Vērojumu anketa – nosaki sociotipu bērnam!12.05.2024

Vērojumu ankete. Tavs bērns. 

Bērna vārds, ______________ pilni gadi____

 Bērna raksturs iedzimst, bet tas vēl nav nobriedis, tikai pamazām nostiprinās, mērķtiecīgi to pārveidot nav iespējams! Taču rakstura pamata iezīmes ir pamanāmas jau no mazotnes. Pilnīgi clvēka raksturs nostiprinās līdz 25 gadiem.

Izkopē šo tabulu!

1. Iezīmju pāris

 

3. Iezīmju pāris

Introversija (I) 

Ekstraversija (E)      

 

Loģika (T) P  L 

Ētika (F) E R        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

Kopā

 

Kopā

Kopā  

 

2. Iezīmju pāris

 

4. Iezīmju pāris

Intuīcija (N) I T 

Sensorika(S)F S 

 

Racionalitāte (J) 

Iracionalitāte (P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

Kopā

 

Kopā

Kopā

Vēro savu bērnu ilgākā laika posmā, vismaz 7 reizes lodziņos atzīmē vērojumu – Jā! Nē!

1. Ja bērns lielāko tiesu ir kluss, labprāt spēlējas viens, kautrējas svešu cilvēku klātbūtnē, ciemojoties, kautrējas iekļauties grupā, tad visticamāk, viņš ir introverts I. Bet dažu dienu Tev šķiet, ka viņš izrāda ekstravertās E iezīmes, pārsvarā ir skaļš, drošs, nekautrējas no svešiem cilvēkiem. Ekstraverts bērns ir prasīgāks, uzstājīgāks, tīko pēc sabiedrības, vēlas ciemoties, vai aicināt draugus pie sevis.

2. Vēro, kā bērns kārto savas spēļlietas, apģērbu, vai viņam tieksme visu pamest, puņķus noslaucīt piedurknē, tad viņš visdrīzāk ir intuitīvais N. Intuīts daudz prātuļo, fantazē, neapslāpē to!  Bet sensoram S bērnam ir tieksme visu sakārtot, nolikt vietā, uztraucas par netīru apģērbu, iztrūkušu podziņu, viņu traucē tekošs deguns. Sensorais spriež par reālām, konkrētām lietām, viņa vēlmes saistās ar kaut konkrētu. Bet citu dienu Tu pamani kaut ko atšķirīgu, tādēļ vērojumi jāveic ilgākā laika posmā. Konstatējumi var mainīties.
3. Vēro, ar kādām rotaļlietām bērns labprātāk spēlējas (neatkarīgi no dzimuma) – lelles, dakterus, lupatiņas, ziedi, (arī zēns), tad varētu atzīmi veikt pie ētiskā F. Ētiskie bērni ir mīlīgi, iejūtīgi, spēj lūgt piedošanu, ir greizsirdīgi. Citam labprāt kaut ko dāvina. Bet, ja bērns labprāt virtuves atvilktnēs meklē karotes, bļodas, āmuru, dzen naglas, drāž koku, gatavo šaujamos, (arī meitene), tad atzīmē loģisko T. Loģiskie bērni aizraujas ar mantu mainīšanu, (izdevīgums nākotnē), attiecībās samērā nežēlīgi (arī pret dzīvniekiem), nav mīlīgi, ar grūtībām lūdz piedošanu, sargā savas mantas (īpašumu).   

4. Iracionāls vai racionāls būs grūtāk pamanīt bērnā. Racionālie J bērni dusmojas, ja viņus pārtrauc darbībā, var pamanīt, ka viņi vēlas zināt, kas notiks rīt un citas dienas. Dusmojas un atceras to, ka solītais netiek pildīts. Irracionālie P bērni paši labprāt pamet iesākto, jo ātri apnīk, vai arī kāds notikums pārtrauc viņa darbošanos, un viņš to pamet. Viegli pakļaujas dienaskārtības maiņai, viegli piedot apsolītā neizpildīšanu.
Piemēram, Tev sanāca –
1. pārī: I – 2, E – 5;
2. pārī: S – 6, N – 1;
3. pārī: T- 2, F – 5;
4. pārī:   P – 5, J – 2
Katrā pārī atzīmē dominējošo pusi, kurā ieguvi vairāk
Raugies sociotipu tabulā un atrodi pseidonīmu _________________

Piemērā sanāk ESFP – tas ir tipa zinātniskais nosaukums, kuru lieto visā pasaulē. Paraugā sanāca – Napoleons (Aušras pseidonīms)Virzītājs (sociālais pseidonīms).

Lasi iegūto raksturojumu! Bet Tu, kā vecāks, nevari būt īsti pārliecināts, vai būsi tipu noteicis pareizi. Visbiežāk vecākiem ir tendence uzspiest bērnam savu tipu. Ja Tu bērnu izjautā, neuzspied savu skatījumu, brīvā gaisotnē uzklausi viņu! Biežāk bērni neiedzimst vecāku tipā, bet var būt pilnīgi citā. 

Plašāk par socioniskā tipa noteikšanu bērnam lasi rakstā!

Esmu vērojusi bērnus jau šūpulī esam. Konstatēju, ka loģiskie bērni raud neilgi un apklust pēkšņi. Ētiskie bērnu raud ilgi, līdz histērijai, jo gaida, lai viņu samīļo, vai apmierina vēlmes. Intuitīvie bērni nav tik kaprīzi, ja ir sačurājuši autiņos, bet sensorie uzreiz raudot izsaka neapmierinātību.  

Lai izprastu, kā Tev vai vairākiem Taviem bērniem veidojas savstarpējās attiecības, socioniskais tips jānosaka visiem. Saderības tabulā atspoguļoti dažādi  savstarpējo attiecību modeļi.