Štirlics – ESTJ loģiski sensorais ekstraverts17.07.2010

Rediģēts 19. aprilī 2024. g.  Ievietots atjaunināts Štirlica raksturojums no e – grāmatas: “Atrodi sevi!”

Sociālais pseidonīms: “Administrētājs”

         
Vjačeslavs Tihanovs                     Ērihs Marija Remarks

Pirmais kanāls ir visspēcīgākais – programmas, pamatvērtību, mērķu kanāls. Štirlicam tajā atrodas darbības loģika /  – lietišķā funkcija, saprtātīga resursu sadales, profesionālo spēju novērtēšanas funkcija. 
Psihes pirmais kanāls nosaka dzīves programmu, mērķus, iedzimtos talantus.

Štirlica kā pārrauga  arhetipa vadmotīvs Dzīvot nozīmē ievērot likumus, nodrošinot stabilitāti savā apkārtnē, rūpēties par sabiedrības saliedētību, izglītības un kultūras līmeņa attīstību un sociālo aizsardzību. Stingri turas uz zemes, spēj pārliecinoši un talantīgi vadīt, bet vājās intuīcijas dēļ, riskus neuzņemas.

 Galvenā dzīves vērtība ir kāpināt darba efektivitāti un kvalitāti ikvienam paveicamam darbam. Štrlics ir tas, kuram nepieciešams pamanīt problēmas sabiedrībā un tās novērst. Darbs viņa dzīvē ieņem galveno vietu, to viņš dara atbildīgi. Visa viņa darbība atbilst arhetipa pārrauga lomai.

Štirlics pieder pārvaldnieku klubam jebkurā darbavietā viņš iedibina noteiktu pārvaldes un uzraudzības sistēmu, kurā katram cilvēkam tiek paredzēti uzdevumi. Veiksmīgi izvēlas efektīvas darba metodes, kuras spēj nodrošināt drošus ienākumus. Ir prasīgs, stingri pārbauda produkcijas kvalitāti, uzrauga darba disciplīnu, termiņus un standarta ievērošanu. Kolektīvā rūpējas par stabilitāti, novēršot visu, kas traucē sekmīgi darboties. Viegli deleģē atbildību citiem, sastāda instrukcijas un amatu aprakstus. Pārraudzības talants viņam ir iedzimts, tādēļ  Administrētāja”  sociālā loma sabiedrībā ir ļoti atbilstīga viņa būtībai.

Štirlics labprātāk izvēlas darboties jau nodibinātā firmā kurā ir vidēji liels kolektīvs, kurā viņš saskata savu vietu. Retāk pievēršas individuālajai uzņēmējdarbībai.

 Jau no mazotnes izprot saprātīgas dzīves principus, kurus ievēro pats un strikti pieprasa ievērot pārējiem. Viņš ir pārliecināts, ka padarītam darbam atdeve jāsniedz ilgtermiņā. Parasti panāk augstu darba ražīgumu un kvalitatīvu izpildījumu, ātri saprot, ko darīt un kā rīkoties jebkurā situācijā. Cilvēkus izvērtē pēc profesionālām spējām, kompetences, neņemot vērā rekomendācijas. Uzskata, ka diploms nav apliecinājums iegūtai profesijai, ja darbinieks nespēj to attaisnot.

Štirlicam piemīt tieksme pilnveidoties, kas nepieciešams augsti kvalificētam profesionālim. Viņa darbības stils ir konservatīvs, pasaulei ap viņu jābūt nemainīgai, nepieļaujot nekādas novirzes. Viņa izstrādātie metodiskie norādījumi ātri kļūst kā norma plašai sabiedrībai. Viņš ieklausās citu cilvēku darba efektivitātes paaugstināšanas priekšlikumiem, veicina netradicionālu risinājumu ieviešanu.

Taktiķis skrupulozi plāno darbības secību, kuru realizācija paredzama īslaicīgā periodā. Darbu uzsākot, rūpīgi sagatavo vietu, instrumentus, nodrošina visu nepieciešamo, lai procesā nekas netraucētu. Pamanot, ka darbinieks ar uzdevumu netiek galā, izpilda to pats, piemetinot, ka tas ir izņēmums, bet ne norma. Ja viņu kaut kas neapmierina, pieprasa pārstrādāt. Štirlics uzskata, ka viņa vadītā kolektīvā no sliņķiem, nevīžīgiem, paviršiem un nenopietniem darbiniekiem jāatbrīvojas. Ciena tos, kas strādā ar tikpat lielu atdevi un profesionalitāti, kā viņš. Pat gadījumos, kad nav profesionāli izglītots, ātri izprot darba organizācijas principus, procesu pārvaldīšanu, novirzes no normas.

Štirlics regulāri ievāc darba procesam nepieciešamos datus, ir ļoti konkrēts un tiešs. Viņa leksikā nav tādu jēdzienu kā – aptuveni desmit metri, ap pusdienlaiku, bet gan skaidri un konkrēti – deviņi metri un astoņdesmit pieci centimetri, ierašanās tieši vienos, utt.

Štirlicam svarīgs viņa darba novērtējums, kā arī iespējas virzīties pa karjeras kāpnēm. Viņam raksturīga augsta sociālā atbildība, apzinās cilvēka vajadzības. Viņa prioritāte ir rūpēs par sociāli neaizsargātiem cilvēkiem sabiedrībā: pensionāriem, invalīdiem, bērniem, daudzbērnu ģimenēm, skolēniem, studentiem. Tieši šo dienestu pārraudzība viņam ir vispiemērotākā.

Štirlics uzskata, ka visiem jādalās savā profesionālajā pieredzē, Štirlica pieredzei var droši paļauties. Visa viņa sniegtā informācija ir pamatota un ticama. Nepārbaudītu informāciju, vai tādu, kas izraisa šaubas, Štirlics neizplata.

Štirlicam raksturīgs ekonomiskums, viņš ir taupīgs, nodrošina rezerves nākotnei. Reti iepirkumus izdara spontāni, mājās viņam nav nekā lieka, viss iegādātais tiek izmantots. Štirlics prot dzīvot savu līdzekļu ietvaros. Ja apstākļi paliek spiedīgi, vienmēr zina, kur nopelnīt. Viņš gādā, lai viņa māja būtu aprīkota ar visu sadzīvei nepieciešamo.

Otrais kanāls arī spēcīgs – radošais, instruments mērķu sasniegšanai. Štirlicam tajā atrodas sajūtu  sensorā , detalizēšanas, kvalitatīvas dzīves nodrošināšanas, procesu stabilizācijas funkcija. 
Psihes otrais kanāls nosaka veidu, kā cilvēks nodrošina mērķa īstenošanu.

Tiekšanās pēc varas nav Štirlica pašmērķis, taču, līdz maksimumam ceļ savus darba standartus. Nepieļauj, ja kāds viņam diktē noteikumus. Vadītājs, kurš prāta un praktiskuma ziņā Štirlicam šķiet vājāks, viņa vērtību kritērijos ir zemā pozīcijā. Darbojas operatīvi, ātri spēj pieņemt lēmumus. Štirlica darbības motivators ir  statuss sabiedrībā.

Sensorās funkcijas ietekmē, Štirlicam ir spēcīgi attīstītas piecas maņas: oža, redze, garša, dzirde un tauste, viņš sevišķi smalki sajūt apkārtējo pasauli un izprot lietu kārtību. Viņš ātri izprot, kas pietrūkst kopskatā, lai apkārtne izskatītos estētiska, acīm tīkama un radītu komfortu cilvēkam.

Viņš detalizēti redz telpu, tās ģeometrisko struktūru. Tā viņa uztverē ir sadalīta noteiktās zonās, kuras kalpo noteiktam uzdevumam. Stingri regulē ne tikai teritoriju, bet arī viņam piederošo mantu neaizskaramību. Katra lieta viņam ir vērtība, kuru saudzē un kopj, lai tā nenolietotos priekšlaicīgi. Viņaprāt, tikai tad no cilvēka drīkst prasīt atbildību par darbu, ja viņš strādā sakoptā un komfortablā darba vidē, kurā nekas netraucē kvalitatīvi pildīt pienākumus. No saviem standartiem neatkāpjas, tieši tāpēc gan viņa padarītos, gan viņa vadībā izpildītos darbus nenākas pārstrādāt.

Sajūtu apmierināšanai viņam nepieciešams izbaudīt dažādas garšas un tās ik pa laikam mainīt. Azartiski degustē dažādus ēdienus, bieži pats rada jaunas ēdienu receptes. Sevišķi rūpīgi izraugās ekoloģiski tīrus produktus. Aprēķina nepieciešamo produktu daudzumu, lai nekas nepaliktu pāri. Viņam svarīgs galda estētiskais noformējums.

Savā apkārtnē rada sakoptu vidi, regulāri rūpējas par tīrību, gaumīgu mājokļa iekārtošanu. Tikpat svarīgs viņam ir apkārtējo cilvēku ārējā izskata akurātums, uzskata, ka cilvēka āriene skaidri norāda par iekšējo saturu.

Fiziski izturīgs, nemēdz žēloties par savu veselību, pašsajūtu, nedz par dzīvi. Bieži nodarbojas ar sportu, norūdās profilaktiskos nolūkos. Citiem palīdzību nelūdz, arī ar savām personīgas dabas problēmām neuzbāžas. Necieš apmeklēt ārstus. tāpēc visbiežāk ārstējas pats. Nemīl pasīvo atpūtu, ir cilvēks, kurš pat atpūtas laikā atrod kaut kādu aktīvu nodarbošanos. Viņam nepieciešamas fiziskās kustības. Neskatoties uz to, iedala laiku atpūtai.

Štirlics pārāk uzmācīgi, pēc viņa domām atbildīgi rūpējas par savu tuvinieku dzīvi, viņam ir ļoti svarīgi zināt, kur katrs atrodas, ar ko nodarbojas un kas ar viņiem notiek. Pieprasa atskaitīties. 

Trešais kanāls ir vājš – problēmu un šaubu izraisošais kanāls. Štirlicam tajā atrodas emociju ētika – 
vāja publiskā viedokļa paušanas, kolektīva gaisotnes sajušanas funkcija.
Trešais kanāls atspoguļo grūtības, kuras cilvēks saviem spēkiem pārvarēt nespēj.

Štirlics izjūt problēmas un neveiklību saskarsmes veidošanā, kaut arī vēlas saglabāt līdzsvaru. Štirlicam piemīt vāja empātija, ar grūtībām iejūtas otra cilvēka jūtu pasaulē, neizprot, kā runāt, lai neaizvainotu. 

Īpaši piesardzīgs gadījumos, kad nākas tikties ar pārāk emocionāli uzlādētiem cilvēkiem. Savu neveiklību slēpjot, mēdz jokot, taču viņa joki dažkārt ir aizvainojoši.

Ja saskarsme nenorit kā gaidīts, aktivizējas Štirlica holēriskais temperaments, kura ietekmē viņš var uzliesmot. Domstarpību gadījumos piekāpjas ar grūtībām, arī piedošanu lūdz ar grūtībām. Negatīvists, ilgi  dusmojas, nezina, kā atbrīvoties no spriedzes. Gadās, ka sava tiešuma dēļ zaudē draugus, samezglo attiecības ar kolēģiem. Lai nerastos attiecību samezglojumi darba vietā, Štirlics piesargās no nejaušībām.

Grūti atveras nepazīstamiem cilvēkiem, lai pieņemtu lēmumu, vai viņam nepieciešama jaunu kontaktu dibināšana, sākotnēji ievēro distanci. Štirlics cilvēkus spēj vērtēt tikai gadījumos, ja ir ieguvis objektīvu informāciju. Iepazīstoties bieži, uzdod jautājumu ķēdes. Ar pazīstamiem un tuviem cilvēkiem ir uzmanīgs un saprotošs, prot uzturēt lietišķas sarunas.

Štirlics nav tas, kurš spēj risināt cilvēku attiecību problēmas. Kā vadītājam, viņam piemīt talants izrīkot cilvēkus līdz brīdim, kamēr nerodas saskarsmes problēmas. Viņš ilgi svārstās situācijās, kad jāpieņem emocionālas vai ētiskas dabas lēmumi, tāpēc bieži ir diskomfortā ar sevi.

Novērots, ka Štirlica sieviete mēģina kliedēt saskarsmes diskomfortu, koķetējot, kas viņai visbiežāk sanāk vulgāri. Jau iepazīšanās sākumā viņa nekautrējas uzsvērt partnera materiālo stāvokli. Skolas un studiju gados Štirlica sieviete labāk jūtas ar zēniem, nekā ar meitenēm. Ne jau velti viņa dažkārt tiek nosaukta par čomu.

Par mīlestības tēmām runā nelabprāt. Nepieļauj, ka ļaunprātīgi tiek izmantota viņa uzticība. Štirlica vīrietis attiecībās mācās kļūt galants, ko parasti apgūst, sasniedzot briedumu. Viņam svarīgi izjust mīlestību, dzirdēt uzticību apliecinošus vārdus, kurus pats partnerim izsaka reti un ar grūtībām. Ar grūtībām apzinās, kā izrādīt attiecību siltumu, kā panākt patīkamu gaisotni.

Emocionāliem pārsteigumiem Štirlics nav gatavs, viņam nepieciešama korekta līdzcilvēku attieksme, lai nesamulstu kritiskos brīžos, jo ir stresa nenoturīgs. Gadījumos, kad ir pārliecināts par savu taisnību, iebildumus izsaka samērā kategoriski, nejūtot, ka kādu ir aizvainojis. Viņam nav pieņemams tiešums un uzbāzīga uzvedība, jo instinktīvi sagaida tikpat piesardzīgu un neuzkrītošu komunicēšanas stilu, kāds piemīt viņa duālajam Dostojevskim. Štirlics pēc gendērās lomas pieder vīrišķam tipam, tas rada par viņu diezgan šerpa cilvēka iespaidu, īpaši skarbums pamanāms sievietēm, no kurām tiek gaidīta maiga un mīlīga attieksme. 

Štirlica runīgums neatsedz viņa raksturu, dzīves laikā viņš var palikt mīkla saviem tuviniekiem. Viņam ir nepieņemami dalītie personīgas dabas jautājumos. Piederība aristokrātu klubam neļauj zemoties citu priekšā. Savā apkārtnē nejūtot attiecību harmoniju, var norobežoties, ar grūtībām atgūst līdzsvaru. Uzskata, ka atrasties vientulībā dažkārt ir normāli, ja vien darbs virzās uz priekšu.

Ceturtais kanāls visvājākais-mobilizējošais, kompleksu, neveiksmju kanāls. Štirlicam tajā atrodas laika intuīcija * -vīzijas funkcija, vāja nākotnes notikumu prognozes apjaušana, draudu nojaušana, pagātnes kļūdu kritikas funkcija. 
Psihes ceturtajā kanālā cilvēks pastāvīgi meklē aizstāvību.

Jauninājumus un precizējumus faktos uztver ar skepsi un aizdomām, vispirms to pamatīgi analizē. Neskaidrību gadījos viņš reti saka: Paskaidrojiet man!, drīzāk: Parādiet man!” Citiem skaidrojot, viņš uzsver: To dara tā! Viņš vienmēr pieprasa skaidru un konkrētu informācijas izklāstu, norobežojas no hipotēzēm.

Regulārs laika deficīts ir Štirlica lielākā problēma, jo visu, ko viņš ieplānojis, nav iespējams paveikt divdesmit četrās diennakts stundās. Daļēji viņa laiks tērējas, lai nodrošinātu savas augstās prasības. Turklāt pusceļā darbu nepamet. Uz tikšanos Štirlics ierodas savlaicīgi, drīzāk ar laika rezervi, reti kavē, tāpat viņš necieš, ja uz norunāto tikšanos kavē citi.

Neizprot, kad kolektīvā vai ģimenē briest konflikta situācijas, nespēj prognozēt, pie kā novedīs emocionālie uzliesmojumi. Tādās situācijās ir bezspēcīgs, drīzāk pastiprina vai saasina konfliktu, nekā atrisina. Viņam ir tikai divi risinājuma varianti – aizslīdēt no neveiklās situācijas, vai risināt tās ar samērā stingrām metodēm. Saudzīgāku alternatīvu viņš nemaz nespēj izprast.

Štirlicam nepiemīt tieksme dzīvot sapņu pasaulē, fantazēt par kaut ko netveramu, viņš neatraujas no reālās pasaules, to uztver konkrēti. Paļaujas uz savām sen pārbaudītām metodēm. Gadās, ka savas piesardzības dēļ kaut ko palaidis garām.

Štirlics spētu dzīvē sasniegt daudz augstākas virsotnes, bet viņš neuzņemas riskēt, nespēj noticēt savām spējām, nespēj reaģēt negaidītu pavērsienu gadījumos. Atturas uzņemties atbildību, lai vadītu svarīgus posteņus, kaut gan viņa rīcības un domāšanas veids var kalpot kā sabiedrības balsts un irņrmt augstus amatus valstī. 

Štirlicam blakus nepieciešams partneris, kurš palīdz izprast citus, prognozēt attiecību pavērsienus, saskatīt viņa radošo potenciālu, sniegt prognozes nākotnei, un spējīgs domāt stratēģiski. Štirlica izaugsmi veicina viņa duālais Dostojevskis un aktivators Hakslijs.

Štirlica ārējās pazīmes

Štirlicam, līdzīgi kā Maksimam, raksturīga stalta armijnieka gaita un figūra, kura visbiežāk ir blīva, taisniem pleciem, muskuļi un tauki vienmērīgi izvietojušos, parasti neapaug ar lieku tauku kārtu.  Štirlics stabili stāv uz zemes No Maksima viņš atšķiras ar pamanāmu nemieru, pat nervozitāti, straujām un saspringtām kustībām. Kakla daļā vāja lokanība. Psihosofiskā tipa ietekmē var sastapt arī pilnīgas miesasbūves Štirlicu.

Štirlica seja ir iegarena, ovāla, bet reti trapecveidīga, visbiežāk plata piere, dažiem novērots masīvs deguns. Acis dzīvīgas, skatiens stingri vērsts partnera sejā, runājot, kustās uzacu loki. Grūti atbrīvo sejas muskuļus, tādēļ tā bieži izskatās barga. Taču atšķirībā no Maksima, samērā viegli spēj pasmaidīt, kaut gan to nedara bieži.

Dikcija skaidra, runā droši, balss tembrs rupjš, vīrišķīgs, arī daļai sieviešu. Bieži iekarst garos monologos, to pavada dzīvi žesti, visbiežāk ar vienu roku, otru pieturot, piemēram, pie galda. Žesta atvēziens plašs. Rokas spiediens stingrs, plauksta vidēji plata, pirksti nav sevišķi gari, bet slaidi. Sasveicinoties, sniedz pārliecinošu rokasspiedienu, stingri aptverot, partnera plaukstu. 
Stingri ievēro higiēnu, regulāri tīra zobus un apmeklē stomatologu, Štirlicam nav novērota bezzobaina mute.

Štirlica sieviete

Štirlicas sejā gandrīz nav manāmas emocijas, visbiežāk lietišķais dežūrsmaids. Pēc ārējā izskata atšķiras ar klasisko un lietišķi ģērbšanās stilu, kurš liecina, ka viņa ir darījumu sieviete. Viņas tērpi parasti darināti no kvalitatīva materiāla, arī cenas ziņā tie nav no lētajiem. Tērps sastāv no dažiem komponentiem. Tērpu papildina ar aksesuāriem, rotas lietām, kuras ir no cēlmetāla, gaumīgi pieskaņotas. Izvēlas dārgu kosmētiku. 

 

 

 

 

 

Raksturīgi, ka sievietei garderobē nekrājas milzīgi tērpu kalni, viņa vienu apģērba komplektu var nēsāt diezgan ilgu laika periodu, taču tas būs akurāts, kopts un vienmēr tīrs., nolietojums nav manāms. Viņa labi apzinās, kādos gadījumos katrs tērps nēsājams. Štirlicas garderobē nav arī izteikti sievišķīgu, plandošu tērpu.

Šodienas Štirlica ir daudz izšķērdīgāka. Taču no viņas vienmēr vējo svaigums. Apavus izvēlas ar vidēji augstu papēdi, taču elegantus. Ģērbšanās stilu maina ar grūtībām. Štirlica neprot koķetēt, ārējais izskats liecina, ka viņa pret pretējo dzimumu ir vēsa un atturīga. Frizūra ir konkrēta, var pat būt senatnīga, kuru dzīves laikā gandrīz nemaina. Mati vienmēr kopti, svaigi izmazgāti, tajos ieveidota frizūra. Bet šodienas kultūrā ir vienveidīgs visiem tipiem stils, kuram daļa Štirlicas pielāgojas.

Štirlica vīrietis

Štirlicu viegli var atpazīt pēc viņa drošās, pārliecinošās, kā armijnieka staltās gaitas un stājas. Štirlica dabā nav pieņemams bāzt rokas kabatās. Sejas līnijas simetriski veidotas, nav izvirzījumi uz āru, skats stingrs, konkrēts.
Atbilstoši savai stājai, izvēlās solīdo ierēdņa uzvalku, pirmā svaiguma kreklu, neizvairās nesāt arī kaklasaites. Krāsu ziņā priekšroku dod sulīgiem zaļiem, violetiem, bet ne spilgtiem toņiem. Taču ikdienas gaitās Štirlics mīl iziet brīvā stila apģērbā, džemperos, džinsās.

 

Gandrīz obligāts priekšnosacījums, sekot regulārai matu apgriešanai. Nav novērots, ka Štirlics staigātu noaugušiem, nemazgātiem matiem, Bārdu neataudzē, retos gadījumos ataudzē ūsas. Stingri ievēro higiēnu, nestaigā ar bezzobainu muti, rūpējaas, lai tie būrtu savlaicīgi salaboti. 

 

 

 

 

 

Apavus izvēlas elegantums un dārgus. Ne īpaši iecienīts Štirlicam ir sportiskais stils, ja nēsā džinsas, tad botas, pie tām izvēlās elegantas ar plānu zoli. Štirlics rūpīgi piedomā par savu tualeti, regulāri skujās, lieto losjonus, dārgas smaržas. Ķermeņa tīrība ir viens no labsajūtu priekšnosacījumiem, ko viņš piekopj.

Štirlicam svarīgi ir aksesuāri, kuri ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, dārgi pulksteņi, rokas somiņa, pildspalva, bieži arī aproču pogas, telefons.

Piebilde
Katra socioniskā tipa apraksts nav jāuztver kā dogma. Kaut arī sociotips dzīves laikā nemanās, taču apskatīt tikai klaju sociotipa aprakstu, nesasaistot ar psihosofisko aprakstu, būtu neobjektīvi. Katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi. Tā ietekmē krasi var mainīties sociotipa ķermeņa apjoms, ģērbšanās tendences, ēšanas ieradumi, vēlme pēc mantiskuma, tikumi, drosme uzstāties sabiedrībā. 

Psihosofiskais tips norāda uz cilvēka enerģijas krājumiem, enerģijas atgūšanas veidu, viņa garīgumu, emocionālo noturību, fizisko spēku, un spēju veikt loģiskos pamatojums. Atšķirīgākais ir tas, ka ikviens sociotips var būt dominējošs, ja viņam ir spēcīgi attīstīta psihosofiskā griba “W”, ja tā atrodas 1. kanālā.

Štirlica raksturojums ievietots no V.L. Miķelsones 2023. gada izdotās elektroniskās grāmatas: “Atrodi sevi!” To vari iegādāties J.Rozes e-grāmatas, cena 15 Eiro. https://www.janisroze.lv/lv/jra-e-gramatas/citas-e-gramatas/atrodi-sevi-e-gramata.html