Buharins EPLW – Sociālais29.11.2020

Psihosofiskie tipi ar Emociju 1. kanālā

Nikolajs Buharins – 1888.- 1938.g

Filozofs, politiķis. Absolvējis Maskavas Valsts universitāti, bijis komunists, politbiroja loceklis, valsts un politikas darbonis. No citiem atšķiries ar dzīvespriecīgumu. Jau studenta gados piedalījies demonstrācijās, organizējis studentu konferences. Ticis izsūtīts un izbēdzis, emigrējies, darbojies dažādās slepenās organizācijās. Uzturējis draudzīgus sakarus ar Ļeņinu. Represiju genocīda upuris, iestājies pret Staļina teroru, apglabāts nezināmos masu kapos.
Buharins…es ticu, ka uz tā cīņas karoga, ko paaudzes nesīs pēc mums, pretī uzvarai, ir arī manas asinis! 

Pirmā Emocija tiek dēvēta par “Romantiķi”                                           

Buharins parasti ir ļoti iegrimis savā emociju pasaulē. Romantiķis, kurš ātri reaģē uz apkārt notiekošo, var aizrauties ar jūsmošanu tā, ka pat nepamana, vai nesācis jūsmot par daudz un par skaļu. Buharins ir cilvēks, kurš no sirds spējīgs priecāties par vienkāršiem un ikdienišķiem notikumiem, turklāt viņa reakcija ir dabīga. Tiklīdz dzimusi kāda jauna ideja, spējīgs sajūsmā par to stāstīt citiem, pārtraukt viņa jūsmošanu nebūtu ieteicams, jo savu ideju viņam nepieciešamību izdzīvot līdz galam. Ātri pamana publikas noskaņojumu, viņam tā ir nepieciešama. Buharinam piemīt smalka un veselīga humora izjūta, dzimis komiķis, kurš prot pasmieties gan par sevi, gan citiem. Talantīgs parodētājs, to saturu viņš paņemot no reālās dzīves, pasniedzot publikai tā, lai uzjautrinātu. Par dzīvi nežēlojas, pieņem to tādu, kāda ir. Piedzīvojis dzīvē rūgtus brīžus, tos pārvērš jokos, kaut arī iekšēji cieš. Taču, jūtot, ka viņa joki tiek klaju noniecināti, apvainojas un izvairās ar tādiem cilvēkiem satikties.  Viņš uzskata, ka tikai aprobežoti cilvēki nespēj izprast humoru un veselīgi pasmieties.                                                

Otrā Fizika tiek dēvēta par “Darbaholiķi”

Buharinam materiālā pasaule ir tā sfēra, kurā viņš spēj sevi pierādīt. Viņam svarīgi dzīvē gūt un baudīt materiālos labumus, pamanās labi nopelnīt un līdzekļus uzkrāt. Ir praktisks cilvēks, kurš stabili stāv uz zemes. Dzīvē iemanās izmēģināt savus spēkus dažādās jomās, nebaidoties arī no materiāliem riskiem. Saprot, ka, lai labi nopelnītu, ir nepieciešams paaugstināt kvalifikāciju, ko arī dara. Nav nedz skops, nedz skaudīgs, labprāt izpalīdz citiem, vai sadarbojas naudas pelnīšanas nolūkos. Jebkurā procesā iedziļinās līdz sīkumiem, jo saprot, ka tie veido veselumu. Darbam atdodas no visas sirds, nes par to atbildību, var darboties līdz spēku izsīkumam, tāpēc uzskatāms par “darbaholiķi”. Neskopojas ar padomiem, ja jūt, ka kādam tuviniekam praktiskās lietās nav tādas izpratnes kā viņam, labprāt pats piedāvā palīdzību. Prot radīt komfortablus apstākļus, baudīt fiziskos priekus – labi paēst, apmierināt baudu. Bieži viņu vidū ir talantīgi pavāri. Viņu priecē dabas skaistums, aizrauj māksla. Neizprot tos, kuri nemana savā apkārtnē skaistumu.

Trešā Loģika tiek dēvēta par “Skeptiķi”

Kaut pašam loģika ir vājā funkcija, taču ļoti kritiski uztver citu neloģisku rīcību, vai neloģiskus spriedumus. Turpretī pamācīt un ieteikt, kā būtu jārīkojas vai jāizsakās loģiski, nespēj. Vienīgais, ko viņš bieži izsaka – rīkojies loģiskāk! Jūtot savu vājo funkciju, ir piesardzīgs, atvaira situācijas, kurās nepieciešams rīkoties loģiski. Izvairās kārtot sarežģītus dokumentus, neiedziļinās likumos, instrukcijās. Gadās, ka pats izteicies muļķīgi un nesakarīgi, prot viegli to pārvērst jokā un pasmieties, tas palīdz iziet no neveiklas situācijas. Labprāt uzklausa tos, kuri viegli spēj izskaidrot sarežģītus tekstus, instrukcijas, lēmumus. Savā humorā bieži ietver kuriozās situācijas sabiedrībā, spēj tās pasniegt ar sev piemītošo humoru. Talantīgi uzvelk muļķa masku, tā dažkārt izejot sauss no ūdens. Bieži viņa humors tiek novērtēts, jo viņš prot uztvert humora jēgu un pasniegt to, nevienu neaizvainojot.

Ceturtā Griba tiek dēvēta par “Dzimtcilvēku” 

Buharins netiecas sasniegt augstas virsotnes, viņam pietiek ar savu muļķa masku, kad jau ir pamanīts sabiedrībā. Ir vadāms un pakļaujams (kā “dzimtcilvēks”), neizceļas ar augstām prasībām. Realizējot idejas, labprāt biedrojas ar kādu spēcīgu cilvēku, tas veicina ieceru ātrāku piepildīšanos. Ja tādu nesatiek, īpaši nepārdzīvo, jo cenšas savas ieceres skaļi nebazūnēt. Tādā veidā ir pasargājies no liekiem pārmetumiem. Konfliktos piekāpīgs, prasmīgi slēpj aizvainojumu, nepārdzīvo, ja kādu ieceri nespēj realizēt, tad no tās atsakās. Ja tiek nepelnīti aizvainots, atspēlējas ar dzēlīgu humoru. Ir izturīgs pret dzīves grūtībām, uzticētos pienākumus nepamet novārtā.

Iekrāsotie psihosofiskie tipi pieder Tavai kvadrai.

Buharins EPLW
3.kvadra

Kvadra 

Balles 

 Vieta 

Ļeņins WLPE

3

56

1

Napoleons WPLE

3

46

2

Ruso ELPW

3

38

3

Aristips PLWE

1

36

5

Tolstojs WEPL

4

36

4

Gēte PWLE

1

29

7

Ahmatova WELP

5

29

6

Buharins EPLW

3

28

9

Bordža PELW

5

28

8

Sokrāts WLEP

5

22

11

Lao-dzi LWPE

2

22

10

Epikūrs PLEW

5

21

13

Augustīns LEPW

4

21

12

Andersens ELWP

1

19

17

Platons LPWE

2

19

16

Pasternaks EWPL

2

19

15

Tvardovskis WPEL

4

19

14

Puškins EPWL

2

16

19

Dimā PEWL

6

16

18

Gazali EWLP

1

12

20

Bertjē LPEW

4

4

21

Paskāls LEWP

6

2

23

Čehovs PWEL

6

2

22

Einšteins LWEP

6

-12

24

Iekrāsotie tipi pieder tavai kvadrai.