Sokrāts WLEP-Pētnieku klubs18.11.2020

Psihotipi ar Gribu 1. kanālā

Par prototipu: Sokrāts dzīvojis klasiskā periodā Atēnās

Atēnu filozofs, Platona skolotājs. Sokrāts tiek uzskatīts par vienu no rietumu filozofijas pamatlicējiem. Sokrāts izstrādā uzskatu pārbaudīšanas – majeutiku jeb vecmātes metodi. 
Viņa aforismi: Audzināšana  ir grūta lieta, tās pilnveidošana ir viens no katra cilvēka svētajiem pienākumiem, jo nav nekā svarīgāka par sevis un savu tuvāko izglītošanu. Atturība nav pretstats baudām, bet notur tās zināmās robežās. Es esmu gudrākais cilvēks pasaulē, jo es zinu, ka es neko nezinu. 

Pirmajai (1.) Gribai piemīt “Cara” valdonīgums.

“Caram” ir savi pieņēmumi, kas var nesakrist ar sabiedrības vairākumu, jo viņš nespēj noticēt, ka pastāv arī citas patiesības. Viņš skaidri apzinās, ko vēlas, kam pievērst uzmanību, un kam nav vērts tērēt laiku. Samērā cietsirdīgā veidā aizstāv savu patiesību, stingri pieprasot ievērot noteikumus, kurus uzskata par pareiziem un nepieciešamiem. Tas, kas to neievēro, kļūst par nelabvēli, un Sokrāts viņu ilgstoši patur atmiņā. Spējīgs ignorēt citu vēlmes, dažkārt uzskata, ka tās nav pelnījušas viņa uzmanību.

Otrai Loģikai piemīt oratora talants – “Retoriķis”

Pētnieka un “Retoriķa” galvenā vērtībā – talants veidot loģiskās ķēdītes, sasaistīt tās konkrētās sistēmās, argumentēt, un pierādīt. Viņš uzskata, ka pierādīt var pilnīgi visu, ir tikai nepieciešams savākt pietiekoši daudz materiālu. Dažkārt viņam tas nostiprinās kā hobijs, vispirms pierādot vienu procesa daļu, tad pamatojoties uz jau, apstiprinātiem faktiem, spējīgs pierādīt pilnīgi pretējo. Tieši tādēļ citu cilvēku loģiskie apsvērumi “Retoriķim” nekalpo kā izejas materiāls. Citu apsvērumus labprāt analizē, pat var iekarst strīdā, ar to gūstot apmierinājumu. Apvainojas, ja tiek noliegtas viņa spējas, vai viņš netiek uzklausīts. Labprāt vēlas palīdzēt citiem risināt sarežģījumus un samezglojumus, sfērās, kur viņš jūtas kompetents. Zinātnieku vidū bieži sastopami talantīgi šī tipa pārstāvji, kuru lekcijas un grāmatas atšķiras ar nevainojamo formulējumu un argumentāciju. Parasti tās kā mācību grāmatas tiek izmantotas daudzus gadus. Spilgts šī tipa pārstāvis ir Šerloks Holmss, kurš spīdoši prata veidot secinājumus, pamatojoties pat uz pavisam niecīgiem faktiem.

Trešās Emocijas cilvēki tiek dēvēti par “Aisbergiem”

“Aisbergs” baidās, izrādīt emocijas, tāpēc ir grūti izprotams, kādēļ arī nodēvēts par “Aisbergu”. Viņš cenšas kontrolēt savas un arī citu emocijas, taču tā ir viņa vājā vieta – viņa čūla. Vētrainas emocijas uztver ar nepatiku, norobežojoties no tādiem cilvēkiem. Nokļuvis emociju krustugunīs, zaudē savaldību un var rīkoties neapdomīgi, izsakot kaut ko pavisam muļķīgu. Dažkārt apmulsumā var noslēgties vientulībā, jo nespēj atbilstoši reaģēt un aizstāvēties. Viņaprāt, sakāpināta emocionālā gaisotnē, cilvēki visbiežāk pieņem nesaprātīgus lēmumus. Darba attiecībās, kur nepieciešama nopietna argumentācija, norobežojas no emocionāliem cilvēkiem, spējīgs izteikt dzēlīgas piezīmes un aizrādījumus.

Ceturto Fiziku  dēvē par “Beziniciatīvo”

Darbīgums “Beziniciatīvā” snauž, labāk nedarīs neko, nekā centīsies kaut ko darīt. Materiālajai pasaulei piešķir mazu nozīmi, spējīgs dzīvot askētisku dzīvesveidu, iztiekot ar minimumu. Nav talanta apjaust, kāds materiālais līmenis viņam būtu nepieciešams. Nelabprāt uzņemas rūpes par citiem. Ģimenē ne labprāt uzņemas sadzīvisku lietu kārtošanu, taču, ja konkrēti kaut kas tiks palūgts, atsaucas. Izvairās no sarunām par sadzīviskas dabas jautājumiem, veselības stāvokli, nepieciešamību pēc komforta, baudas gūšanas avotiem. “Beziniciatīvo” pārsteidz tas, kāpēc jādomā tik bieži par tiem, kādēļ pie tiem vajag atgriezties. Viņš atbalsta daudz augstākas vērtības, atstājot materiālās intereses pēdējā vietā. Nebaidās ziedot savu spēku pat dzīvību augstāku mērķu vai ideju vārdā, pretī neprasot nekādas materiālās vērtības. Spilgts piemērs tam ir minētais Šerloks Holmss.
Zemāk ievietota Sokrāta saderības tabula ar citiem psihotipiem. Iekrāsotie psihosofiskie tipi pieder Tavai kvadrai.

Sokrāts WPEL 5.kv

Kvadra 

Balles 

Vieta 

Bordža PELW

5

56

1

Epikūrs PLEW

5

46

2

Ahmatova WELP

5

38

3

Augustīns LEPW

4

36

5

Gēte PWLE

1

36

4

Čehovs PWEL

6

29

7

Bertjē LPEW

4

29

6

Einšteins LWEP

6

28

9

Sokrāts WLEP

5

28

8

Dimā PEWL

6

22

11

Buharins EPLW

3

22

10

Paskāls LEWP

6

21

13

Gazali EWLP

1

21

12

Tolstojs WEPL

4

19

17

Napoleons WPLE

3

19

16

Ruso ELPW

3

19

15

Aristips PLWE

1

19

14

Lao-dzi LWPE

2

16

19

Ļeņins WLPE

3

16

18

Tvardovskis WPEL

4

12

20

Andersens ELWP

1

4

21

Platons LPWE

2

2

23

Pasternaks EWPL

2

2

22

Puškins EPWL

2

-12

24