Kolosāls instruments sevis izzināšanā!29.10.2019

Mēs piedāvājam oriģinālu algoritmu, ar kura palīdzību radīsies iespēja vieglāk katram nonākt pie socioniskā tipa kā arī uzzināt daudz ko vairāk par sevi. Aizpildīt algoritmu par citu, jums vēlamo cilvēku, nav ieteicams. Mēs parasti otru redzams savādāk, kā viņš sevi izjūt pats. 

Izveidotajā modelī ir savietotas pilnīgi visas iezīmes, kuras piemīt tipam. Viņas visas ir aprakstītas gan Socionikas Vārdnīcā, gan Socionikas Pamati, aprakstos par kvadrām, jeb grāmatā “Atrodi sevi!” 

Ieteikums vispirms sākt ar četru pamatiezīmju atrašanu.
1
) Lai noteiktu savu socionisko tipu, vispirms ir jāsaprot, ko katra dihotoma nozīmē, kā to cilvēkā atpazīt. Tāpēc ieteikums iepazīties ar sadaļu Raksturu iezīmju pāris – dihatomija.

Piemēram, Tu sevi esi atpazinis – ekstraverts.  Apaļajos rimbulīšos parādās 8 ekstravertie, 4 tumšajā (loģiskie), un 4 gaišajā (ētiskie) krāsā. Tad vēlreiz izlasi Socionikas vārdnīcā aprakstu par ekstraverto vai intraverto un pārliecinies, vai apraksts atbilst Tev. Tātad no 16 sociotipiem tev palikuši 8.
Tālāk atzīmē ētisko, jo gan intravertajā, gan ekstravertajā pusē katrā ir tikai 4 ētiskie tipi. Un atkal izlasi aprakstu par ētisko tipu. Ja tas neatbilst, tad varbūt  Tava prioritāte pieder loģiskajam tipam. 
Turpmāk atzīmē sensoro  vai intuitīvo lodziņu. Un izlasi aprakstu. Pēdējā iezīme racionalitāte vai iracionalitāte izšķirs vai Tu esi Napoloeona vai Igo tips. 
Beidzot atzīmē pēdējo aplīti, ja iedegas racionālais lodziņš, tātad tu esi – Igo tips.
Ko darīt tālāk? Izlasi Igo raksturojumu. Ja tas atbilst vismaz par 75- 80 %, Tavs tips noteikts pareizi.
Bet, ja šaubies, tad process jāatkārto vēlreiz. 

Ja Tu vēlies uzzināt plašāku informāciju par sevi, turpini atzīmēt tur, kur paliki. Atzīmē, piemēram, aristokrāts/demokrāts, ja neizgaismojas neviens lodziņš, tad tu nepiederi aristokrātu kvadrai, bet piederēsi demokrātu kvadrai.

Turpini atzīmēt visus iezīmju pārus, un atzīmē uz atsevišķas lapiņas tos, kuri izgaismojas. Kad esi izlasījis Igo tipu, uzzini vēl kaut ko par sevi. Tātad Tu esi:

positivists;
– ietiepīgais;- piesardzīgais;
– sarunā monologs;
– dinamiķis;
– konstruktīvais;
– taktiķis;
– apdomīgais;
-subjektīvisms;
-rezultatīvais.
Tava dominējošā funkcija ir melnā E, jeb publiskā viedokļa paušanas ētika,
baltā sensorā S – vai detalizācijas, procesu stabilizēšanas sensorā funkcija;
Tu piederi “Alfa kvadrai”;
Tu esi kaislīgais;
Tev profesionālā jomā svarīgs prestižs;
Tava sabiedriskā joma ir sociālā. Šīs visas iezīmes aprakstītas Reiņina pazīmēs. 

Lūk, cik daudz Tu esi uzzinājis par sevi! Maini valodu uzklikšķinot uz sarkanā zobratiņa!