2:4 kanālu Eross – Revīzijas attiecības (-) 4 balles16.02.2021

Otrā un ceturtā kanāla Erosa partneriem kopdarbība un, it īpaši kopdzīve gandrīz neiespējama. Tās tiek dēvētas arī par entuziasta (2. kanālā) un vienaldzīgo (4. kanālā) attiecībām. Attiecību sākums samocīts, visbiežāk viens no partneriem tās vēlas, bet otrs kaut kādu apsvērumu dēļ ir spiests pakļauties. Šajās attiecībās mīlestība nav balstīta uz kaisli un tā nedod pilnvērtīgu baudu, partneri ātri pārdeg, īpaši tie, kuri bez tuvākas iepazīšanas stājas dzimumsakaros.

Novērojama vērtību nesakritība, kaut arī abi kanāli ir atvērti citu viedokļu pieņemšanai un izaugsmei. Otrā kanāla funkcija ir lokana, kustīga, kurai visu laiku nepieciešams darboties. Viņai krietni jānopūlas, lai iekustinātu ceturtā kanāla funkciju, ja vien vispār tas ir iespējams, jo 4.kanāla funkcija izdara nepieciešamo un neko lieku.
Gazali ar Buharinu veidojas divi Erosi: 2.W ar 4.W un 4.P ar 2.P. Skaidrs, ka attiecības būs ļoti smagas. 

Lao-dzi ar Tolstoju 4.E ar 2.E kanāla Emociju 


2 kanāla un 4. kanāla Eross. 2.
kanālā – entuziasts; 4.kanālā – vienaldzīgais. Šajās attiecībās partneriem nav pilnīgas izpratnes vienam par otru, kas liedz satuvoties. 
Entuziastam (2.kanāls) svarīga kopēja darbošanās un citu līdzdalība. Viņš vēlas būt saprasts, novērtēts, noderīgs un parāda sevi no vislabākās puses. Tieši to vienaldzīgais (4.kanāls) nespēj izdarīt, jo necieš, ja no viņa tiek prasīta līdzdalība procesā. Entuziastam nākas vairākas reizes uzaicināt vienaldzīgo iesaistīties, taču tas izrādās bezcerīgi. Ja vienaldzīgajam nepieciešama palīdzība, entuziasts nogaidīs un nesniegs to tūlīt (īpaši ja šie saucieni pēc palīdzības atkārtojas). Drīzāk liks saprast, ka vienaldzīgam pašam jāiemācās to paveikt. Satuvināšanās mēģinājumi beidzas neveiksmīgi.
Vienaldzīgais(4.kanāls) izvairās kontaktēties ar entuziastu (2k), izdomā ieganstus, lai nonicinātu partneri. Vienaldzīgo tracina nepārtrauktā entuziasta darbošanās, arī viņa prasīgums un sīkumainība. Ja vienaldzīgais nolems entuziastu izmantot, tad to izdarīs rupji un nežēlīgi.
Entuziasts prot novērtēt un cienīt otra domas, lai arī kādas tās būtu. Bet vienaldzīgais pat nesaspringst viņu uzklausīt un izprast.

2.W: 4. W

Partneri ar 2.W kaitina partnera ar 4.W pakļāvība;
ir vēlme viņu kritizēt, grūti ietekmēt, jo tas jādara
gandrīz ar emocionālā spiediena izdarīšanu.

2.E: 4. E

Partneris ar 2.E gaida no partnera ar 4.E vairāk,
kā viņš spējīgs dot, tādēļ rodas neapmierinātība.

2.P: 4. P

Partnerim ar 2.P šķiet, ka partneris ar 4.P ir
pārlieku slinks, tas 2. P dzen stresā.

2.L: 4. L

Partnerim ar 2. L, šķiet, ka partneris ar 4.L ir aprobežots.
Savukārt 4.L nogurst no 2.L informācijas daudzuma.
Viņa nespēj to apstrādāt. 4.L neizdodas vest dialogu ar 2.L.

2.:4 kanālu Eross Gribas aspektā – Konflikts (-) 2 balles. 

 Otrā un ceturtā kanālu Gribas aspekta Erosā nenotiek partneru dominēšana, taču arī papildināšanos izjūt tikai īslaicīgi. Attiecības izveidojas lēni, partneri ilgi domā, pirms sper nākamo soli, jo pirmajās tikšanās reizēs viens otram neko īpašu nav atklājuši.

Šajās attiecībās visa iniciatīva ir 2.Gribas partnerim, kurš uzņemas atbildību un rūpes par vājāko. Taču ja partneris ar 4.Gribu pasaka partnerim ar 2.Gribu savu , viņi ātrā laikā atsvešinās. Abi partneri te iekarst te atdziest, tādēļ tās uz laiku ienes mierīgu un atslābinošu gaisotni. Nevienam nav vēlmes uzņemties vadošo lomu, tāpēc viss aiziet pašplūsmā.

Savietojot blakus kanāla prototipa attēlus, mēģināsim  iedomāties, kā varētu veidoties attiecības starp 2. un 4. kanāla partneriem Gribas aspektā: “Muižniekam” ar “Dzimtcilvēku”. Viens pret otru uzturas kritiski. Jau vizuāli redzams, ka pēc statusa nav viens otram piemēroti. Mēs zinām, ka apģērbu var mainīt, taču psihosofiskais tips ir iedzimts. 

Partneris ar 2.Gribu gaida lielāku elastību attiecībās, kā to spēj dot partneris ar 4.Gribu, savukārt partneris ar 4.Gribu gaida daudz lielāku neatlaidību no partnera ar 2.Gribu. Ja partneris ar 4.Gribu nepieņem pārmaiņas, partneris ar 2.Gribu ir spiests uzņemties abu slodzi. Kad visi centieni atdūrušies kā pret sienu un norimusi vēlme glābt attiecības, partnerim ar 2.Griba vieglāk pieņem šķiršanās lēmumu, jo kā jau 2 kanāls ir prioritārāks par 4. 

2.: 4. kanālu Eross Emocijas aspektā – Konflikts (-) 2 balles.

Otrā un ceturtā kanālu Emocijas aspekta Erosa attiecībās samērā ātri veidojas simpātijas, bet izpaliek kaisle. Grūtības saskarsmē visbiežāk rodas attiecību pirmajā fāzē, jo, partneris ar 2.Emociju vēlas saņemt daudz smalkāku un aizraujošāku valdzināšanu, nekā to spēj sniegt partneris ar 4.Emociju.

Attiecībās kādu laiku valda tāds kā sastingums, abi nejūt nepieciešamību otru emocionāli uzmundrināt. Ja partneris ar 2.Emociju mēģina jokot vai citādi uzlabot garastāvokli, ne vienmēr partneris ar 4.Emociju to novērtē, tādēļ, ka 2. Emocijas signāliem ir pārāk vāja intensitāte. Tā lēni iedarbojas uz 4.E, kura gaida 1.Emocijas uzmundrinājumu.

Savietojot blakus kanāla prototipa attēlus, mēģināsim  iedomāties, kā varētu veidoties attiecības starp 2. un 4. kanāla partneriem Emocijas aspektā – “Aktieris” ar “Viedo”. “Aktierim” vienmēr vajag sevi ziedot publikai, jo viņš ir orientēts uz citiem. Kaut arī “Viedais” arī ir orientēts uz citiem, bet viņš neprot spilgti izrādīt savas emocijas, tādēļ “Aktiera” publicitāte viņam ir traucējoša. 

 

Sliktākais ir tas, ka emocionālās problēmas šajā tandēmā samilzt, jo tās netiek izrunātas. Ceturtā Emocija nespēj aizstāvēt sevi šajā aspektā, izvēlas attālināties. Vai ieturēt neitrālu pozīciju.

Otrā Emocija katru izteikto sīkumu, kas ir pretrunā ar viņas uzskatiem, uztver ar aizvainojumu. To tur ilgi sevī un nemēģina rast kompromisu. Ceturtā Emocija neprot “tēlot”, tādēļ tai dažās situācijās ir tendence noklusēt. 

Attiecību noturību šajā gadījumā vairāk nosaka pāra saderība pēc socionikas, tad kopdarbībai (bet ne ģimenes dzīvei) tās var būt apmierinošas.

2.P: 4.P kanālu Eross Fizikas aspektā – Konflikts (-) 2 balles.

Otrā un ceturtā kanālu Fizikas aspekta Erosa attiecībās partnerus reti piesaista fiziskā pievilcībā, drīzāk tikai interešu kopība, kaut arī partneri viegli pielāgojas otra dzīvesveidam. Parasti partneris ar 2.Fiziku ir daudz aktīvāks sadzīves problēmu risināšanā, un viņu tracina partnera ar 4.Fiziku lēnais dzīves ritms.
Arī starp piemērā attēlotiem Napoleonu un Einšteinu ir  divi dažādu kanālu Erosi: 1L:3L – revīzija un 2P:4P  – konflikts. Attiecību noturība var pastāvēt gadījumos, ja partnerus saista kopīgas tēmas Pētnieku klubā. 

Savietojot blakus kanāla prototipa attēlus, mēģināsim  iedomāties, kā varētu veidoties attiecības starp 2. un 4. kanāla partneriem Fizikas aspektā – “Darbaholiķim” ar “Beziniciatīvo”. “Darbaholiķis” – 2. kanāls mīl aktīvu dzīvesveidu, kas tracinās “Beziniciatīvo” – 4. kanāla partneri. 

Savukārt partneri ar 4.Fiziku kaitina partnera ar 2.Fiziku devīgums, kas viņam šķiet pārspīlēts. Otrās Fizikas partnera praktiskās dzīves skaidrojumi 4.Fizikas partnerim liekas nepatiesi. Viņu kaitina arī 2. Fizikas tieksme pēc brendiem, pārāk augstas kvalitātes precēm, pārāk izsmalcinātiem ēdieniem. 4. Fizikai liekas smieklīgi, ka 2. Fizika pārspīlēti iedomājas, ka preces kvalitāte atkarīga no cenas – jo dārgāks, jo kvalitatīvās, taču 4.P tā nedomā.
Ne katrreiz attiecības šajā aspektā nonāk līdz konfliktam, taču pilna apmierinātības sajūta ar kopdzīvē nerodas. Lielā mērā attiecību komfortu nosaka partneru saderība pēc socionikas.

2.L: 4.L kanālu Eross Loģikas aspektā – Konflikts (-) 2 balles.

Otrā un ceturtā kanālu Loģikas aspekta Erosa attiecībās sākotnējā iepazīšanās etapā informācijas apmaiņa notiek bez nopietnām domstarpībām, taču intelektuālā papildināšanās norisinās vāji.

2. kanāla partnera izrādītais pamudinājums apgūt, vai piesavināt kaut ko jaunu, ne vienmēr gūst atsaucību. Kad abi risina dziļākas tēmas, viņiem grūti nākas paskaidrot domu tā, lai otrs spētu to uztvert un turpināt klausīties.
Savietojot blakus kanāla prototipa attēlus, mēģināsim  iedomāties, kā varētu veidoties attiecības starp 2. kanāla “Retoriķi” un 4. kanāla  “Vienaldzīgo”  Loģikas aspektā. Kā redzams ievietotajā saderības tabulā, Pasternakam ar Ruso gandrīz nav neviena normāla saskarsmes punkta. Ir divi dažādu kanālu Erosi un arī divas Filijas nespēs nodrošināt normālu sapratni. Šajā tandēmā ir ļoti svarīga socioniskā saderība.

Partneris ar 2.Loģiku sniedz izsmeļošus pierādījumus un pamatojumus, kas partnerim ar 4.Loģiku nav tik svarīgi, viņam svarīgāks ir ātrs rezultāts. Izteiktā doma, ko pasniedz partneris ar 4.Loģiku, partnerim ar 2.Loģiku var šķist bezsaturīga, pavirša, sekla.

Lietišķai kopdarbībai šīs attiecības ir apmierinošas, ar noteikumu, ka saskarsme būs neilga un, ka darba kolēģi atradīsies atsevišķās telpās. Komforta līmeni lielā mērā ietekmē partneru saderību pēc socionikas. Taču ģimenes dzīvē domstarpības un otra neizpratne arvien vairāk radīs spriedzi. Partneri Loģikas aspektā pat nespēj izrunāties un apjaust īstenos domstarpību iemeslus. Abiem briest neapmierinātība, rodot saspringtu atmosfēru. Ilgstošā kopdzīve šādā tandēmā izraisa veselības stāvokļa pasliktināšanos, līdz pat audzējiem.

2. Loģikai jāatceras, ka 4. Loģiku pilnīgi nav ieteicams iesaistīt kopējā biznesā, jo tā neuzskata par svarīgu kaut ko precizēt vai saskaņot. Ja 2.L izrāda iniciatīvu, mainot darbību secību, 4.L grūti pārorientējas informācijas izmainām.

 

Atliek piemetināt, ka viss psihosofisko attiecību saderības pārskats ir ievietots. Es ļoti ceru, ka gan klātpievienotās tabulas, gan katra funkciju aspekta atspoguļošana krāsās, kā arī kanālus nodēvējot pseidonīmos ar foto, daļai lasītāju palīdzēs labāk orientēties un izprast starptipu attiecības.
Ar to arī psihosofijas teorijas kurss īsos vilcienos ir aptverts.  Turpmāk tiks ievietotas katra psihosofiskā tipa saderības tabulas ar visiem 24 psihotipiem.