Jeseņins – INFP intuitīvais ētiskais introverts17.07.2010

Pseidonīms: Motivētājs

                          
                           Onore de Balzaks                            Aleksandrs Puškins

Par savulaik populārāko krievu dzejnieku Sergeju Jeseņinu.
Jau pirms vairākiem gadiem esmu pamatīgi izpētījusi Jeseņina biogrāfiju, izlasījusi laikabiedru atmiņas divos dažādos izdevumus, noskatījusies 11 sēriju filmu par viņu un nonākusi pie secinājuma, ka Jeseņins absolūti neatbilst intravertajam intuitīvam tipam. Absolūts dabas mīļotājs! Nevienā viņa dzejā nav mistiski intuitīvie lidojumi, viss ir pārāk tiešs un konkrēts, bet uzrakstīts ar milzīgu šarmu. Viņš ir tipisks ESFP vai Napoleona tips. Pilnīgi katrā atmiņu stāstā tiek aprakstīts viņa ekstravertums un pat ļoti izteikts pedantiskums, viņa izsmalcinātais ģērbšanās stils un kārtība jebkur, kur viņš mitinājās. Tātad sensorā iezīme. Šis darbs ir procesā un pēc tā pabeigšanas, tiks izvietots sadaļā: “Iepazīsim ģēnijus!”
Savukārt franču rakstnieka Onorē de Balzaka tips ir izpētīts un ievietots sadalā: “Iepzīsim ģēnijus!” Viņš patiesi pieder pie šī INFP tipa. Es vēlos labot agrāk pielaistās kļūdas! Ja es to nedarīšu tad melošu pati sev. 

Jeseņins (Motivētājs) ir romantisks sapņotājs ar radošu iztēli, domās viegli spēj pārcelties no dzīves īstenības uz fantāziju pasauli. Jeseņina iedomu pasaule ir viņa dzīves jēgas un prieka avots. Patīk piedzīvojumu literatūra, fantastika, interesējas par bioenerģētiku, netradicionālo medicīnu, pasaules un cilvēces rašanos, par visumu, citplanētiešiem u.c. Tiecas uztvert jaunas teorijas. Viņš bieži kādu idealizē, iejūtas varoņu tēlos un izdzīvo viņu dzīvi. Viņam vienmēr nepieciešama kāda ideoloģija – sabrūkot vienai, meklē citu. Liriķa Motivētāja skatiens ir, kā vērsts nākotnē. Labi jūt notikumu attīstību, izmaiņas sabiedrībā vai cilvēkos. Izjūt labvēlīgas pārmaiņas, arī sevi, laika plūdumā.

Reizēm rodas iespaids, ka viņš sajūt kosmosa ietekmi, pēc visa uztvertā prot paredzēt notikumu gaitu. Spēj sajust tikko pamanāmus sabiedrības strāvojumus un brīdināt par to citus. Sajūt draudus, arī kādu liktenīgu notikumu tuvošanos. Diezgan pareizi spēj noteikt kādas darbības uzsākšanas brīdi. Sevišķi svarīgi tas ir neparedzamās vai bīstamās situācijās (tā puča laikā A.Gorbunovs – Jeseņins, diplomātiski vadīja valsti). Jeseņins reizēm pārāk brīvi izmanto gan savu, gan citu cilvēku laiku. Viņš neaizdomājas, ka tā var nepietikt, tādēļ nesteidzas. Rodas iespaids, ka viņam laika pietiks visam, šī iemesla dēļ, reizēm mēdz kavēt. Laiks ir relatīvs jēdziens! – viņš mēdz teikt.

Iztēles ainas viņam šķiet daudz saistošākas, kā ikdienas dzīve. Tic gaišākai, labākai nākotnei, arī citus mudina ticēt drīzām, labām pārmaiņām. Cenšas atbrīvoties no mokošām sajūtām, izvērtējot pagātnes kļūdas, nemēdz ilgi nožēlot un pārmest sev. Atceras notikumus, kas sagādājuši nepatīkamus pārdzīvojumus. Piesardzīgs, nemēdz atkārtot reiz pieļautās kļūdas. Liriķis Motivētājs uzskata, ka nākotnē vienmēr varēs iegūt ko labu. Bieži prāto, mēģina izzināt un izprast savas sajūtas un jūtas. Jeseņinam piemīt ekstrasensa talants. Labi izjūt citu spējas, ir tieksme visu idealizēt. Sniedz vērtīgus padomus, bet nemēģina piekļūt cilvēka iekšējai pasaulei. Spējīgs viest uzticību, lai cilvēks pats viņam atklāj savu būtību.

Sirsnīgs, lirisks, jūsmīgs un jūtīgs. INFP labā noskaņojumā ir laipns, izturas nepiespiesti, runā tikai patīkamo un iekaro apkārtējo simpātijas. Viņam piemīt humora izjūta, ir miermīlīgs un draudzīgs. Jūtas nedaudz pārspīlē, ja saskata nepieciešamību, prot tās teatralizēt. Smaida atkarībā no situācijas – ja nepieciešams augstprātīgi vai dabiski, kad pats to vēlas. Viņa seja ir kā spogulis, kas pasaka, ka tā ir nepieciešams uzvesties, vai viņš labi jūtas. Prot uzvesties atbilstoši situācijai. Nepanes nelabvēlīgu vidi un nesaskaņas, tādēļ cenšas radīt harmonisku gaisotni. No nepatīkamām sarunām un izskaidrošanās izvairās. Cenšas izturēties un izskatīties labvēlīgs, pretimnākošs, bet, bieži klausoties citu bēdu stāstos, jūtas noguris un izsmelts. Ārišķība un pārspīlēta jūtu izrādīšana viņam ir nepatīkama. Viņam nav svarīga dziļāka citu cilvēka dvēseles pētīšana un emocionālā izrādīšanās. Savu attieksmi neslēpj. Dabīgi izrāda patiku vai nepatiku, var raudāt vai dusmoties. Pamana samākslotu rīcību, melus. Labprātāk redz otra patiesu rīcību (lai arī rūgtu patiesību), nekā cilvēka noslēgšanos un klusēšanu. Trauksmains, bieži pārdzīvo uztraukumu un bailes, bet pārdzīvojumus slēpj. Viegli pakļaujas ietekmei, savaldzināšanai, iekārdināšanai, tādēļ viegli var piesavināties kaitīgus ieradumus.

Prot izteikt vēlmes tā, ka viņam ir grūti atteikt. Lai saņemtu apkārtējo atbalstu, prot radīt nepieciešamo noskaņojumu. Citu atbalsts viņu uzmundrina. Meistarīgi atrod katra sāpju punktu, vājo vietu. Izskatās saudzējams un neaizsargāts, tāpēc lielākoties veiksmīgi atrod aizbildni, kas rūpējas un aizsargā. Ja Jeseņins šādu atbalstu negūst, neapzināti var kļūt nevīžīgs, izklaidīgs, vienaldzīgs vai pārāk saspringts un strīdīgs. Jeseņinam spilgti izteiktas femininās – sievišķās iezīmes, viņam īpaši nepieciešams duālais papildinājums.

Necieš vienveidību, viņam nepieciešams gūt dažādus iespaidus. Saskata uz ko spējīgs katrs cilvēks, nevērtē viņu pēc ārējā izskata. Patīkams. Cenšas ģērbties smalki, saskaņoti. Viņa pieklājīgā izturēšanās atstāj patīkamu iespaidu. Necenšas izcelties, ja neizdodas parūpēties par savu izskatu. Kārtības uzturēšana mājās, ērtību un mājīguma radīšana prasa lielu piepūli. Īpašas grūtības sagādā, ja jārūpējas par vairākiem cilvēkiem. Ja sāk krāties nepadarītie darbi, viņš nezina ar ko sākt un nespēj visu paveikt, tad var kļūt vienaldzīgs un bezdarbīgs. Sīkumi viņu kaitina. Liriķim Motivētājam svarīgi just, ka nav zaudējis pievilcību, joprojām ir smalki, saskaņoti ģērbies, kā arī neatkarīgs darījumos.

Ievēro un ciena otra skaistuma izpratni un ieradumus, piemērojas tiem. Apbrīno tīrīgus, kārtīgus un pārliecinātus cilvēkus, labprāt uzklausa viņu ieteikumus. INFP nav nepieciešams, lai otrs viņam pielāgotos, tādēļ neuzspiež savu viedokli un neietekmē. Mīļu cilvēku labā spējīgs paveikt ļoti daudz, ļauj sevi vadīt un neuzskata to par iespaidošanu. Ja personīgā dzīve nav veiksmīgi sakārtota, sūdzas par veselības traucējumiem un pagurumu. Uzskata, ka citi ir vienaldzīgi un neuzmanīgi pret viņu. Ja ir mājīga vide, labvēlīgi apstākļi un draudzīga attieksme, tad Jeseņinam atjaunojas enerģija un viņš kļūst pašpārliecināts. Lai izprastu, kā iespējams uzlabot pašsajūtu, veselību un sadzīves apstākļus, viņam svarīgi to pārrunāt ar citiem cilvēkiem, vai atrast atbildi atbilstošā literatūrā. Ja ir pārliecināts par savu viedokli, tad to aizstāv. Necieš, ja citi traucē viņa sadzīvi un ērtības, ko pēc tam grūti atjaunot. Necieš, ja viņam negaidīti pieskaras sveši cilvēki. Cenšas ieturēt zināmu distanci.

Bieži mēdz noslēgt aprēķina laulības, tās viņam šķiet noturīgākas, kā savienība mīlestības vārdā. Tad viņš izdomā dažādus attaisnojumus, kas nepieciešami viņa dzīves veiksmīgam ritējumam – gan materiālā labklājība, gan partnera rakstura īpašības. Neskatoties uz to, liriķa Motivētāja privātā dzīve bieži ir neveiksmīga, jo viņš mēdz pieņemt vēlamo par esošo, un dzīvo ar psiholoģiski nesaderīgu partneri. Tomēr viņa dzīvē svarīgāka ir mīlestība, bet viņš slikti izprot šo jēdzienu.

Lai atgūtu spēkus un sakārtotu domas, Jeseņinam bieži ir nepieciešami pārdomu brīži. Diezgan ātri nogurst, tad kļūst lēnīgs un neizlēmīgs, mēdz darbus atlikt uz citu dienu. Liriķa Motivatora darbība ne vienmēr izskatās saprātīga. Lēmumu pieņemšanu bieži iespaido emocijas, tādēļ var pamest iesākto darbu un uzsākt jaunu, viņaprāt, aizrautīgāku nodarbošanos. INFP apzinās savas diplomāta spējas, toties negrib atzīt, ka uzņēmēja darbība nav atbilstoša viņa spējām un rakstura iezīmēm. Ar grūtībām kārto darījumus. Reizēm, kad apkārtējiem tas ļoti nepieciešams, un iepriekš ir zināms, ka viņš par to saņems pateicību, Jeseņins cenšas darboties, sasniedzot labus rezultātus. Nepadodas saimniecības darbi un ražošanas procesu vadīšana. Dzīvē bieži neīsteno daudzas ieceres. Neizprot kur mācīties, kur strādāt. Aizrādījumus un pārmetumus uztver ar aizvainojumu. Viņu kaitina situācijas, kad kādu konkrētu darbu no viņa gaida noteiktā laikā. Kļūst darbīgs, ja izprot, kā sasniegt mērķi, un savu lomu šajā darbā. Jeseņinam nepieciešams, lai kāds viņam šos jautājumus izskaidro.

Lai gan viņš vēlas darboties finanšu (skaitļu, ciparu un aprēķinu) jomā, tā ir viena no viņa vājākām spējām. Neraugoties uz to, ir novērots, ka daudzus Jeseņinus (īpaši sievietes), saista grāmatveža darbs. Neprot savus līdzekļus taupīt un turēt stingrā uzskaitē. Nauda viņam bieži mētājas visdažādākās vietās, kuras pats mēdz piemirst. Pirkumus lielākoties veic pēkšņas iedomas iespaidā, bet ne vienmēr tās ir noderīgas lietas.

Raksturīgi, ka mēdz taupīt un vākt dažādas, arī savu laiku nokalpojušas lietas, mēģina tās salabot vai uzlabot. Neizdodas atšķirt veco un nederīgo, šādas mantas uzkrājas viņa mājā un palīgtelpās. Kūtrums liedz darīt liekus darbus. Reizēm viņš redz, kas būtu jāpaveic, bet nepietiek enerģijas. Darbs tiek atlikts uz citu dienu, kas iespējams nepienāk nekad. Kādreiz pārdod kādu savu lietu un priecājas, jo uzskata, ka veicis veiksmīgu darījumu. Gadiem ritot, Jeseņins pats vairs nezina, kas īsti atrodams viņa miteklī.

Liriķim Motivatoram neveidojas attiecības ar tiem, kuri liek strādāt viņam nepieņemamā ritmā. Labi sadzīvo ar stipriem, izlēmīgiem, par sevi pārliecinātiem cilvēkiem, taču nepieļauj vardarbīgu iespaidošanu. Strīdos piekāpjas, ja pretiniekam ir pārliecinoši iebildumi. Bez stingras vadības atslābinās, kļūst juceklīgs un nevīžīgs. INFP intuīcija ļauj izprast lietu un parādību apslēpto būtību, bet vāji attīstītā loģika liedz pieņemt saprātīgus lēmumus. Šī psihes funkcija atrodas vājā kanālā, un tas ir iemesls, kādēļ Jeseņins ir viegli ietekmējams.

Darbā viņu iedvesmo precīza, skaidra, pamatota un pārliecinoša informācija. Nesakārtota un juceklīga vide, kā arī atbalsta trūkums, padara viņu grūtsirdīgu. Viņam piemīt zems pašvērtējums, neticība savām spējām. Citiem dzirdot, spējīgs par sevi izteikties: „Es nevaru, neesmu spējīgs!” Sliktākais tas, ka neticību saviem spēkiem viņš vārdiski izsaka arī saviem bērniem. Viņš mēdz teikt: „No tevis nekas nesanāks, tu esi vājš un nespēcīgs.” Neraugoties uz to, baidās izskatīties neapdāvināts, nenozīmīgs un nevajadzīgs. Jeseņinam nepieciešami apbalvojumi, uzslavas, dāvanas, kas apliecina viņa vērtību.

Jeseņina saderīgākie partneri: duālais Žukovs, aktivators – Maksims, mirāžas – Donkihots un pusduālais – Napoleons.