Trešās “Gammas” kvadras īpatnības11.03.2013

Trešā – demokrātu kvadra darbojas „šeit un tūlīt”. Katra izdevība tiek izmantota bez kavēšanās. Jo gadalaiks – rudens, kad jānovāc raža, neļauj kavēties. Kvadra savos spriedumos ir neatkarīga un pietiekami kategoriska. Citu kvadru pārstāvji uztver trešo kvadru kā augstprātīgu un pārāk valdonīgu, jo šīs kvadras ietekmes metodes viņu skatījumā ir pārāk konkrētas, lietišķas, reālas un kategoriskas. Kvadras sociotipi neiesaistās bezjēdzīgās un bezmērķīgās aktivitātēs. Taču salīdzinot ar otro kvadru, nav tik kategoriska un nedzīvo pilnīgā izolācijā no pasaules. 

Trešās kvadras pārstāvji ir brīvdomātāji. Viņi neslēpj savu personīgu attieksmi sabiedrībā, nebaidās tieši pateikt to, ko domā. 

Sasieto roku komplekss

Aktīvās un rezultatīvās trešās kvadras pārstāvji ir rīcības un ietekmes cilvēki, kuriem nepieciešams pastāvīgi atrasties darbībā, lai sasniegtu iecerēto. Partneris, kas kavē darbību, netiek cienīts.
Viņu prioritāte ir aktīvā atpūta, bet ne pasīvai atpūtai. Atpūšoties no vienas darbības, veic citu darbību. Viņi uzskata, ka gulšņāšana un laiskošanās nedod spēkus, bet paralizē tos. Kvadras sociotipi pastāvīgi izjūt nepieciešamību būt noderīgiem. Viņa ir ražīga kvadra, kuras socitipiem nepārtraukti vajag darboties. Jebkāds aizliegums likt šķēršļus augstāk minētajam nozīmē sasieto roku kompleksu, kas noved šīs kvadras pārstāvju iekšējā diskomfortā. Napoleons un Draizers meklē un rod izeju, Džeks un Balzaks var pat krist depresijā.

 Valodas raksturojums

Draizers un Napoleons lietas uztver piezemēti un konkrēti, līdzīgi kā Balzaks un Džeks. Trešā kvadra uztver lietas tikai zināmajās nozīmēs, domājot caur konkrētiem tēliem. Pieņēmuši lēmumu rīcībai, kvadras pārstāvji to īsteno visiem iespējamiem līdzekļiem, neapspriežot jēgu, jo lielāku nozīmi piešķir iegūtam rezultātam.
Sulīgu lamu vārdu lietošana ir gandrīz neatņemama kvadras sociotipu valodas sastāvdaļa. Lamu vārdi faktiski tiek izmantoti izteiksmīgākai emociju novadīšanai.
Trešai kvadrai raksturīgs melnais humors, ko pirmās un ceturtās kvadras pārstāvji uztver aizvainojoši.
Trešā kvadra visskaidrāk atbild  uz jautājumu –  ko darīt?” Katrs tās pārstāvis ātri kļūst profesionālis savā darbības laukā, tāpēc ir spējīgs ātri izprast darbību secību.

Trešās Gammas kvadras “Sasieto roku” komplekss ir:

  • nepieļaut aktīvas darbības ierobežošanu;
  • nepieļaut darba procesa kontroli;
  • nepieļaut viņa darba secības kontroli;
  • nepieļaut dīkstāvi darba procesā;
  • nepieļaut ierobežojumus prioritāšu izvēlē.