Psihosofiskā tipa noteikšana attālināti01.11.2020

Izvēlies noteikt psihosofisko tipu attālināti!

Katram socioniskajam tipam ir 24 (divdesmit četri) psihosofiski tipi. Psihosofija izdala četrus kanālus, no kuriem divi ir vadošie. Tajos izvietotas četras atšķirīgas funkcijas (rakstura iezīmes), kuras atklāj:

 W – Griba.

 • Cilvēka enerģiju dienas garumā;
 • spēju pieņemt lēmumus;
 • spēju vienpersoniski rīkoties;
 • spēja izvirzīt mērķus;
 • spēju pārvarēt kritiskās situācijas;
 • spēju uzņemties atbildību par citiem;
 • spēju ietekmēt masas. 
 • – Emocija.
 • Emocionālo inteliģences līmeni;
 • viņa nepieciešamību komunicēties;
 • spēju izrādīt savas emocijas;
 • spēju emocionāli uzlādēt citus;
 • viņa mākslinieciskās spējas;
 • viņa spējas ģenerēt idejas;
 • aktierisko talantu. 
 • P – Fizika.
 • Cilvēka nepieciešamību pēc mantiskuma;
 • maņu orgānu reaģēšana;
 • fiziskās spēka un fiziskā darbošanās krājumus;
 • izdevīguma izpratni;
 • objektu novērtēšanas talantu;
 • spēju izdzīvot mainīgos apstākļos;
 • ķermeniskās vajadzības, seksuālo enerģiju. 
 • L – Loģika.
 • Spēju sašķirot informāciju pēc lietderīguma;
 • runas veiklību;
 • atmiņas noturību;
 • savu zināšanu nodošanu citiem;
 • domu paušanu veidu ( kodolīgi vai izplūstot);
 • sava viedokļa motivēšanu;
 • citu rīcības izvērtēšanu.

Tas notiek sekojoši: Tu atsūti pieteikumu uz e pastu (socionikamik@inbox.lv), vai atbildi privāti facebookā. Pēc piekrītošas atbildes saņemšanas Tev tiks privāti izsūtīts bankas konts, uz kuru pārskaitīt naudu.
Psihosofiskā tipa noteikšanas maksa 25 Eiro.

Pēc samaksas saņemšanas, Tev e pastā tiks nosūtīti pa vienam iezīmju pāru apraksti. Tur būs savirknēti jautājumi, atbilstoši katrai funkcijai (iezīmei) uz kuriem Tev būs jāatbild un pēc tam jāatsūta atpakaļ. Ja radīsies nepieciešamība, neskaidrības, tirk piedāvātas pārrunas WhatsApp, facebokā. 

Tipa noteikšanai obligāti nepieciešami vairāki foto bez saulesbrillēm, galvas segas un bez mākslīgas (teatrālas pozēšanas, kā to bieži dara sievietes), nepieciešams, lai foto tiktu uzņemts tuvplāanā, lai tiktu atsegta seja, kā arī būtu saskatāms ārējais vizuālais tēls.