Ideologu klubs20.06.2020

Kluba devīze: Degt par citiem un degt citos! Nespēju dzīvot mierā, ja dvēsele ir pie cilvēkiem!

           
Dažkārt nesasniedzama jūsmošana.                       Nesavtīga palīdzība citiem.

Ideologiem piemīt augsta motivācija veidot labvēlīgu klimatu sabiedrībā.

Ideologu klubā – apvienoti tipi, kuriem spēcīga Emocija (E) un Griba (W), vājās Fizika (P) un Loģika (L).

Ideologi ir dvēseliskais klubs. Viņus nodarbina rūpes par cilvēku attiecību problēmām, par viņu labsajūtu, saliedētu ģimeni, par mieru, par cilvēku uzvedību sabiedrībā, viņu vēlmju apmierināšanu.

Patiesie humānisti, savdabīgi radoši, kuri neatzīst dzīvot aprēķina un mantisko iekāru dēļ. Darbs viņiem nepieciešams dvēseles priekam, to veic pēc labākās sirdsapziņas. Neatraduši dvēselei tīkamu darbu, nepārstāj meklējumus.
Viņi ir tie, kuri kultūras un garīgās sfēras dzīvi spēj noturēt laikmetīgā griezumā. Ir interesanti pretējam dzimumam, uzmanību piesaista neapzināti, ar viņiem piemītošo emocionālā pacēluma iekšējo pievilcību. 
(P;L vājais aspekts). Ideologi nemīl iegrimt pārāk nopietnās sarunās, neatzīst sausas teorijas, kuras nenes cilvēkiem labumu, un kuras praktiski nav pielietojamas. Uzskata, ka jebkura zinātne tikai tad ir pieņemama, ja tā ir ilustrēta ar spilgtiem piemēriem.

Uzskata, ka pārmērīga aizraušanās ar sadzīves problēmu risināšanu neliecina par cilvēka garīgumu. Tāpat kritiski domā par cilvēku aizraušanos ar miesisko iekāri. Ir viens no nepraktiskākiem klubiem, neuzticas paši savām fiziskām spējām. Viņi ir romantiķi un ideālisti vārda vistiešākajā nozīmē. Viņu mērķi balstīti mirkļa un pat izsapņotām iedomām.

Kvadra

Loma
kvadrā

Sociālā
loma

Psihosofiskais tips

4.

Propagandists,
pārliecinātājs

Sociāli nozīmīgu problēmu risinātājs

Tolstojs – WEPL
Iekšēji pretrunīgs, vārdi pretstatīti darbiem. Efektīvs kultūras pasākumu vadītājs.

5.

Propagandists,
iedvesmotājs

Aģitators, augstāko ideju aizstāvis

Ahmatova WELP
Līderis, kas idejas vārdā var iet bojā, iedvesmot citus uz varoņdarbiem. Daudzi talantīgi režisori un aktieri.

1.

Harmonizētājs,

ietekmētājs

Mentors,
padomdevējs,
labākais audzinātājs

Gazali – EWLP
Vienmēr atrod oriģinālu veidu, kā izcelt otra cilvēka talantus, panākumus, padarot tā darbību interesantāku, vēl nebijušu.

 2.

Harmonizētājs,
nomierinātājs

Misionārs, spējīgs ziedoties idejas vārdā

Pasternaks – EWPL
Dzīvo ar apziņu, ka dzīve jāveltī to cilvēku labā, kuriem klājas daudz sliktāk.

Viņi neiedziļinās aprēķinos, necenšas izvērtēt ikdienas situācijas. Viņus mēdz uzskatīt par visnotaļ principiāliem, dažkārt situācijai neadekvātiem cilvēkiem. Savu pārliecību maksimāli pauž uz āru, bet ne vienmēr prot izvēlēties atbilstošus apstākļus. Viņus nemulsina cīņa ar vējdzirnavām.

Tiecas pēc saprātīgiem un piezemētiem cilvēkiem, kuri spējīgi sakārtot sadzīvi un nodarboties ar sīkiem ikdienas sadzīves jautājumiem. Tie atņem laiku nodoties fantāzijām.

 

Tekstā izmantoti Fiļipa Pļehanova materiāls