Gazali EWLP – Ideologs29.11.2020

Psihosofiskie tipi ar Emociju 1. kanālā

Abu Al. Gazali1058. – 1111. g.

Rietumu pasaulē pazīstams kā Algāzels, persiešu teologs, jurists, filozofs un mistiķis, kura nozīmīgākais darbs “Iḥyā ulūm ad-dīn” padarīja sūfismu par pieņemamu islāma daļu. Ietekmīgākais musulmaņu pravietis, cilvēcei atstājis ļoti  nozīmīgus darbus. Pateicoties viņam, bija iespējams apvienot teoloģiju ar sūfismu. Taču viņš netika ieredzēts, jo bija iebildumi  par viņa jauno virzienu reliģijā. Viņš no tāda trieciena neatguvās. 

Pirmā Emocija tiek dēvēta par “Romantiķi”

Gazali pirmās Emocijas iespaidā ir “mānīgi”, pārliecināts par to, ko dara. Viņš ir romantiķis, kuram nepieciešams izpaust savas jūtas un kurš prot jūsmot par dzīvi. Katrs sīkums viņā rada sajūsmu, emocionāli spējīgs iedegt citos prieku, pulcēt ap sevi cilvēkus. Kaislīgs mākslas baudītājs. Viņam nepieciešams  emocionāli pašapliecināties. Gadās, ka “Ideologs” ir pārāk sajūsminājies un nepamana citu noskaņojumu. Viņa sapņi un domas spēj aizklīst visdažādākos virzienus. Attieksmē labestīgs, savus draugus vienmēr patur uzmanības lokā. Ja ir ne3gatīvi noskaņots, cenšas nenodarīt nevienam pāri, jo saprot, ka tas kādreiz var pagriezties pret viņu. Ar gadiem kļūst īpaši piesardzīgs. Priekšroku dod gudriem un stipras gribas cilvēkiem, kuri zina, ko vēlas sasniegt. Nelabprāt pakļaujas spēcīgu līderu vadībai, kuri viņu komandē un neļauj izpausties viņa talantiem. Novērota īpaša mīlestība pret bērniem, nodarbojoties ar tiem, Gazali pamana viņu talantus un veicina to attīstību. Ir labs pedagogs, tieši Gazali parasti skolās ievieš oriģinālas apmācīšanas metodes.

Otrā Griba tiek dēvēta par “Muižnieku”

Kā sociālā statusa pārstāvis, Gazali sevi pieskaita muižniecībai, jo ir piesardzīgs pret nelojāliem cilvēkiem. Viņš cilvēkus vispirms uztver kā iespējamos radošos interešu kopības domubiedrus, vai sadarbības partnerus, kuros ir vērts ieklausīties. Izturas pret viņiem ar cieņu. Pamana neaktīvos, uzmundrina tos, ko paveica neuzmācīgi. Viņam ir savs skatījums par represīvām ietekmēšanas metodēm, jo uzskata, ka sodi cilvēku tikai iebiedē, bet nemaina viņa attieksmi un tie nav humāni. Represīvs ietekmēšanas stils un sods pieļaujams tikai retos izņēmuma gadījumos, bet tas sabiedrībā ir jāizskauž. Viņaprāt, nav pieņemams neuzticēties cilvēkam, ar kuru paredzama kopēja darbošanās. Viņa princips – būt piesardzīgam, labāk darboties vienam, nekā ar nejauši satikto. Prot sevi aizstāvēt. Necenšas pielāgoties tiem, kuru attieksmi uzskata par nepieņemamu, jo neietekmējas no stereotipiem. Gazali ir aktīvs radošā darbā, taču pārlieku ar to neaizraujas un nepārpūlas, padara tikai nepieciešamo. Algas pielikums nestimulē viņu efektīvāk darboties, jo Gazali nav savtīgs un mantkārīgs. Var citiem palīdzēt bez atlīdzības, arī ziedoties citu labā.

Trešā Loģika tiek dēvēta par “Skeptiķi”

Gazali loģiskā pasaule šķiet pretrunu pilna. Cenšas vienmēr pamatot savu neveiksmju cēloņus. Dažkārt ir ietekmējams spriedumos, nejaušus panākumus izdodas gūt reti. Savu darbu novērtēt neprot, tādēļ bieži nonāk materiālās grūtībās. Viegli uzņemas materiālās saistības, bet nespēj novērtēt savas iespējas atlīdzināt tās. Viņš gaida saprotamu skaidrojumu, saliekot visu pa plauktiņiem, dažkārt gadās, ka viņš nespēj izskaidrot savu rīcību vai pieņemto lēmumu jēgu. Bieži aizraujas ar rēbusu un krustvārdu mīklu risināšanu, tā viņš izprot savu loģiku. Citē gudru cilvēku atziņas kā savējās. Iesaistoties diskusijās, bieži uzvedas kā, sātana advokāts, pamanījis citu cilvēku vājos loģiskos izteicienus, aizrāda vai paņirgājas par tām. Gazali apšauba vispāratzītu, neapstrīdamu zināšanu iespējamību sava skepticisma dēļ. Viņam grūti noticēt, ka attiecības starp cilvēkiem ar loģiku nav iespējams izskaidrot. Mīl tīksmināties, ja kādu ir pārspējis savā loģiskā gudrībā, kas faktiski nav loģika. Analīzes veic emocionālu faktu vadīts, bet detalizētus loģiskus secinājumus viņš nespēj izteikt. Šajā aspektā Gazali vajadzīga palīdzība.

Ceturto Fiziku dēvē par “Beziniciatīvo”

Gazali pietrūkst spēka darboties, tikai epizodiski viņš izjūt darbošanās uzplūdus. Viņam piemīt savdabīga skaistuma izjūta, kuru apkārtējiem dažkārt grūti izprast, jo viņš izprot skaistumu ārpus materiālās pasaules robežām un pieņemtiem standartiem. Viņam piemīt tieksme pētīt neparasto, pārdabisko, dažkārt mistiku un ezotēriska rakstura materiālus. Ja arī ir nodrošinājies ar šīm zināšanām, nepielieto tās materiālo labumu gūšanai. Gazali nav tendēts uz materiālo pasauli, ir samērā vienaldzīgs pret lietu kārtību sev apkārt, kā arī savu ārējo izskatu. Tas nenozīmē, ka viņš vispār nedomā par savu ārējo izskatu, bet tas notiek epizodiski, gadījumos, kad viņš izjūt nepieciešamību, apliecināt savu gaumi. Iztēlē veido savu personīgo stilu. Viņam šķiet neizprotami, kāpēc cilvēki pārāk, daudz uzmanības pievērš materiālajai pasaulei. Grūti izprot, kas citiem sagādā diskomfortu, jo pats radušās negācijas neuztver tieši un personīgi. Tieši tāpēc aizraujas ar neparastu notikumu pētīšanu un vērošanu, šausminošu filmu skatīšanos un tamlīdzīgi. Var dzīvot ekonomiski, jo neredz jēgu tērēt līdzekļus lietām, bez kurām var iztikt.
Iekrāsotie psihosofiskie tipi pieder Tavai kvadrai.

 Gazali EWLP 1.kvadra 

kvadrs 

balles 

vieta 

Gēte PWLE

1

56

1

Aristips PLWE

1

46

2

Andersens ELWP

1

38

3

Ļeņins WLPE

3

38

4

Dimā PEWL

6

36

5

Bordža PELW

5

29

7

Napoleons WPLE

3

29

6

Ahmatova WELP

5

28

9

Gazali EWLP

1

28

8

Epikūrs PLEW

5

22

11

Platons LPWE

2

22

10

Paskāls LEWP

6

21

13

Sokrāts WLEP

5

21

12

Čehovs PWEL

6

19

17

Puškins EPWL

2

19

16

Lao-dzi LWPE

2

19

15

Ruso ELPW

3

19

14

Tolstojs WEPL

4

16

19

Pasternaks EWPL

2

16

18

Buharins EPLW

3

12

20

Einšteins LWEP

6

4

21

Tvardovskis WPEL

4

2

23

Augustīns LEPW

4

2

22

Bertjē LPEW

4

-12

24