Psihosofisko tipu saderības tabulas19.02.2021

Mājaslapas, apmeklētāj!
Tiklīdz Tu esi atradis piederību psihosofiskajam tipam, Tev droši vien svarīgi būs saprast, ko ar to būsi ieguvis. Tātad svarīgi saprast:

  • kādas veidosies attiecības ar līdzcilvēkiem?  (visiem 24 psihosofiskiem tipiem).
  • kāds ir Tavs darbības virziens, kurā gūsi panākumus? (profesija, arods). Īpaši tas svarīgs tiem, kuru vēlas uzsākt studijas augstskolā.  Taču ne mazums ir tādi, kurus neapmierina pašreizējā profesija, tie var uzsākt papildus studijas. 

Līdzīgi kā socionikā, arī psihosofijā, ņemot vērā zināmas likumsakarības, ir iespējams izveidot saderības tabulu.  Konkrētāk viss aprakstīts ievadā: “Starptipu attiecības psihosofijā”. 

Šeit vēlreiz ievietoju tabulu, lai Tu, lasītāj, saprastu, kurā mirklī sākas attiecības starp diviem cilvēkiem (tipiem). Un atceries, ja kopā satikušies trīs un vairāki cilvēki,  viņus nesasita attiecības starp tipiem, jo tā jau skaitās mazā grupa. Tādos gadījumos arī savstarpējo attiecību koeficients neatbildīs izskaitļotajiem.  Dažos gadījumos grupā attiecības uzlabojas, bet citos pasliktinās. 

Psihosofijā ir izdalīti 24 tipi, varētu šķist, ka iespējams izdalīt tikpat daudz starptipu attiecību veidu. Taču pēc pašreizējiem funkciju mijiedarbības pētījumiem izdalīti un aprakstīti tikai 10 dažādi attiecību scenāriji. 

Kā socionikā, tā arī psihosofijā attiecības starp psihosofiskiem  tipiem tiek iedalītas vairākās grupās. Visstabilākās un perspektīvākās attiecības veidojas ar partneri savā kvadrā, tad ar partneri no blakus kvadrām un visbeidzot smagās, graujošās un bezperspektīvās attiecībās veidojas ar partneri no pilnīgi pretējās vai diagonālās kvadras. Papēti ievietoto zīmējumu!
Taču, vispirms svarīgi, lai partneri būtu saderīgi pēc socionikas un tikai tad pēc psihosofijas.  

 

 

 

 

 

Kā noteikt psihosofisko tipu – lasi sadaļā, kurā tas ir aprakstīts!

Uzklikini uz sava raksturojuma un izlasi to! Un, ja tavs partneris, kolēģis vai ģimenes loceklis arī zina savu tipu, ielūkojies tabulā un uzzini, kāda ir saderība ar viņu! 
Psihosofisko tipu saderības tabulas ir ievietotas pie katra psihosofiskā tipa raksturojuma – teksta beigās. 
Psihosofiskie tipi ar Gribu 1. kanālā: Tolstojs, Ahmatova, Ļeņins, Sokrāts, Napoleons, Tvardovskis.
Psihosofiskie tipi ar Emociju 1. kanālā: Gazali, Pasternaks, Andersens, Ruso, Puškins, Buharins.
Psihosofiskie tipi ar Fiziku 1. kanālā: Čehovs, Gēte, Dimā, Bordža, Aristips, Epikūrs.
Psihosofiskie tipi ar Loģiku 1. kanālā: Lao-dzi, Einšteins, Augustīns, Paskāls, Bertjē, Platons.