Psihosofisko tipu raksturojumi09.11.2020

Šajā sadaļā ievietoti psihosofisko tipu īsi raksturojumi. A. Afanasjevs savā grāmatā: «Синтаксис любви» katru tipu apraksts ļoti plaši. Taču, lai ikviens lasītājs spētu viegli uztvert un izprast raksturojumu, es izvēlējos maksimāli saīsināt tekstus, ietverot tajā galvenās iezīmes, papildinot arī ar saviem vērojumiem.

Tātad ir pavisam divdesmit četri psihosofiskiem tipi. Vēlreiz atgādinu, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie tipi. Kopā sanāk 384 tipi.

To, ka viena socioniskā tipa robežās ir krasas atšķirības, gan uzvedībā, rīcībā, gan izskatā, tika pamanīts jau pirms krietna laika. Psihosofiskais tips krasi maina (ja salīdzinām ar socionisko), cilvēka profesijas izvēli, līdera talantu, emociju izpausmi, saderību ar citiem, viņa darba spējas, fizisko noturību, enerģijas krājumus, tieksmi uz mantiskumu, uz seksu.

Jau vienpadsmit gadus līdztekus socionikai savā praksē, pielietojot psihosofiju, esmu pārliecinājusies, ka psihosofiskais raksturojums, (ja vien tiek atrasts pareizais) atbilst gandrīz par 90 un pat vairāk procentiem. Izlasot to, respondents bieži ir pārsteigts, kā tik precīzi var aprakstīt viņa raksturu.

Metodes tipa noteikšanai esmu vairākkārt mainījusi, līdz izdevies atrast visefektīvākās. Protams, par veiksmīgu tipa noteikšanu var spriest tikai tad, kad respondents ir izlasījis četru kanālu aprakstus un tiem piekritis. Ja kaut viens kanāls neatbilst un cilvēks nepiekrīt visiem kanālu aprakstiem, jāmeklē cits atbilstošāks tips. No atbildēm samērā viegli var spriest, kādu tipa aprakstu dot lasīt kā nākamo. Tie respondenti, kuri jau sākuši iedziļināties psihosofijas teorijas apgūšanā, apgalvo, ka tā ir salīdzinoši vieglāka par socionisko.

Zīmīgi, ka tieši starp psihosofiskiem tipiem var ieraudzīt dubultniekus (dvīņus), kaut arī socioniskais tips ir atšķirīgs. Cilvēka rīcība un talanti lielākā mērā atbilst psihosofiskajam, bet ne socioniskajam tipam. Arī to ir devusi ilgā praktiskā pieredze.

Lai atpazītu psihotipu atšķirības, jāvēro galvas daivas. Daivas spēcīga attīstība norāda loģiku dažādās pakāpēs:
Pieres daiva liecina par 1. L Loģiku. Turklāt uz pieres virs acīm pamanāmi tādi kā radziņi. 
Paura daiva liecina par 2. L Loģiku.
Pakauša daiva liecina par 3. L Loģiku.
Deniņu daiva liecina par 4. L Loģiku. 

   

Ņemot vērā funkciju izvietojuma kanālos un raksturojot tos, veidojas 24 dažādi raksturojumi. Vispirms tiek raksturota funkcija, kura atrodas psihotipa pirmajā – visspēcīgākā kanālā, pakāpeniski pārejot uz vājākiem kanāliem un aprakstot tos.

Raksturojumi tiks ievietoti tādā secībā, kā izvietoti psihosofisko tipu tabulā. 

 1. Tolstojs WEPL – Ideologs
 2. Ahmatova WELP – Ideologs
 3. Ļeņins – WLPE – Pētnieks
 4. Sokrāts WLEP – Pētnieks
 5. Napoleons WPLE – Vadītājs
 6. Tvardovskis WPEL – Vadītājs
 7. Gazali EWLP – Ideologs
 8. Pasternaks EWPL – Ideologs
 9. Andersens ELWP – Komunikators
 10. Ruso ELPW – Komunikators
 11. Puškins EPWL – Sociālais
 12. Buharins EPLW – Sociālais
 13. Čehovs PWEL – Vadītājs
 14. Gēte PWLE – Vadītājs
 15. Dimā PEWL – Sociālais
 16. Bordža PELW – Sociālais
 17. Aristips PLWE – Praktiķis
 18. Epikūrs PLEW – Praktiķis
 19. Lao-dzi LWPE – Pētnieks
 20. Einšteins LWEP – Pētnieks
 21. Augustīns LEPW – Komunikators
 22. Paskāls LEWP – Komunikators
 23. Bertjē LPEW – Praktiķis
 24. Platons LPWE – Praktiķis