Pamēģini noteikt savu psihosofisko tipu pats (pati)!18.04.2019

Galvenās iezīmes nosakot psihosofisko tipu

  • Psihotips ļoti lielā mērā ir saistīts ar cilvēka ārējām pazīmēm un miesas būves tendencēm. Viena psihotipa pārstāvjiem ir vienots ārēju pazīmju komplekss, tieši tādēļ viena psihotipa pārstāvji ir gandrīz vienādi, pat ja to socioniskie tipi ir dažādi. Ārējo pazīmju vienādība ieraugāma gan sejā, gan ķermeņa uzbūvē, gan viņa dabīgās, nepiespiestās enerģijas krājumos.
  • Psihosofija apgalvo, ka cilvēka psihotips dzīves laikā paliek nemainīgs. Zināšanas un pieredze ikvienam cilvēkam ļauj sasniegt atbilstību sabiedrības prasībām, taču virtuozitāte, neatkarība un radošums ir lielā mērā atkarīgs no psihotipa. Tāpēc katra cilvēka profesionālie panākumi ir saistāmi ar viņa spēcīgajām dzīves prioritātēm.
  • Psihotips atklājas dažādos veidos, vispirms valodā. Cilvēka galvenā dzīves prioritāte ir ļoti nozīmīga, tādēļ katrs gluži neapzināti komunicē ar to. Cilvēka komunikācija parādās nepiespiesti un dabīgi. Galveno dzīves prioritāti raksturo tas, ka cilvēks šajā aspektā nebaidās būt patiess, atklāts, spēj atzīt kļūdas, uzņemties atbildību par saviem vārdiem un rīcību. Savukārt meli liecina par vājāku dzīves prioritāšu darbību (parasti to funkcijas atrodas 3. un 4. kanālā), jo tajās atbildības uzņemšanās ir problemātiska.

Jau esam apskatījuši četras psihosofiskos faktorus, katru četros dažādos kanālos. To stiprums atkarīgs no kanāla, kurā tas atrodas. Katrā faktorā ietilps seši psihosofiskie tipi, atpazīstamības labad, tie iekrāsoti atšķirīgās krāsās (kā psihosofisko tipu tabulā).

Lai saprastu, kā noteikt savu psihosofisko tipu, rīkojas šādi:

Izveido uz papīra vai datorā četrus kanālu lodziņus, kā atspoguļots zīmējumā.

1. kanāls

2. kanāls

“W Muižnieks”

3. kanāls 4. kanāls

1. Vispirms atrodi savu prioritāti Gribas faktorā, lasot aprakstus 1.; 2.; 3.; 4. kanālā. Tikai katrs pats spēj izvērtēt, vai viņš ir Cars, Muižnieks, Mietpilsonis vai Dzimtcilvēks. Šajos minētajos nosaukumos autors Afanasjevs ietvēris zināmu jēgu, taču iesākumā neietekmējies no viņiem. 
Pieņemsim, ka Tu, lasot Gribas četru kanālu aprakstu, sevi atpazini 2. Gribā – “W”, tad kanāla 2. lodziņā ieraksti burtu W un nosaukumu “Muižnieks”.

2. Līdzīgi dari arī ar pārējiem faktoru aprakstiem. Lasi visus!

Ja Emocijas faktorā Tu sevi atpazīsti 4. kanāla Viedā” aprakstā, tad ieraksti “E” burtu un pseidonīmu “Viedais”4. kanāla lodziņā.

1. kanāls

2. kanāls

W/Muižnieks

3. kanāls

4. kanāls

E/Viedais

3. Pieņemsim, ka Fizikas faktorā tev atbilst 3. kanāla – Pacifista” apraksts. Ieraksti burtu P” un pseidonīmu “Pacifists” 3. kanāla lodziņā.

1. kanāls

2. kanāls

W/Muižnieks

3. kanāls

P/Pacifists

4. kanāls

E/Viedais

4. Pieņemsim, ka Loģikas faktorā tev vislabāk atbilst 1. kanāla Dogmatiķa” apraksts. Ieraksti burtu L” un pseidonīmu “Dogmatiķis” 1. kanāla lodziņā.

1. kanāls

L. Dogmatiķis

2. kanāls

W Muižnieks

3. kanāls

Pacifists

4. kanāls

E Viedais

Lūk! Tu esi ieguvis psihosofiskā tipa zinātnisko nosaukumu – LWPE, un katras psihes funkcija atsevišķu aprakstu. Lasi Raksturojumu!

Ielāgo!

Tikai viens no četriem aspektiem W; E; P; L drīkst ieņemt noteiktu un tikai vienu kanālu. Vienā kanālā aspekti nedrīkst dubultoties, nedz arī neviens lodziņš nedrīkst palikt tukšs.

Ja Tev, piemēram, sanāk, ka gan L loģikas, gan W gribas aspekta raksturojums atbilst 1. kanāla aprakstam, tad Tu kaut kur būsi kļūdījies. Pārlasi vēlreiz šos divus aspektus, lai samazinātu vai palielinātu punktu skaitu. Savādāk Tu tipa raksturojumu neiegūsi. Visticamāk, ka tev būs aspekti jāsamaina vietām.

Šādi nedrīkst būt! Jo dubultoties nedrīkst! Jābūt aizpildītiem visiem kanāliem! 

1. kanāls 
L Dogmatiķis
W Muižnieks
KĻŪDA! Nedrīkst dubultoties!

2. kanāls

?Nepareizi!

3. kanāls

P
Pacifists

4. kanāls

E
Viedais

5. Skaties psihosofisko tipu tabulā, Tu sevi atradīsi starp 6 dzeltenajiem 1. loģikas tipiem. Meklē iegūto burtu secību! Šinī gadījumā tas ir Lao-dzi. Psihosofiskais tips noteikts pareizi tad, ja gandrīz par 95 % atbilst raksturojums. Ja neatbilst, jāpārskata atbilstība vēlreiz, jeb vari griezties biedrībā Socionika, pie speciālista.

Mājaslapām ir ievietoti visi 24 psihosofisko tipu raksturojumi.

Ja psihotipu ir noteicis tavs draugs, kolēģis vai jebkurš, tu vari apskatīties, kāda saderība (izteikta ballēs) ir starp jums. Saderības tabulas ir ievietotas pie katra tipa raksturojuma.