Balzaks – INTP intuitīvais loģiskais introverts17.07.2010

Rediģēts 17. martā 2024. g.  Ievietots atjaunināts Balzaka raksturojums no e-grāmatas: “Atrodi sevi!”

Sociālais pseidonīms: “Kritiķis”


INTP prototips: Alberts Einšteins

Autores piebilde par izmaiņām prototipa nosaukumā.

Daudziem radīsies jautājums, bet vai tad šeit iederas Alberts Einšteins. Pētot dažādus materiālus par Balzaku, lasot autobiogrtāfiju, pārliecinājos, ka franču romānu rakstnieks un dramaturgs Onrē de Balzaks atbilst intuitīvi ētiskajam intravertam tipam – INFP pēc sociālā pseidonīma – Motivētāja tipam. Taču Alberts Einšteins pilnīgi atbilst INTP vai Kritiķa tipam. Aušrai to var piedod, jo tolaik nebija izsmeļošu biogrāfisku aprakstu par cilvēkiem. Uz laiku tas radīs apjukumu, taču, pienācis brīdis labot kļūdas.

Mājaslapas sadaļā: “Iepazīsim ģēnijus” jau ir ievietots zinātniskais darbs, pierādot Einšteina piederība intravertam intuitīvi loģiskajam tipam. Savukārt par rakstnieku Balzaku arī ievietots izpētes darbs un pierādīta viņa piederība INFP, jeb intuitīvi ētiskajam intravertam tipam. Tādēļ šeit es uzdrošinos viņu neievietot.

Pirmais kanāls visspēcīgākais – programmas, pamatvērtību, mērķu kanāls. Balzakam tajā atrodas laika intuīcija * vīzijas, draudu novēršanas funkcija,  nākotnes notikumu prognozes, pagātnes kļūdu kritika.
Psihes pirmais kanāls nosaka dzīves programmu, mērķus, iedzimtos talantus.

Balzaka kā racionalizatora arhetipa dzīves vadmotīvsiegūt dzīvē maksimāli daudz jaunumu, paļauties uz savu saprātu, bet, pieņemot lēmumus, paļauties uz savu gūto pieredzi!

Balzakam piemīt talants ar minimālu laika patēriņu iegūt maksimālu labumu. Viņš rada kvalitatīvi jaunas idejas, kuras viegli ieviešamas dzīvē.

Balzaka vīzijas intuīcija ļauj izjust laika ritumu un saprast, kā tas ietekmē procesus sabiedrībā. Saskata un paredz notikumu attīstības tendences, pamanot pretrunas un apdraudējumus. Atšķirībā no Jeseņina vīzijas intuīcijas, Balzaks savu redzējumu patur savā rīcībā, nelabprāt daloties ar citiem. 
Ir spēcīgs analītiķis. Veiksmīgi operē ar valūtas kursa maiņu, ar vērtspapīriem, ar ekonomiski saprātīgām biznesa projektu izstrādēm. Materiālajā un lietu pasaulē apzinās riskus, nojauš, kad jāiegulda darbs, lai gūtu pievienoto vērtību. Prot izskaidrot notikumus pagātnē, pamana problēmas sakni un izanalizē tās cēloņus.

Ir pašpietiekams, uzmanīgs dzīves vērotājs un izvērtētājs, nejūtas atkarīgs no citiem. Viņa laiks pieder viņam, pats nosaka darbības tempus, neanalizējot, kādu ietekmi tas atstāj uz citiem. Kā intravertam tipam, viņa dabībā nav steigties, nesteidzina arī citus. Pēkšņus un sasteigtus lēmumus nepieņem. Necieš straujas pārmaiņas. Balzaks daudz lasa, dzīves laikā iepazīstas ar dažāda virziena un satura literatūru, tāpēc ir kompetents daudzās jomās, dažkārt kļūst kā staigājošā enciklopēdija. Katru jaunu ideju vai konkrētu piedāvājumu vispirms izvērtē, apsverot tā jēgu, tādēļ viņš sabiedrībā tiek uztverts kā kritiķis, no kā izriet “Kritiķa sociālais pseidonīms.

Kritiķis sabiedrībā labprātāk ieņem otrās pozīcijas. Taču pasaulē (arī Latvijā) vērojama Balzaku iziešana politisku partiju, valsts mēroga un lielu organizāciju priekšgalā, taču tas nav viņa pašmērķis.   

Tas, ko es redzu, saku, dzirdu, jau nākamajā mirklī ir novecojis un tuvu absurdam. Ilgāks mūžs ir tikai tam, kas eksistē mūsu nojautās (citāts no Einšteina – Balzaka grāmatas). 

Otrais kanāls arī spēcīgs – radošais, instruments mērķu sasniegšanai. Balzakam tajā atrodas darbības loģika P -lietišķā, saprātīga resursu sadales, profesionālo spēju novērtēšanas, bizness uzņēmējdarbība.  
Psihes otrais kanāls nosaka veidu, kā cilvēks nodrošina mērķa īstenošanu.

Balzaka domāšana un spriešana ir radoša, piezemēta. Stingri pārdomā, lai viss, ko viņš dara, atbilstu priekšrakstiem. Viņš ne vienmēr ir burtisks likuma kalps, bet darbības sekas vienmēr pārdomā. Ja vienreiz kļūdījies, otrreiz tādas kļūdas neatkārtos. Viņš neielaižas nesaprātīgos darījumos, sākot darba procesu līdz tā noslēgumam, rūpīgi pārdomā, kas varētu atgadīties. 
Dokumentus paraksta tad, kad ir pārliecinājies par to saturu. Stingri ievēro standartus, kārto nepieciešamo dokumentāciju, lai vajadzības gadījumā spētu pierādīt savas rīcības atbilstību. Rūpīgi analizē kā likumi ietekmēs ieceres realizāciju. Tieši tādēļ viņu uzskata kā uzticamu un drošu biznesa partneri. Gadās, ka dokumentos vērojama paviršība.

Būdams tehbologu kluba pārstāvis, izprot iespējas, kā racionālāk uzlabot darbu, lai gūtu lielāku pievienoto vērtību. Lielu nozīmi pievērš drošu un efektīvu metožu izmantošanai, nebaidās riskēt un izmēģināt kaut ko jaunu. Uzlabo savu profesionālo līmeni, apgūst jaunas iemaņas, kuras noderīgas darba efektivitātes uzlabošanai. Ja pārliecinājies, ka viņa izvēlētā profesija ir bezjēdzīga, var to mainīt. Balzakam svarīgi atrast tādu darbības virzienu, kurā viņš apmierina savas personīgās intereses.

Ekonomē savus spēkus, lieku neko nedara, vienmēr apsver darbošanās jēgu. Uzskata, ka viss reiz piepildās, ja vien ir pacietība gaidīt. Balzaka dzīves jēga un un vadmotīvs – Vairāk jaunumu! paļauties uz veselo saprātu, ņemot vērā pieredzi, ieklausīties sirdsbalsī. Mērķi sasniedz bez steigas, nesarežģījot situāciju, vienmēr ierēķinot izdevīgumu. Prot savu ieguldīto darbu izvērtēt naudas vienībās, lai par padarīto spētu iegūt pievienoto vērtību (uzcenojumus, neparedzētos izdevumus u.tml.). 
Balzaks labi izprot naudas nozīmi, apzinoties, kādas priekšrocības tā sniedz. Naudas trūkums viņam rada diskomfortu, taču skaļi to neizrāda. Pārdomāti apsver naudas aizņemšanās nepieciešamību. Ātri pamanīt citu kļūdas, norādot nepilnības darba organizācijā, resursu izmantošanā un sadalē, personāla izvēlē.

Trešais kanāls vājš – problēmu un šaubu izraisošais. Balzakam tajā atrodas sajūtu sensorā S -detalizācijas, vāja procesu stabilizācijas, kvalitatīvas dzīves uzlabošana, komforta radīšanas funkcija.
Psihes trešais kanāls atspoguļo grūtības, kuras cilvēks saviem spēkiem pārvarēt nespēj.

Balzaka māja nav cietoksnis, bet tā ir viņa dvēseles un gara oāze. Tur redzamā vietā noteikti jāatrodas viņa mīļākām lietām – grāmatām, fotogrāfijām suvenīriem. Diemžēl rūpīgi uzglabāt savas mantas, arī suvenīrus un piemiņas lietas nav viņa dabā. Tās bieži mēdz būt kaut kur pavirši iekrautas. 
Balzaks nekāro dzīvot plašās telpās, viņam galvenokārt nepieciešama teritorija, kura pieder viņam. Priekšroku dod funkcionālām mēbelēm. Interjeru veido no neuzkrītošiem pasteļtoņiem (pelēkiem, brūniem), ar pieklusinātu apgaismojumu.

Ir pasīvs dzīves baudītājs. Nepārdzīvo, ja apkārtējie par to aizrāda. Viņa idille ir sēdēt uz mīkstas ādas pie sprakšķoša kamīna, ietinoties pledā. Lirisku noskaņu gūst, klausoties lietus pakšķēšana uz loga.
Balzaka sievietei mājās ir iegādāta visdažādākā literatūra dzīves nepieciešamo iemaņu gūšanai (pavārgrāmatas, bērnu audzināšanas, galda servēšanas, vīna degustēšanas, arī tehniskā un ārstnieciskā literatūra).

Balzaks tiecas gūt aizvien jaunas ķermeni nomierinošas sajūtas, taču, ja viņam blakus nav sensorā partnera, viņš nespēj novērtēt, kas rada šīs sajūtas. Viņš neizprot, kādas sajūtas pastāv lai ķermenis gūt apmierinājumu.

Izprot, ka labu noskaņojumu un patīkamas sajūtas rada apkārtējā vide, ārējais izskats, ģērbšanās stils, taču pats to regulāri radīt nespēj. Ar grūtībām kopj savu mitekli, dara to periodiski. Sīku saimniecisko darbu veikšana sagādā grūtības, ko viņš dara ar piespiešanos. Mājās iespējams pamanīt nesaklātas gultas, drēbes skapī netiek sašķirotas, bet bieži samētātas uz krēsliem, izmazgātās ilgstoši stāv negludinātas utt. Ar laiku viņa apkārtnē krājas nepadarītu darbu kaudze, kas dzen viņu izmisumā.

Balzakam raksturīga izklaidība un aizmāršība. Bieži kaut kas tiek piemirsts – atslēgas durvju ārpusē, neaizvērts logs, neizslēgts gludeklis, piededzis ēdiens. Pēc pabeigtā darba nevar saņemties nokopt apkārtni. Veicot remontu, Balzakam apkārt krājās izmētātas lietas, gan derīgās, gan izmetamas. Remonts ieilgst pat gadiem. 

Balzaks nav tas, kurš virza sevi amatos. Bet viņš diezgan mērķtiecīgi tiecas apliecināt savas profesionālās spējas, tādēļ lēnam, bet neatlaidīgi virzās pa karjeras kāpnēm. Taču spēj pietiekami respektējošā tonī savas domas un uzskatus pamatot publikas priekšā.

Balzakam pietrūkst realitātes sajūtas, jo ar vienu kāju viņš dzīvo nākotnē. Ciena spēcīgus, mērķtiecīgus, gudrus un stipras gribas cilvēkus, kuri nebaidās no grūtībām, riska, kuri skaidri zina, ko vēlas. Ja tāds partneris Balzakam ir blakus, viņš iegūst pārliecību par sevi, un spēj dzīve daudz sasniegt.

Ceturtais kanāls visvājākais – mobilizējošais, kompleksu, šaubu radošais. Balzakam tajā atrodas emociju ētika E  -publiskā viedokļa paušanas,vāja kolektīva gaisotnes sajušana funkcija.
Psihes ceturtais kanāls pastāvīgi meklē aizstāvību.

Balzaks ir skeptiķis. Saskarsmē pacietīgs, ieklausās, pārdomā un veido savu viedokli, nesteidzas ar secinājumiem. Izvairās no spēcīgas emocionālās ietekmes, sarežģītu attiecību gadījumos saglabā mieru. Atkārtojoties stresa situācijām, tajās gūst rūdījumu. Norobežojas no attiecību skaidrošanas, pļāpām, aprunāšanas un intrigām, taču brīvā gaisotnē labprāt apspriež jaunumus attiecību biržā. Sevi atklāj tikai zināmiem un uzticamiem cilvēkiem. Skandalozās situācijās apjūk un nezina, kā rīkoties, jo viņš kontrolē savas emocijas. Emocionālās sarunās labāk ieņem vērotāja lomu. Vājās empātijas dēļ, nejūt, kad cilvēks viņam lišķē, kad manipulē ar viņu, nav pasargāts no intrigām.

Sabiedrībā ir ieturēts, laipns, drīzāk mazrunīgs, rada inteliģenta cilvēka iespaidu. Nav iniciators kontaktu dibināšanā, bet iesaistoties sarunās, ir laipns, spēj sarunāties par dažādām tēmām. 

Kā negatīvists, kitiski uztver jauninājumus. Sevi līdz galam neatklāj, apzinās, ka viņš pats sev ir persona – mīkla. Būdams demākrātu kvadras pārstāvis, cilvēkus nešķiro, nemīl tos analizēt, jo uzskata, ka ikviens cilvēks spēj mainīties un būt citādāks.

Uz citu dzēlībām atbild ar savējām. Balzakam piemīt melnais humors, kuru viņš kā izaicinājumu vēlas iemest savam duālajam, lai saņemtu pretī pozitīvu emocionālu lādiņu. Napoleons neapvainojas par Balzaka dzēlībām, to viņš drīzāk uztver kā vieglu koķetu pretošanos. Taču citus tipus Balzaka dzēlības aizvaino.

Balzaka sieviete ar grūtībām izprot, kā apieties ar pavisam mazu bērnu. Kad bērns sasniedzis pusaudžu vecumu, viņa tam kļūst kā labākā draudzene.

Savās mājās aicina nelielu skaitu labi pazīstamus cilvēkus. Dzīves laikā reti maina draugus. Viņam nepieciešama pozitīva enerģija, kas kliedē viņa šķietami skumjo noskaņojumu, dodot spēku un enerģiju. To viņš gūst no savas trešās kvadras duālā pozitīvista Napoleona. Dualizācija trešajā kvadrā Balzakam ar Napoleonu notiek samērā smagi, jo Balzaka vīrietim jaunībā ir grūti pieņemt aktīvāku par sevi sievieti. Arī Napoleons jaunībā nespēj pieņemt Balzaka lēnos tempus.

Balzaka ārējās pazīmes

Balzaks neizceļas ar staltu stāju un slaidu figūru, īpaši ar gadiem lāpstiņu daļa veidojas sakumpusi, pleci nošļukuši, galva nedaudz ievilkta plecos, pat noliekusies un priekšu. Dažkārt rodas sajūta, ka Balzaks pārvietojas telpā, kurā ir zemi griesti, tādēļ viņam nepieciešams saliekt augumu. Šīs iezīmes vairāk raksturīgas tam Balzaka tipam, kuram tendence ar gadiem pieņemties svarā. Taču ir sastopami Balzaki ar samēra vāju miesasbūvi.  Viņa gaita ir nesteidzīga, slinka.

Gari stobra kauli. Viena tipa Balzakam plauksta šaura, pirksti gari, bet pilnīgas miesas būves Balzakam plauksta plata ar īsiem pirkstiem. Roku sveicienam pasniedz pietiekoši stingru.

Galva viegli iegarena vai kantaina, taču vaigu kauli nav izvirzīti uz āru. Pieres daļa no vidēji platas līdz platai.

Balzaka ārējais izskats pauž neapmierinātību, nopietnību, arī skumjas un piesardzību. Pats viņš to ne labprāt atzīst, jo tā nejūtas. Skumjas un atsvešinātība pamanāma arī acīs. Skatiens piesardzīgs, it kā šauboties, vai ir jēga uzsākt runāt. Bez iemesla nesmaida. Taču runājot vērojama sejas muskuļu aktīva kustība. Dažiem Balzakiem seja sastingusi, runājot kustās tikai lūpas ar maz atvērtu muti, dažreiz runā sakostiem zobiem – it kā mehāniski. Sastopams Balzaks, kuram runājot labi pamanāma apakšējās lūpas atkāršanās uz leju,  izvēršoties uz āru un nenosedzot zobus.

Runā klusi, maz mainot balss tembru un balss pārlēcienus, tā ir drīzāk monotona. Balzakam grūtības sagādā skaļi un respektējoši uzrunāt cilvēkus. Runājot maz, žestikulē, drīzāk bungo pa galdu tikai pirkstus, vai žestikulē tikai līdz plaukstas locītavai.

Balzaks ģērbjas neuzkrītoši, apģērbā visbiežāk izvēloties pelēcīgos un brūnos toņus. Viņa ģērbšanās stils mēdz būt ikdienišķs un ļoti vienkāršs. Sabiedrībā pieņemtiem standartiem neseko. Visbiežāk ir vienaldzīgs par savu ārējo izskatu. Depresijas periodos var pavisam nepievērst uzmanību savam ārējam izskatam. Apavus izvēlas praktiskus, bet ne elegantus. Ja Balzaks dzīvo ar saderīgu sensoro, tad viņa ģērbšanās stils ir nevainojams. Ja dzīvo ar otru intuītu vai viens, tad apģērbs bieži izskatās paviršs, nekopts, apavi pārāk nonēsāti.

Balzaka sieviete
Diezgan raksturīgs ir Balzakas skumjais skats, it kā nogurušas acis. Apģērbā izvēlas lietišķo, sportisko stilu, bet ne sievišķo. Viņa maz pievērš uzmanību vizuālam tēlam, maz lieto kosmētiku, bižutēriju, regulāri neseko frizūrai. Balzaka tipa sievieti var nodēvēt pat tā saucamo zinātnisko tipu, kura bieži saplūst ar pelēko ļaužu masu.

 

 

 

 

 

Taču sastopamas Balzaka sievietes ar izkoptu imidžu, gaumi, kuras seko modei, veiksmīgi atrod savus krāsu toņus. Visbiežāk Balzaka mainās saderīgā kopdzīvē ar sensoro tipu, ar gadiem kļūstot eleganta. 

 

 

 

 

 

Apavus izvēlas praktiskus, modi nekopē, viņai piemīt kaut kas savs – īpašs. Balzaka cilvēka vērtību saskata gudrībā, bet ne ārējā izskatā.

Balzaka vīrietis
Viena no Balzaka vīrieša īpaši raksturīgākām iezīmēm ir tā, ka viņi iecienījuši ataudzēt īso bārdu. Ir viens no 16 sociotipiem, kuram bārdas ataudzēšana ir gandrīz vai neiztrūkstoša. Ja dzīvo ar saderīgu sensoro sievieti, viņš no bārdas nēsāšanas pamazām tiek atradināts. Jaunība Balzaks mēdz ataudzēt garus matus, kurus saņem astē.

Balzaka vīrietis parasti nēsā brīvā stila apģērbu, pat neatkarīgi no ieņemamā amata. Nav prasības pēc elegances, izmeklēta apģērba, gadās, ka viņa ģērbšanās stils bieži tiek pamanīts tieši nevīžīguma dēļ. Viņa garderobē nav iecienīts uzvalks vai oficiālais ģērbšanās stils, visbiežāk izvēlas dažādas jakas, džemperus. Bieži nēsā vairākus apģērba komponentus vienlaicīgi, un visi ir pamanāmi. Nepievērš uzmanību apģērba svaigumam. Nav iecienījis arī kaklasaites, bet, ja to nēsā, tad pamanāms, ka tā sasieta nemākulīgi. Parasti apģērbs slikti pieguļ augumam. 

 

 

 Ar grūtībām seko ārienei. Kurpes un zābakus izvēlas ar biezām zolēm, neregulāri tās kopj, dažkārt pat ziemā pamanāmi dubļi uz tiem.
Matus kopj neregulāri, nesavlaicīgi tos apgriež. Balzaks, kurš bieži apgrozās sabiedrībā, daudz rūpīgāk piedomā par vizuālo izskatu, ir zināmi gadījumi, kad viņš speciāli apgūst modes aktualitātes.

Autores piebilde
Katra socioniskā tipa apraksts nav jāuztver kā dogma. Kaut arī sociotips dzīves laikā nemanās, taču apskatīt tikai klaju sociotipa aprakstu, nesasaistot ar psihosofisko aprakstu, būtu neobjektīvi. Katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi. Tā ietekmē krasi var mainīties sociotipa ķermeņa apjoms, ģērbšanās tendences, ēšanas ieradumi, vēlme pēc mantiskuma, tikumi, drosme uzstāties sabiedrībā. 

Psihosofiskais tips norāda uz cilvēka enerģijas krājumiem, enerģijas atgūšanas veidu, viņa garīgumu, emocionālo noturību, fizisko spēku, un spēju veikt loģiskos pamatojums. Atšķirīgākais ir tas, ka ikviens sociotips var būt dominējošs, ja viņam ir spēcīgi attīstīta psihosofiskā griba “W”, ja tā atrodas 1. kanālā.

Balzaka raksturojums ievietots no V.L. Miķelsones 2023. gada izdotās elektroniskās grāmatas: “Atrodi sevi!” To vari iegādāties J.Rozes e-grāmatas, cena 15 Eiro. https://www.janisroze.lv/lv/jra-e-gramatas/citas-e-gramatas/atrodi-sevi-e-gramata.html