Napoleons WPLE-Vadītāju klubs20.11.2020

Psihotipi ar Gribu “W” 1. kanālā

Par prototipu: Napoleons Bonaparts 1769.- 1821.g. 

Gan nīsts, gan patiesi mīlēts Francijas imperators karavadonis, militārais un politiskais līderis, republikāņu ģenerālis – tāds savā laikā bija Napoleons.  Viņš bija viens no tā laika spīdošākiem un izcilākiem karavadoņiem. Napoleons desmit gadus piedalījies dažādos karos un lielāko daļu no tiem guvis uzvaras, izveidojot milzīgu impēriju, kas tolaik valdīja kontinentālajā Eiropā. “Draugi” izmantoja viņa pārākā lielo uzticību, pienāca brīdis. un tam sekoja nodevība. Nāvi viņš sagaidīja izsūtījumā un pilnīgā izolācijā.
Napoleons: Ar lentēm var izdaiļot galminiekus, bet ar tām par cilvēkiem tos nepadarītTas, kurš māk glaimot, prot arī apmelot.

Pirmajai Gribai piemīt “Cara” valdonīgums.

Psihosofiskais tips – Napoleons ir enerģisks un mērķtiecīgs cilvēks, no izvirzītā mērķa nekad neatsakās. Veiksmīgs vadītājs, biznesmenis un karjerists, kurš talantīgi vada, pakļauj, ietekmē cilvēkus. “Caram” piemīt skaudra realitātes apziņa, kas ļauj izprast materiālo pasauli, un nebaidīties dzīvot. Spēj pieprasīt, pavēlēt, norīkot, likt labot kļūdas. Sevi pasniedz tā, lai ar viņu rēķinātos. Ja nepieciešams, nebaidās aizrādīt arī augstāk stāvošiem. Vadītājs cilvēkus nepārliecina motivējot, bet gan neļauj šaubīties par viņa mērķa pareizību. Viņa vadībā darbi tiek izpildīti augstā kvalitātē. Darba procesā spēkus nežēlo, ja arī rodas sarežģījumi, turpina īstenot ieceri, kaut arī tā prasa ilgu un rutinētu darbu. Ja Napoleons pēc socionikas ir kāds no astoņiem ekstravertiem tipiem, viņš maksimāli paātrina darba tempus. Astoņi intravertie socioniskie tipi nesasteidz psihosofiskā Napoleona darba tempus, bet arī no mērķa viņš neatsakās. Ja gadās, ka Napoleona sākotnējais mērķis sabrūk, viņš ātri atrod citus variantus, un tos veic vēl aizrautīgāk. Viņš ir cilvēks, kas dzimis no zemes, lai dzīvotu uz zemes.

Otrā Fizika tiek dēvēta par “Darbaholiķi”.

“Darbaholiķi” ir enerģiskākie cilvēki, parasti ir labā fiziskā formā. Napoleonam nepieciešams darbs kustībā. Darbu apgūst īsā laika periodā, un augstā kvalitātē. Uz sarunām ejot, rūpīgi pārdomās vizuālo tēlu. Vadītājs perfekti jūt savu lomu un spēju mainīt materiālo pasauli. Viegli apjauš, kur var gūt panākumus. Īpašu vērību piegriež materiālajai labklājībai un komfortabli iekārtotai videi, kas ir viņa būtības programma. Kaut arī “Darbaholiķis” pārāk reāli uztver dzīvi, bet uzskata, ka tā nav jāpieņem nemainīga, perfekti izprot, kо var to pārveidot un uzlabot. Napoleons dzīvo šodienai, ir reālists, kam viss ir jāredz, jāpārbauda. Prot eleganti, atbilstoši savam statusam ģērbties, viņa vizuālais izskats ir akurāts un glīts, ar ko dažkārt piesaista apkārtējo uzmanību. Rūpīgi izvēlas pārtikas produktus, viņam svarīgi, lai tie būtu iegūti ekoloģiski tīrā vidē, lai gaļas lopi, kuru produktus iegādāsies, tiktu turēti nepiesārņotā vidē. Dinamisks un kustīgs, pat ja viņš ir intravertais tips, bieži aizraujas ar sportu, jo izjūt vajadzību nostiprināt savu organismu.

Trešā  Loģikai tiek dēvēta par “Skeptiķi”.

“Skeptiķis” baidās no zema novērtējuma. Izvairās no bezjēdzīgām diskusijām, prātu asina ar rēbusu risināšanu, vai tehniska rakstura filmu skatīšanās. Teorētiskās, abstraktās zināšanas Napoleons uzņem atturīgi, pat reizēm skeptiski, jo ir rīcības, nevis prāta cilvēks. Dažkārt Napoleons panākumus gūst, pat neieguvis speciālo izglītību. Viņam ir iedzimts praktisko darbu izpratēja un veicēja talants, tos papildina ar uzkrāto pieredzi. Jaunas zināšanas apgūst gadījumos, kad ir pārliecināts par to praktisko pielietojumu. Konservatīvo uzskatu dēļ “Skeptiķis” dažkārt palaiž garām perspektīvas iespējas. Ciena gudrus cilvēkus, labprāt ar tādiem konsultējas. Loģikas mazspēju jūt gadījumos, kad kāda svarīga procesa virzībai nepieciešams veikt loģiskas analīzes. Bieži loģikas aspektā nav lokanības. Ja savus lēmumus nespēj saskaņot ar citiem, izlemj vienpersoniski, nemainot to saturu. Ir tieksme otra cilvēka nopelnus padarīt par savējiem, taču atbildību par otra kļūdām uz sevi neattiecina.

Ceturtā Emocija tiek dēvēta par “Viedo”.

“Viedais” cilvēks, dzīves pieredzes uzkrājot, ir zinošs daudzos jautājumos, vistaisnīgākais un objektīvākais citu cilvēku vērtētājs. Taču Emocijas ir Napoleona visvājākā vieta. Viņš pārdzīvo tādēļ, ka neprot priecāties kā citi, kaut arī saprot – prieks dod dzīvības eliksīru, kura viņam pietrūkst. Kaut arī apvaldītās emocijas palīdz vadītāja darbā, tomēr sevī jūt emocionālo tukšumu. Tas traucē “Viedajam” atbilstoši reaģēt ētiski jūtīgās situācijās, dažkārt bez nodoma aizvainojot citus. Labprāt atrodas starp cilvēkiem, kuri veselīgi uztver dzīvi, mīl smieties, līksmot. Smagi pārdzīvo situācijās, kad ilgstoši jāatrodas skaļā, vulgārā kompānijā. Saskarsmes asumi un dažkārt raupjums Napoleonam ir demonstratīva izpausme, bet ne iekšējā attieksme. Viņu nesaista emocionālas izklaides, nemīl mierināt citus, apspriest citu attiecības, slēpj savu attieksmi pret citiem. Dziļākās sarunās ielaižas gadījumos, kad tiek skartas nopietnas situācijas, jo saprot, ka tas efektīvi noder dzīves stabilizēšanai.
Zemāk ievietota saderības tabula. Iekrāsotie psihosofiskie tipi pieder Tavai kvadrai.

Napoleons WPLE
3. kvadra

 Kvadra 

 Balles 

 Vieta 

Ruso ELPW

3

56

1

Buharins EPLW

3

46

2

Ļeņins WLPE

3

38

3

Pasternaks EWPL

2

36

5

Epikūrs PLEW

5

36

4

Bordža PELW

5

29

7

Gazali EWLP

1

29

6

Gēte PWLE

1

28

9

Napoleons WPLE

3

28

8

Augustīns LEPW

4

22

11

Andersens ELWP

1

22

10

Lao-dzi LWPE

2

21

13

Aristips PLWE

1

21

12

Puškins EPWL

2

19

17

Tolstojs WEPL

4

19

16

Bertjē LPEW

4

19

15

Sokrāts WLEP

5

19

14

Čehovs PWEL

6

16

19

Tvardovskis WPEL

4

16

18

Ahmatova WELP

5

12

20

Platons LPWE

2

2

23

Dimā PEWL

6

2

22

Einšteins LWEP

6

2

21

Paskāls LEWP

6

-12

24

____________________________________________