Lao-dzi LWPE – Pētnieku klubs27.12.2020

Psihosofiskie tipi ar Loģiku 1. kanālā

Lao-dzi – 531. g.p.m.ē.

Senās Ķīnas filozofs, kuru uzskata kā ķīniešu manuskripta “Dao-de-dzin” autoru. Daudzās daoisma formās tiek uzskatīts par dievību, tanī skaitā viņš ir iekļauts triju skaidrību trīsvienības sastāvā. Dao vienmēr ir un paliek ideāls, uz ko var tiekties citi, bet nekad nesasniedz iecerēto. Var bezgalīgi pētīt, bet nekad līdz galam izzināt. Obligāts nosacījums katras radības eksistencei – nesaraujamā vienotība ar Kosmosa spēkiem, savu Radītāju.
Lao-dzi Aforisms : atturība – pirmais solis uz tikumisko pilnveidošanos.

Pirmā Loģika tiek dēvēta par “Dogmatiķi”

Pētnieks pasauli uztver kā loģisku objektu savirknējumu, kurš balstās uz noteiktiem principiem un likumsakarībām. Viņaprāt, pasaulē augstākā saprāta mēraukla ir taisnība, godīgums, to viņš iegalvo apkārtējiem. Lao-dzi parasti daudz lasa, plašā mērogā pārzina notiekošo, regulāri meklē jaunumus un vienmēr atrod likumsakarības, par kurām daudzi pat neaizdomājas. Uzzināto mīl pārrunāt ar citiem, uzklausot viņu domas. Ir tieksme padziļināt savas zināšanas, īpaši neatlaidīgi to dara jomā, kurā darbojas. Ir darbu mīlošs cilvēks, var ilgstoši un saspringti strādāt, neiedalot laiku atpūtai. Bieži ir zinoša vairākās jomās. Viņu aizrauj arī darbs ražošanā. Katrā darbā saskata veidu, kā uzlabot tā efektivitāti. Lao-dzi ir godīgs, necieš aizmuguriskas sarunas, var atklāti cilvēkam pateikt to, ko par viņu domā, izteikt savas vēlmes, dot ierosinājumus, bet apzinās robežas, cik tālu drīkst iet. Viņa izklaidēm ir intelektuāls raksturs, labprāt piedalās prāta spēlēs, konkursos, kuros iespējams pārliecināties par savām zināšanām.

Otrā Griba tiek dēvēta par “Muižnieku”

Lao-dzi ir drosmīgs, dvēseliski spēcīgs un cēlsirdīgs cilvēks. Vienmēr ir pārliecināts par sava viedokļa pareizību, mainīt var gadījumos, ja saskata motivāciju, taču saglabā savu neatkarīgo viedokli. Gatavs dialogam, jo iecirtīgi plānus realizēt nevēlas. Savas ieceres spēj realizēt, dažkārt piesaistot atbilstošus cilvēkus. Talantīgi organizē darba procesus. Uzņemas atbildību par visu, kas viņam ir deleģēts. Ja viņš ir kāda kolektīva priekšgalā, viegli to saliedē, prot pārliecinoši motivēt darbam. Ja ir padotais, darbu veic ar lielu atbildības sajūtu, akurāti, ir labs izpildītājs. Muižniekam” nepiemīt represīvs vadības stils, attiecības ar citiem cilvēkiem veido pacietīgi, sarunājoties un pārliecinot. Nekāro pēc posteņiem, labprātāk paliek “Muižnieka” titulam atbilstošs. Viņaprāt, katram cilvēkam jāizdara izvēle brīvprātīgi, bet ne piespiežot, pats darbojas pēc šī principa. Lao-dzi nekautrējas atzīt savas kļūdas, tādēļ iegūst apkārtējo cieņu. Neatsaka palīdzību citiem – ar padomu, ar konkrētu darbu vai pat materiāli, bet mazāk emocionāli.

Trešā Fizika tiek dēvēta par “Pacifistu”

“Pacifists” uz pretsparu nereaģē ar pretsparu, drīzāk piekāpjas. Lao-dzi ir svarīga materiālā pasaule, kuru, iespēju robežās, pastāvīgi uzlabo. Viņam rūp personīgās dzīves nodrošinājums. Uzņemoties darba pienākumus, īpaši neuzsver samaksu par darbu. Personīgais komforts viņam mazāk svarīgs kā stabils materiālais stāvoklis, kaut arī pret to nav vienaldzīgs. Ja situācija spiež, var dzīvot askētiski, lai priekšdienās sasniegtu labklājību. Ievērojot kārtību apkārtējā vidē, viņam svarīga personīgā higiēna. Ģērbjas vienkārši, neuzkrītoši. Viņš īpašu vērību velta savam fiziskajam ķermenim, tādēļ iesaistās sportiskās aktivitātēs, rūpējas par to, trenējot, norūdot. Regulāri kontrolē ķermeņa formu, lai tā aprises neizietu ārpus standartiem. Lao-dzi labprāt veic roku darbu, labprāt kaut ko labo, izgatavo, interesējas par tehniku. Pirms ķeras pie darba, uzmanīgi izstudē tā etapus. Dažkārt darba procesa tempi ieilgst, bet, kad sajūt kritisko situāciju, palielina fizisko slodzi. Darba procesa pasteidzināšanai viņam nepieciešams uzmundrinātājs.

Ceturtā Emocija tiek dēvēta par “Viedo”

“Viedais” ir dzīvesgudrs cilvēks, kurš sevī apvieno gan iegūtās zināšanas, gan dzīves pieredzi. Lao-dzi neizceļas kā emocionāls cilvēks, kaut arī acis smaida, bet vārdos skops. Visgrūtāk viņam izteikt jūtu apliecinājumu, simpātijas pret otru. Savas emocijas kontrolē, viņaprāt, saprātīgu rīcību nedrīkst pakļaut emocijām, jo tās traucē pieņemt objektīvu lēmumu. Viņš var dzīvot samērā noslēgts, bet ik pa brīdim nepieciešama sabiedrība, kurā uzņem dzīvesprieku un atgaiņā savu drūmo garastāvokli. Viņu tracina histērijas un pārspīlējumi, glaimi, tukšvārdība. Viņaprāt, par emocijām skaļi nepieklājas runāt, jo katram cilvēkam jābūt noslēpumiem, kas citiem nav jādzird. Nemīl citus vārdiski mierināt, izteikt līdzjūtību, bet palīdzēt gatavs vienmēr. Ar uzslavām nemētājas, ja kādu uzslavē, tad tikai gadījumos, kas pilnībā atbilst viņa kritērijiem, kad par padarīto izjutis gandarījumu. Ik pa laikam krīt depresijā.
Iekrāsotie psihosofiskie tipi pieder Tavai kvadrai.

Lao-dzi LWPE
2.kv.

kvadra 

balles 

 vieta 

Puškins EPWL

2

56

1

Pasternaks EWPL

2

46

2

Platons LPWE

2

38

3

Andersens ELWP

1

36

5

Tvardovskis WPEL

4

36

4

Ruso ELPW

3

29

7

Tolstojs WEPL

4

29

6

Lao-dzi LWPE

2

28

8

Ļeņins WLPE

3

28

9

Buharins EPLW

3

22

11

Dimā PEWL

6

22

10

Napoleons WPLE

3

21

13

Aristips PLWE

1

21

12

Gazali EWLP

1

19

17

Bertjē LPEW

4

19

16

Paskāls LEWP

6

19

15

Čehovs PWEL

6

19

14

Sokrāts WLEP

5

16

19

Einšteins LWEP

6

16

18

Augustīns LEPW

4

12

20

Gēte PWLE

1

4

21

Ahmatova WELP

5

2

23

Epikūrs PLEW

5

2

22

Bordža PELW

5

-12

24