Vadītāju klubs20.06.2020

Devīze: Cilvēks pats ir savas laimes kalējs!
Augsta motivācija saimniecīkās darbības veikšanai. 

   
Spēj būt pavēlošs.                                                                                      Veiksmīgi vada un izrīko kolektīvu.

Vadītāju klubā – apvienoti tipi, ar spēcīgu Gribu (W) un Fiziku (P), viņu vājās funkcijas – Emocija (E) un Loģika (L).

Kvadra

Loma
kvadrā

Sociālā
loma

Psihosofiskais tips

3.

Kvadras
stratēģiskais līderis

Produkcijas
ražotājs.

Napoleons – WPLE
Nenogurstošs, aktīvs darbonis,
kurš tiecas palielināt darbības mērogus.
Atvērts oriģinālām idejām,
attīsta ekonomiskos procesus.

 4.

Kvadras resursu
pārdales līderis

Distributors,
produkta izplatītājs

Tvardovskis – WPEL
Prasmīgs biznesmenis, spēj virzīt,
ietekmēt masas. Efektīvs resursu
pārdalītājs, jaunu tirgu atklājējs.  

 1.

Stratēģiskais
pārvaldnieks kvadrā

Inovators tehnoloģisko
ciklu atklāšanā.

Gēte – PWEL
Stratēģisko mērķu uzstādītājs,
atvērts jauninājumiem, materiālo
vērtību piekritējs.

 6.

Krīzes situācijas
pārvaldnieks kvadrā

Reorganizators,
pārstrukturizētājs

Čehovs – PWEL
Krīzes, avārijas situāciju risinātājs,
efektīvi izdzīvo ekstremālos apstākļos.

Organizēts un saimniecisks līderu klubs. Šie cilvēki ir mērķtiecīgi, pārliecināti par to, ko dara, turklāt labi praktiķi. Virzoties uz mērķi, vispirms skaidri apzinās sasniegšanas praktisko pusi. Turpmāk izvērtē darbības tehnisko pusi – informācijas apkopošanu, resursu analīzi, darba metodiku. Vadītāji ir spēcīgi miesā un dvēselē. Sabiedrībā pamana tādus cilvēkus, kuriem ir nopietna pieeja darbam, no sapņotājiem un sausiem teorētiķiem norobežojas.

Vadītājiem piemīt caursišanas spējas, ir kustīgi, darbīgi, tādēļ viņi bieži tiek pamanīti. Viņu motivācija ir nodrošināt sev un saviem tuviniekiem komfortu, kas ļauj būt neatkarīgiem. Klajas necieņas, tīšas nepakļaušanās gadījumos spējīgi būt cietsirdīgi, izmantot dažādas ietekmēšanas metodes. Var norādījumus dot pavēlošā tonī. 

Kultūru un zinātni uztver nosacīti skeptiski, taču tās ietekmi uz cilvēka rīcību novērtē. Paši zinātnei piesaistās gadījumos, ja izprot tās lietderību un pielietojumu.

Darbs viņiem ir pirmajā vietā, brīvo laiku neiznieko bezsaturīgās kompānijās, arī laiska atpūta nav viņu stilā. Izmanto dzīves situācijas, lai nokļūtu pozīcijās, kur, iespējams gūt varu, kur, nepieciešama kontrole, disciplīnas uzturēšana. Ir neaizvietojami visur, kur no cilvēka tiek pieprasīta rīcībspēja, izturība, nelokāmība. Bieži nokļūst armijas daļu vadībā, biznesā.

(E;L vājais aspekts). Vāji oratori, valodā trūkst izteiksmes, balss skanīguma un emocionāla pacēluma, kas piesaista cilvēku uzmanību. Neprot bāzēties uz piemēriem, nespēj saprotamā veidā izteikt savas domas. Neapzināti tiecas sastapt neparastus, emocionālus, intelektuāli attīstītus cilvēkus.

Tekstā izmantoti autora Filipa Pļehanova materiāli.