuzrodas saderīgs sensorā tipa pārstāvis, ar laiku viņa apkārtnē sakrājas dažādu nevajadzīgu mantu noliktava, viņš ar tām burtiski apaug. Pats to apzinās, bet viņu tas netraucē. Ja kāds viņam aizrāda, tad vienmēr meklē iemeslu, ar ko aizbildināties. Parasti tas ir laika trūkums, aizņemtība darbā, nerātnie bērni, kuri aizņem brīvo laiku.

Par citu cilvēka ārējo izskatu nediskutē, cilvēku pieņem tādu, kāds viņš ir. Ciena stipras gribas, par sevi pārliecinātus cilvēkus, kuri prot skaisti un akurāti ģērbties. To padomus labprāt uzklausa, neiebilstot, pat ja tie tiek izteikti emocionālā spiediena veidā (ko parasti dara viņa duālais Žukovs). 
Baidoties no sāpēm, regulāri pārbauda veselības stāvokli. Labprāt ievāc dažādu informāciju, uzklausa vērtīgus sadzīves paradumus, taču pielietot no tā spēj tikai mazumiņu.

Jeseņinam raksturīgs zems pašvērtējums, neticība saviem spēkiem. Aizrādījumu gadījumos jūtas bezspēcīgs. Regulāra fiziska aktivitāte nav viņam raksturīga. Bieži gulšņā, darbā mēdz ieturēt pauzes. No fiziska darba, arī no intensīviem kontaktiem ātri nogurst. Tieksme atlikt lēmumu pieņemšanu un īstenošanu uz vēlāku laiku. Emocionālu satricinājumu brīžos nespēj pieņemt bezkaislīgus lēmumus. Līdzīgi citiem Ideālistiem viņš nespēj objektīvi izvērtēt reālās dzīves grūtības.

Ceturtais kanāls visvājākais – mobilizējošais, kompleksu, šaubu. Jeseņinam tajā atrodas/ lietišķā loģikaresursu sadales, profesionālo spēju novērtēšanas funkcija. 
Psihes ceturtajā kanālā cilvēks pastāvīgi meklē aizstāvību.

Jeseņins neuzskata par vajadzīgu pieķerties darbam, kura rezultāts īsā termiņā nav sasniedzams. Nav piemērots ražošanas, rūpniecisko un celtniecības procesu vadīšanai, taču, būdams stingra rakstura cilvēka vadībā, spēj procesus paātrināt. 
Ar grūtībām izvēlas profesijas virzienu un savu darbības jomu. Ir novērots, ka Jeseņins studijas izvēlas vājā kanāla atrodošās loģiskās funkcijas ietekmē: ekonomiku, grāmatvedību, jurisprudenci, projektu vadību, kas viņam vāji padodas. Viņš cer, ka mācoties, to attīstīs. Pat ieguvis vairākus diplomus un kvalifikācijas šajās profesijās, viņš nespēj pielietot loģisko funkciju mērķu sasniegšanai biznesā un visbiežāk cieš neveiksmi. 
Darbojās efektīvi tikai tur, kur var apmierināt personīgās intereses. Ar grūtībām izprot un risina finansiālas dabas jautājumus. Neskaidra biznesa principu un naudas kustības izpratne bieži šī tipa pārstāvjus noved bankrotā.

Ar grūtībām pieņem loģiskus, nopietnus lēmumus. Ar grūtībām norobežojas no savām simpātijām pret cilvēkiem, tāpēc, bieži pieņem lēmumus sirds balss ietekmē. Ar grūtībām paveic darbus, kur pienākumi jāpilda metodiski vai kur nepieciešams kvalitatīvs un precīzs roku darbs. 
Jeseņins ir stingras noteiktas sistēmas cilvēks, kurš brīnišķīgi darbojas stabilā iestādē. Daudz vairāk piemērots darbam humanitārā jomā, valsts struktūrās nekā biznesā. Izveidot stabilu uzņēmumu un pastāvīgi izturēt konkurences cīņu tirgus ekonomikas apstākļos Jeseņinam ir sarežģīti tieši vājās loģikas dēļ.

Jeseņina ārējās pazīmes

Pirmais, kas pamanāms Jeseņina sejā, ir tikko jaušams, samērā piesardzīgs, tomēr kautrīgs, bet pretimnākošs smaids, acis izstaro siltumu. Viņš runā droši, taču pieklusinātā balsī. Runājot nedaudz, žestikulē ar plaukstas daļu, vai norāda ar visu plaukstu, ar kopā sakļautiem pirkstiem.
Jeseņina gaita ir raita, dzīvīga, bet sastopams Jeseņins, kuru gaita ir stampājoša, tipinoša, pārliekot paralēli zemei sīkus solīšus, pēdu aiz pēdas. Izskatās, ka soļus viņš sper ar grūtībām, ik uz katra soļa nedaudz pieliecot galvu uz priekšu. Jeseņins gaita nav stalta, rokas atvēziens nav plašs, parasti roka nostiepta lejup, vai tur tās bikšu kabatās. Stāju atslābināta. 
Jeseņina ķermeņa daļas ir noapaļotas, figūrā pietrūkst staltuma, ar gadiem veidojas sakumpums. Brieduma gados lielākā daļa pieņemas svarā, turklāt tas izlīdzinās nevienmērīgi, veidojot lielu alus vēderu. Izveidojas arī masīvas gūžas, plecu un kakla daļa. Sastopams Jeseņins, kurš saglabā slaidumu līdz mūža beigām. 
Stobra kauli un pirksti gari. Ir tendence partnerim sarunas laikā pieskarties ar roku. Zīmīgi, ka Jeseņins sveicienam pasniedz mīkstu, ļenganu roku, vāji aptverot plaukstu, drīzāk ieliekot savu roku partnera saujā, tā bieži ir mikla.

Galvas formā, kā arī sejā, nav pamanāmas atkāpes no vidējā, biežāk tā ir garena nekā apaļa. Sarunas laikā tieksme kautrīgi ieskatīties otram acīs, pēc tam ātri novēršoties, kas liecina par viņa biklumu. Novērots, ka Jeseņinam zodā izveidojas padziļināta bedrīte, kas retāk pamanāma citiem tipiem.

Jeseņina sieviete

Sieviete izskatās sievišķīga, bieži smaidīga, pretimnākoša. Apģērbs ir neuzkrītošs, iecienījusi pelēcīgos, brūnganos arī violetos toņus. Novērots, ka apģērba komponenti ne vienmēr ir saskaņoti, var staigāt arī krietni nonēsātā apģērbā. Aksesuārus lieto reti, ja lieto, tad tie ir lēti un dažkārt disharmonē ar tērpu. Apavus izvēlas praktiskus, ar zemu papēdi, bet ne elegantus.
Sievietes visbiežāk nepiedomā par frizūru, viņu tendence – nevērība un dabiska brīvība. Matiem nav noteiktas formas, to izskats liecina par “es tikko pamodos!” Bieži tajos pamanāmas vairākas krāsas, jo neregulāri krāso ataugušās matu saknes.

Novērots, ka Jeseņina sievietes iecienījušas nēsāt džemperus, bluzonus, kuru piedurknes iesniedzas plaukstā, pat līdz pirkstu galiem. Piedurkni bieži tur saujā, nejūt, ka tā traucē praktiski darboties. Bieži tā ir izstaipīta un nesvaiga.

 

 

 

Gadījumos, kad Jeseņins (gan sieviete, gan vīrietis) dzīvo ar sensoro tipu, viņa apģērbs un ārējais izskats ir elegants un gaumīgs. Taču par Jeseņina ārējo izskatu kādam pastāvīgi ir jārūpējas. Jeseņina smalki izjūt tērpa piemērotību klientam, var būt laba konsultante, modelētāja, šuvēja.

Jeseņina vīrietis

Jeseņina vīrietim, it īpaši jaunībā, ir tieksme atlaist garus matus, neregulāri tos kopj. Ir no retajiem, kurš visbiežāk ataudzēt īsi skūto bārdu arī ūsas, bet garo bārdu neatzīst.
Apģērbā bieži pamanāms kaut kas nesaskaņots, neakurāts, nejūt pirmo svaigumu, kaut arī cenšas ievērot sabiedrības standartiem pieņemtās ģērbšanās normas.

 

 

Iecienījis garas, sakrokotas, ap kaklu aptītas šalles. Svinīgos pasākumos bieži kaklasaites vietā nēsā taurenīti.

Apavus neizvēlas pēc modes, bet pēc praktiskuma un ērtuma, var nēsāt arī krietni nokalpojušus apavus, ar nošķiebtiem papēžiem.

Kāpēc ptrototipā nav Jeseņina foto? Par savulaik populārāko krievu dzejnieku Sergeju Jeseņinu.
Jau pirms vairākiem gadiem esmu pamatīgi izpētījusi Jeseņina biogrāfiju, izlasījusi laikabiedru atmiņas divos dažādos izdevumus, noskatījusies 11 sēriju filmu par viņu un uz analīžu pamata secināju, ka Jeseņins absolūti neatbilst intravertajam intuitīvam tipam. Absolūts dabas mīļotājs! Nevienā viņa dzejā nav mistiski intuitīvie lidojumi, viss ir pārāk tiešs un konkrēts, bet uzrakstīts ar milzīgu šarmu. Viņš ir tipisks ESFP vai Napoleona tips. Pilnīgi katrā atmiņu stāstā tiek aprakstīts viņa ekstravertums un pat ļoti izteikts pedantiskums, viņa izsmalcinātais ģērbšanās stils un kārtība jebkur, kur viņš mitinājās. Tātad sensorā iezīme. Šis darbs ir ievietots   sadaļā: “Iepazīsim ģēnijus!”
Savukārt franču rakstnieka Onorē de Balzaka tips ir izpētīts un ievietots sadaļā: “Iepazīsim ģēnijus!” Viņš patiesi pieder pie šī INFP tipa. Es vēlos labot agrāk pielaistās kļūdas! Ja es to nedarīšu tad, melošu pati sev. 

Piebilde:
Katra socioniskā tipa apraksts nav jāuztver kā dogma. Kaut arī sociotips dzīves laikā nemanās, taču apskatīt tikai klaju sociotipa aprakstu, nesasaistot ar psihosofisko aprakstu, būtu neobjektīvi. Katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi. Tā ietekmē krasi var mainīties sociotipa ķermeņa apjoms, ģērbšanās tendences, ēšanas ieradumi, vēlme pēc mantiskuma, tikumi, drosme uzstāties sabiedrībā. 

Psihosofiskais tips norāda uz cilvēka enerģijas krājumiem, enerģijas atgūšanas veidu, viņa garīgumu, emocionālo noturību, fizisko spēku, un spēju veikt loģiskos pamatojums. Atšķirīgākais ir tas, ka ikviens sociotips var būt dominējošs, ja viņam ir spēcīgi attīstīta griba “W”.

Jeseņina raksturojums ievietots no V.L. Miķelsones 2023. gada izdotās elektroniskās grāmatas: “Atrodi sevi!” To vari iegādāties J.Rozes e-grāmatas, cena 15 Eiro. https://www.janisroze.lv/lv/jra-e-gramatas/citas-e-gramatas/atrodi-sevi-e-gramata.html