Sociotipu izdzīvošanas koeficients05.07.2014

Kā tika aprēķināts socionisko tipu izdzīvošanas koeficients?

Daudzi būs pamanījuši, ka cilvēku dzīves līmenis ir pat krasi atšķirīgs. Daļa spēj sasniegt pārticību, bet daļa nespēj nopelnīt pietiekamus iztikas līdzekļus. Ar socionikas pieeju bija iespējams pamatot 16 sociotipu atšķirīgo pasaules uztveri, tiekšanos pēc komforta, spēju patstāvīgi nopelnīt un izdzīvot, vai pretēji.

Savulaik fizikas-matemātikas zinātņu kandidāte – socioniķe Jekaterina Filatova izpētīja socionisko tipu atšķirības, motivēja, un izvērtēja ikviena sociotipa spēju izdzīvot dažādos apstākļos. Viņa aprēķināja katra sociotipa spēju izdzīvot nosacītās ballēs. Autore veica pētījumus, pamatojoties uz iegūto pieredzi un vērojumiem sociālisma laikā. Tas bija periods kultūrā, kad indivīdam nevajadzēja pašam domāt, kur mācīties, kur strādāt pēc izglītības iegūšanas, kā nopelnīt un izdzīvot, jo visu bija paredzējusi valsts.

Mainoties iekārtai, cilvēkiem nācās pašiem izvēlēties, kur mācīties, meklēt un atrast darbu, kā nopelnīt un kā iekārtot savu dzīvi. Tieši šajā periodā parādījās sociotipiem piemītošās, iedzimtās spējas izdzīvot pašam vai ar citu palīdzību. Tās nebija pamanītas iepriekšējā – sociālistiskā režīma periodā, jo tolaik darbs bija nodrošināts, pat obligāts.

Koeficienti ballēs nav paņemti nejauši, bet ir vērā ņemtas vairākas sociotipiem iedzimtās pamatiezīmes, kā arī katra loma sabiedrībā un pieprasījums darba tirgū. Nosakot koeficientu, vērā tika ņemta summa, kura veidojas no iezīmēm: sensorā-intuīcija, loģika-ētika, stratēģija-taktika, izlēmīgums-svārstīgums (Reiņina pazīmes). Kopdarbībā ar kolēģi Elvi Krumholcu mēs veicām pārrēķinu, izteiktu ballēs. Līdzīgi kā J. Filatovas izvērtējumā, mēs par maksimālo izdzīvošanas slieksni pieņēmām 45, bet minimālo 25 balles.
Lai lasītājs labāk saprastu, kāpēc tiek ņemtas vērā minētās iezīmes, atgādināsim funkciju lomu un spēku.

Sensorā/Intuīcija. Sociotipi, kuriem 1. vai 2. kanālā atrodas izdzīvošanas sensorā funkcija F (skatīt sociotipu MK tabulā) jebkuros, pat vissmagākajos apstākļos, spējīgi atrast izdzīvošanas minimumu sev, gan ģimenei. Viņi iemanās uzlabot izdzīvošanas apstākļus ne tikai savai ģimenei, bet arī kolektīvam, pat valstij.
Savukārt sociotipi, kuriem 1. vai 2. kanālā atrodas detalizēšanas, sensorā funkcija S, izdzīvot spēj viņiem piemītošā praktiskā darba iemaņu dēļ. Viņi vienmēr atradīs sev nodarbošanos un ir pieprasītu darba tirgū.

Turpretī intuitīvie tipi I T ir atkarīgi no spējas pārdot sava radošā darba produkciju, kas nav materializēta, kura krīzes apstākļos tiek pieprasīta daudz mazāk. Viņu noturība darba tirgū ir svārstīga, un viņi bieži izkrīt no darba tirgus aprites.

Loģika/Ētika. Līdzīgi var raksturot sociotipus ar spēcīgu loģisko funkciju L vai P , kuri spēj izskaitļot, kā izdzīvot, dažkārt ekonomējot pat uz sīkumiem. Ja apstākļi spiež, loģiskie tipi vieglāk nekā ētiskie R E  spēj norobežoties no visa apkārt notiekošā, koncentrēties mērķa sasniegšanai.

Nākamie divi iezīmju pāri aprakstīti grāmatas sadaļā: Reiņina pazīmes.

Stratēģija/Taktika. Tipi, kam ir stratēģiska domāšana (Dimā, Robespjērs, Hamlets, Žukovs, Napoleons, Džeks, Dostojevskis, Gabēns) vieglāk izvirza tālejošus mērķus, savlaicīgi gādā par jaunu resursu (naudas, lietu, mantiskuma utt.) ieplūšanu. Turpretī sociotipi (Donkihots, Igo, Maksims, Jeseņins, Balzaks, Draizers, Štirlics, Hakslijs), kuriem piemīt taktiskā domāšana, pakļaujas mirkļa vajadzībām. Ja tos nespēj piepildīt, zaudē orientāciju uz nākotni, bieži nonākot bezpalīdzīgā stāvoklī.
Izlēmīgums/Svārstīgums. Šīs ir kvadru iezīmes. Izlēmīgās ir 2.kvadra (Jaunība) un 3. kvadra (Briedums). To sociotipi ar milzīgu spēku un enerģiju pārvar grūtības, kas ļauj viņiem izdzīvot pat spiedīgos apstākļos. Viņi risina stratēģiski svarīgus procesus, bez grūtībām uzņemas riskus, nebaidās no satricinājumiem un nenoteiktības. Turpretī svārstīgās ir 1.kvadra (Bērnība, kura vēl nav nobriedusi nopietnam darbam) un 4. kvadra (Senatne, kuras sociotipi ātri zaudē modrību gadu nastas dēļ) pārvarot grūtības, ātri pagurst, baidās uzņemties riskus.

Tieši pēc tāda principa tika aprēķinātas izdzīvošanas balles. Aprakstus par kvadrām lasi – Kvadru raksturojum

Ņemot vērā visas nosauktās iezīmes, izveidota tabula – sociotipu izdzīvošanas koeficients. Balstoties uz katra sociotipa individuālo izdzīvošanas koeficientu, ir aprēķināts koeficients visām starptipu attiecībām. Paskatoties tikai uz koeficientu summu, iespējams izprast, cik noturīga būs kopdzīve ikvienā no 16 pāru salikumiem.
Tabulā redzams, ka sociotipi, kuri atrodas tabulas augšdaļā, ir apveltīti ar augstākām izdzīvošanas spējām, savukārt sociotipi, kuri izvietoti tabulas apakšdaļā tās ir vājākās. Viņiem ir ļoti svarīgi, lai blakus būtu saderīgs sociotips ar augstu izdzīvošanas koeficientu.

Novērots, ka sociotipiem ar vājām izdzīvošanas spējām, bieži krītas pašvērtējums, viņiem skauž citu veiksmes. Šo iezīmi nedrīkst uztvert negatīvi un nodēvēt viņus par skauģiem. Šī sajūta viņos rodas neatkarīgi no apzinātām vēlmēm, jo viņi nejūtas pārliecināti. Tieši viņi visbiežāk ir demonstrantu, piketētāju un masu mītiņu dalībnieku vidū.

Sociotipu izdzīvošanas koeficients ballēs.   

Izdzīvošanas koeficientu summas kvadru griezumā.

Pievienota tabula, kurā atspoguļota katras kvadras nozīmība pasaulē. Visaugstākā tā ir 3. kvadras sociotipiem, kuriem seko 2. kvadra, tad 4. un visbeidzot 1. kvadra. Tāpēc 1. kvadras sociotipiem savstarpējo attiecību komforta ballēs ir viszemākais.

Analīze norāda, ka pasauli uz saviem pleciem notur otrā un trešā kvadras.  Tas vērojams arī dzīvē.

 

 

 

 

 
Fragments no Veltas Līvijas Miķelsones grāmatas Atrodi sevi!, Rīga, Biedrība Socionika, 2014. 227.-229.lpp.
Grāmata: “Atrodi sevi!— 2014. gada izdevums izpārdota. Iznākusi “Atrodi sevi!” (2023. gads) elektroniskā grāmata, kuru var iegādāties J. Rozes grāmatu bāzē -https://www.janisroze.lv/lv/jra-e-gramatas.html Cena 15 Eiro.