Psihosofisko tipu raksturojumi09.11.2020

Šajā sadaļā ievietoti psihosofisko tipu īsi raksturojumi. A. Afanasjevs savā grāmatā: «Синтаксис любви» katru tipu apraksts ļoti plaši. Taču, lai ikviens lasītājs spētu viegli uztvert un izprast raksturojumu, es izvēlējos maksimāli saīsināt tekstus, ietverot tajā galvenās iezīmes, papildinot arī ar saviem vērojumiem.

Tātad katram socioniskajam tipam ir divdesmit četri psihosofiskiem tipi.  Kopā skaitot 384 tipi. Katram no 384 tipiem uzrakstīt atsevišķu un individuālu raksturojumu pagaidām neviens nav uzdrošinājies – tas ir milzīgs darbs. Taču, veicot analīzi, tuvu tam nonākt ir iespējams. 

To, ka viena socioniskā tipa robežās ir krasas atšķirības, gan uzvedībā, rīcībā, gan izskatā, tika pamanīts jau pirms krietna laika. Psihosofiskais tips krasi maina (ja salīdzinām ar socionisko), cilvēka profesijas izvēli, līdera talantu, emociju izpausmi, saderību ar citiem, viņa darba spējas, fizisko noturību, enerģijas krājumus, tieksmi uz mantiskumu, uz seksu.

Jau divpadsmit gadus līdztekus socionikai savā praksē, pielietojot psihosofiju, esmu pārliecinājusies, ka psihosofiskais raksturojums, (ja vien tiek atrasts pareizais) atbilst gandrīz par 90% un pat vairāk procentiem. Izlasot to, respondents bieži ir pārsteigts, kā tik precīzi var aprakstīt viņa būtību, raksturu.

Metodes tipa noteikšanai esmu vairākkārt mainījusi, līdz izdevies atrast visefektīvākās. Vēlos teikt, ka darbs joprojām ir procesā. Protams, par veiksmīgu tipa noteikšanu var spriest tikai tad, kad respondents ir izlasījis četru kanālu aprakstus un tiem piekritis. Ja kaut viens kanāls neatbilst viņam un cilvēks nepiekrīt visiem kanālu aprakstiem, jāmeklē cits – atbilstošāks tips. Analizējot atbildes, samērā viegli var spriest, kādu tipa aprakstu dot lasīt kā nākamo. Tie respondenti, kuri jau sākuši iedziļināties psihosofijas teorijas apgūšanā, apgalvo, ka tā ir salīdzinoši vieglāka par socionisko. Taču praksē gadās, ka daudzi cilvēki sevi nepazīst, un atbilžu varianti visos četros aptaujas aspektos ir tik līdzīgi (izsakot ballēs), ka tipa noteikšana sagādā lielas grūtības. 

Zīmīgi, ka tieši starp psihosofiskiem tipiem var ieraudzīt dubultniekus (dvīņus), kaut arī socioniskais tips ir atšķirīgs. Cilvēka rīcība un talanti lielākā mērā atbilst psihosofiskajam, bet ne socioniskajam tipam. Arī par to ir  pārliecību devusi prakse. 

Ņemot vērā funkciju izvietojuma kanālos un raksturojot tos, veidojas 24 dažādi raksturojumi. Vispirms raksturojumā tiek aprakstīta pirmā – visspēcīgākā kanālā funkcija, pakāpeniski pārejot uz vājākiem kanāliem un aprakstot tos.

Raksturojumi ievietoti tādā secībā, kādā izvietoti psihosofisko tipu tabulā. 

 1. Tolstojs WEPL-Ideologu klubs
 2. Ahmatova WELP-Ideologu klubs
 3. Ļeņins WLPE-Pētnieku klubs
 4. Sokrāts WLEP-Pētnieku klubs
 5. Napoleons WPLE-Vadītāju klubs
 6. Tvardovskis WPEL-Vadītāju klubs
 7. Gazali EWLP-Ideologu klubs
 8. Pasternaks EWPL-Ideologu klubs
 9. Andersens ELWP-Komunikatoru klubs
 10. Ruso ELPW-Komunikatoru klubs
 11. Puškins EPWL-Sociālais klubs
 12. Buharins EPLW-Sociālais klubs
 13. Čehovs PWEL-Vadītāju klubs
 14. Gēte PWLE-Vadītāju klubs
 15. Dimā PEWL-Sociālais klubs
 16. Bordža PELW-Sociālais klubs
 17. Aristips PLWE-Praktiķu klubs
 18. Epikūrs PLEW-Praktiķu klubs
 19. Lao-dzi LWPE – Pētnieku klubs
 20. Einšteins LWEP – Pētnieku klubs
 21. Augustīns LEPW – Komunikatoru klubs
 22. Paskāls LEWP – Komunikatoru klubs
 23. Bertjē LPEW – Praktiķu klubs
 24. Platons LPWE – Praktiķu klubs